Tworzenie raportu dotyczącego postępu realizacji

Tworzenie raportu dotyczącego postępu realizacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raporty dotyczące postępu realizacji porównywanie planowanej, wykonanej i pozostałej pracy na wykresie automatycznej aktualizacji po zmianie danych projektu. Dają możesz i udziałowców stan projektu w skrócie, tworzonych w kilku kroków.

Porada dotycząca zarządzania projektami    Raporty dotyczące postępu realizacji są kluczowe częścią adaptacyjne zarządzanie projektami, szczególnie Scrum. Mimo że są one przydatne narzędzia dowolny styl zarządzania projektu.

Aby utworzyć raport dotyczący postępu realizacji, kliknij pozycję Raport > Pulpity nawigacyjne > Postęp realizacji.

Menu Pulpit nawigacyjny na karcie Raport

Być może w celu uzyskania żądanych informacji w raporcie dotyczącym postępu realizacji trzeba dodać pola do projektu. Poszukaj poniżej wskazówek, jak skonfigurować projekt, aby w raporcie dotyczącym postępu realizacji uzyskać jak najwięcej danych.

Konfigurowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Postęp realizacji pracy a wykresy dotyczące postępu realizacji zadań

Konfigurowanie wykresu dotyczącego postępu realizacji pracy

Przechwytywanie informacji o pracy

Dodawanie pól pracy w celu śledzenia

Pola postępu realizacji pracy

Praca

Praca rzeczywista

Praca skumulowana

Konfigurowanie wykresu dotyczącego postępu realizacji zadań

Przechwytywanie informacji o zadaniach

Dodawanie pól zadań w celu śledzenia

Pola postępu realizacji zadań

Formatowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Wykres dotyczący postępu realizacji pracy a wykres dotyczący postępu realizacji zadań

Domyślny raport dotyczący postępu realizacji zawiera dwa wykresy: Wykres dotyczący postępu realizacji pracy i Wykres dotyczący postępu realizacji zadań.

Postęp realizacji pracy wykresu pokazuje, ile pracy osoby zakończą, ile jest zaplanowane na zakończenie przed daty zakończenia projektu i oszacowanie według planu bazowego, ile pracy można wykonać na tym etapie projektu.

Raport dotyczący postępu realizacji pracy

Pokazuje Wykresdotyczący postępu realizacji zadań , liczbę zadań ukończonych, liczbę pozostałych i oszacowanie według planu bazowego, ile należało ukończyć w tym momencie w projekcie.

Raport dotyczący postępu realizacji zadań

Początek strony

Konfigurowanie wykresu dotyczącego postępu realizacji pracy

Wykres dotyczący postępu realizacji pracy odzwierciedla, ile pracy wykonano, a ile jeszcze pozostało do zrobienia. Jeśli linia pozostałej pracy skumulowanej wznosi się na wykresie najbardziej stromo, to projekt może być opóźniony w stosunku do harmonogramu.

Praca to czas zaplanowany na wykonanie zadania, praca rzeczywista to ilość pracy wykonanej w zadaniu, a praca pozostała to różnica tych dwóch wartości. Pracę śledzi się w osobogodzinach lub dniach.

Przechwytywanie informacji o pracy

Ponieważ wykresy dotyczące postępu realizacji pracy zawierają porównania pracy planowanej, wykonanej i pozostałej, przed utworzeniem raportu upewnij się, że informacje te są przechwytywane w projekcie.

 • Przydzielanie zasobów do zadań, zwłaszcza jeśli chcesz przechwycić pracy wykonanej. Upewnij się to zrobić, zanim Ustawianie planu bazowego.

 • Ustawianie planu bazowego , aby uzyskać migawkę projektu. Na raportu dotyczącego postępu realizacji plany bazowe Pokaż zaplanowano zakończenia zadania i pracy.

Dodawanie pól pracy w celu śledzenia

 1. Kliknij pozycję Widok > Użycie zasobów.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia użycia zasobów > Formatowanie > Dodaj szczegóły.

  Karta Narzędzia użycia zasobów > Formatowanie, przycisk Dodaj szczegóły

 3. Wybierz pole z obszaru Dostępne pola, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

  Okno dialogowe Style szczegółów, obszar Dostępne pola

 4. Po wybraniu wszystkich odpowiednich pól kliknij przycisk OK.

Pola postępu realizacji pracy

Praca

Pole

Opis

Praca, pola

Całkowity czas, przez jaki:

 • Wszystkie zasoby mają się zajmować zadaniem zgodnie z harmonogramem.

 • Zasób ma się zajmować wszystkimi zadaniami zgodnie z harmonogramem.

 • Zasób ma się zajmować zadaniem zgodnie z harmonogramem.

Praca pozostała, pola

Czas konieczny jeszcze do wykonania zadania.

Praca według planu bazowego, pola

Całkowita zaplanowana w harmonogramie praca dotycząca zadania, zasobu lub przydziału w ujęciu czasowym.

Praca rzeczywista

Pole

Opis

Praca rzeczywista, pola

Praca, którą zasób przydzielony do zadań już zakończył, w ujęciu czasowym.

Skumulowana praca rzeczywista

Praca rzeczywista wykonana przez wszystkie zasoby przydzielone do zadań w ujęciu czasowym.

Pozostała skumulowana praca rzeczywista

Praca potrzebna jeszcze do ukończenia zadań projektu po odjęciu pracy rzeczywistej (skumulowane w czasie).

Praca skumulowana

Pole

Opis

Praca skumulowana, pola

Zaplanowany czas, przez jaki wszystkie zasoby są przydzielone do zadań (skumulowane w czasie).

Praca skumulowana Baseline0 10

Praca według planu bazowego zaplanowana dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań (skumulowane w czasie), gdy ustawiony jest plan bazowy.

Pozostała praca skumulowana

Praca potrzebna jeszcze do ukończenia zadań projektu po odjęciu pracy zaplanowanej (skumulowane w czasie).

Pozostała praca skumulowana Baseline0-10

Praca według planu bazowego potrzebna jeszcze do ukończenia zadań projektu po odjęciu pracy zaplanowanej według planu bazowego (skumulowane w czasie).

Początek strony

Konfigurowanie wykresu dotyczącego postępu realizacji zadań

Wykres dotyczący postępu realizacji zadań pokazuje liczbę zadań wykonaniu i ile pozostałej. Jeśli pozostały wiersz zadania jest najbardziej strome przedstawiony na wykresie, projekt może być opóźnienie względem harmonogramu.

Przechwytywanie informacji o zadaniach

Ponieważ wykresy dotyczące postępu realizacji zadań porównują zadania planowane, wykonane i pozostałe, przed utworzeniem raportu upewnij się, że informacje te są przechwytywane w projekcie.

 • Ustawianie planu bazowego , aby uzyskać migawkę projektu. Na raportu dotyczącego postępu realizacji plany bazowe Pokaż zaplanowano zakończenia zadania i pracy.

 • Oznacz zadania wykonane. Kliknij zadanie, a następnie kliknij na wstążce pozycję Zadanie. Wybierz wartość procentu wykonania, pamiętając, że na wykresie dotyczącym postępu realizacji zadań w programie Project za „wykonane” uznawane są tylko zadania wykonane w 100%.

Dodawanie pól zadań w celu śledzenia

 1. Kliknij pozycję Widok > Obciążenie zadaniami.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia obciążenia zadaniami > Formatowanie > Dodaj szczegóły.

  Karta Narzędzia obciążenia zadaniami > Formatowanie, przycisk Dodaj szczegóły

 3. Wybierz pole z obszaru Dostępne pola, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

  Okno dialogowe Style szczegółów, obszar Dostępne pola

 4. Po wybraniu wszystkich odpowiednich pól kliknij przycisk OK.

Pola postępu realizacji zadań

Pole

Opis

Wykonano % (skumulowane) Wypełnij pola

Bieżący stan zadania ujęty jako wartość procentowa jego czasu trwania.

Wykonano % (skumulowane), okresowe pole zadania

Skumulowana wartość procentowa wykonania zadania w rozłożeniu w czasie.

Zadania pozostałe Baseline0 10.

Liczba zaplanowanych zadań, które pozostają jeszcze do wykonania na określony dzień, gdy ustawiony jest plan bazowy.

Pozostałe zadania rzeczywiste.

Całkowita liczba rzeczywistych zadań, które pozostają jeszcze do wykonania, na określony dzień.

Zadania pozostałe

Całkowita liczba zaplanowanych zadań, które pozostają jeszcze do wykonania, na określony dzień.

Początek strony

Formatowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Podobnie jak w przypadku innych raportów projektu, w raportach dotyczących postępu realizacji możesz zmieniać występujące w nich dane, kolory i kształty. Można też dodawać do nich wykresy, tabele i obrazy.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie raportu o projekcie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×