Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów

Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

The version of SharePoint you're using dictates the type of top-level site or subsite you can create. The selection of site templates that are available to you by default depends on the features set up by your administrator and the Office 365 or SharePoint Server plan you have.

Uwaga: If you have a site or subsite you don't need anymore, see Delete a SharePoint site or subsite.

SharePoint Online top-level sites

By default, SharePoint Online offers group-connected team sites for collaborating with members of your team or those working together on a project and communication sites for sharing news, reports, statuses, etc. with others. When you click SharePoint on the Office 365 launcher, and then click + Create site, you'll have a choice between one of these two templates.

Wybór dwóch szablonów najwyższego poziomu, witryny zespołu lub komunikacji.

Uwaga: Your administrator can enable or disable site creation, or substitute custom or classic team site creation.

To learn more about SharePoint Online team sites, see Create a team site in SharePoint Online or What is a SharePoint team site? For communication sites, see Create a communication site in SharePoint Online or What is a SharePoint communication site?

SharePoint Online subsites

Once you've created a top-level witryna zespołu or witryna do komunikacji, you can create subsites. Subsites let you use a wider range of templates, such as classic team, publishing, blog, or document center sites. The descriptions below will help you choose the template you need.

Uwaga: SharePoint Online top-level sites, such as Team or Communication site are not available as subsite templates. Team and Communication sites can only be created as top level sites.

In SharePoint Online, you can create subsites with classic templates only. The publishing tab is only available when you enable the SharePoint Publishing Infrastructure, and only as a subsite from a top-level, group-connected team site. The publishing infrastructure and publishing subsites are not available on top-levelcommunication sites.

When you create a subsite from a group-connected team site, the subsite can inherit permissions from the parent site and members of the team will have access. Some SharePoint Online top-level site features will not be available on classic subsites, such as Move to and Copy to.

SharePoint Server sites and subsites

With SharePoint Server 2013 and 2016, you can create top-level sites or subsites using the below classic templates. The following descriptions show the availability of templates based on the version and plan of SharePoint Server you're using.

SharePoint Server 2013 Foundation only supports Collaboration Team sites and Blogs. It doesn't support any other templates.

Collaboration site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Collaboration site templates create sites where you can communicate information about your team and projects, create a blog, or a community site. All are supported on SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. For SharePoint 2013 Foundation, only Team sites and Blogs are supported.

Use the Classic Team site to quickly create, organize, and share information for your team or project. The site includes: libraries and lists for:

 • Dokumenty udostępnione

 • Anonsy

 • Kalendarze

 • Łącza

 • Zadania

 • Tablica dyskusyjna

Szablon witryny zespołu

Witryna zespołu może służyć jako pojedyncze środowisko do tworzenia, organizowania i udostępniania zawartości. Na przykład można użyć listy Anonsy do rozpowszechniania najważniejszych informacji, nowych narzędzi i zasobów wśród członków zespołu. Za pomocą Kalendarza można udostępniać informacje o harmonogramie, takie jak wydarzenia zespołu, terminy lub urlopy. Można także wypróbować listę Łącza, aby ułatwić zespołowi łączenie się z witrynami partnerów lub znajdowanie kluczowych informacji o ich zadaniach.

Uwaga: For a SharePoint Online subsite, this creates a classic team site.

Witryna blogu umożliwia szybkie ogłaszanie anonsów firmy lub publikowanie pomysłów, spostrzeżeń i wiedzy w ramach zespołu lub organizacji. Ta witryna zawiera listy Wpisy, Komentarze i Łącza. Narzędzia blogu ułatwiają zatwierdzanie lub odrzucanie wersji roboczych wpisów oraz edytowanie lub usuwanie starych wpisów. Można nawet otrzymywać alerty w razie zaktualizowaniu blogu.

Szablon witryny blogu

Aby ułatwić użytkownikom znajdowanie zawartości, która ich interesuje, można przypisać tworzone wpisy do jednej lub kilku kategorii. Witryny blogów umożliwiają komentowanie wpisów, co jest doskonałym sposobem na utrzymanie zainteresowania czytelników.

Szablon witryny projektu zapewnia łatwy sposób zarządzania projektami. Witryna ma podobne funkcje współpracy, jak witryna zespołu, a także zawiera składnik Web Part Podsumowanie projektu, który jest połączony z domyślną listą Zadania. Elementy dodane do listy Zadania są automatycznie wyświetlane w składniku Podsumowanie projektu.

Szablon witryny projektu

Inne zalety korzystania z witryny projektu:

 • Wizualna oś czasu zadań w ramach projektu.

 • Harmonogram zadań projektu.

 • Biblioteka do przechowywania dokumentów związanych z projektem.

 • Notes do szybkiego rejestrowania i porządkowania informacji dotyczących projektu.

 • Współużytkowany kalendarz wydarzeń dotyczących zespołu.

 • Możliwość łączenia się z programem Project Professional, Project Server 2016 lub usługą Project Online.

For more info, see Create a project site.

Witryna społeczności służy jako miejsce, w którym członkowie mogą dyskutować nad wspólnymi tematami.

Szablon witryny społeczności

Witryny społeczności oferują szereg korzystnych rozwiązań z wykorzystaniem wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub innych metod komunikacji, m.in.:

 • Dostępność całej zawartości witryny dla wszystkich członków społeczności.

 • Pełne zachowywanie historii dyskusji zgodnie z wytycznymi firmowymi.

 • Wbudowane wyszukiwanie umożliwiające członkom przeszukiwanie wszystkich wpisów społeczności.

 • Kategoryzacja zawartości w celu usprawnienia jej odnajdowania i uproszczenia konserwacji.

 • Site maintenance using SharePoint lists, which allow you to take advantage of the governance, records management, and workflow integration features of SharePoint.

Uwaga: Creating a sub site using the communication site template under a community site is not supported.

For more info, see Create a community portal.

Enterprise site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Enterprise site templates give you sites for document or record storage and tracking, Business Intelligence for data analysis, or site-wide search capabilities. All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. None are supported by SharePoint 2013 Foundation.

Szablon witryny Centrum dokumentów umożliwia zarządzanie dużą liczbą dokumentów. Witryny Centrum dokumentów można używać jako środowiska tworzenia lub archiwum zawartości.

Szablon witryny Centrum dokumentów

W środowisku tworzenia użytkownicy często ewidencjonują i wyewidencjonowują pliki oraz tworzą struktury folderów dla tych plików. Przechowywania wersji można używać do zachowywania dziesięciu lub większej liczby wcześniejszych wersji każdego dokumentu. Za pomocą przepływów pracy można również sterować cyklami życia dokumentów.

W archiwum zawartości nie zachodzi żadne tworzenie dokumentów. Użytkownicy tylko przeglądają lub przekazują dokumenty. W witrynie Centrum dokumentów można utworzyć typ archiwum nazywany archiwum bazy wiedzy. Zazwyczaj bazy wiedzy zawierają pojedyncze wersje dokumentów, a witryna może zawierać do 10 milionów plików.

For more info, see Use a Document Center site.

Witryna Centrum rekordów umożliwia organizowanie i przechowywanie rekordów, takich jak dokumenty prawne lub finansowe, oraz zarządzanie nimi. Centrum rekordów obsługuje cały proces zarządzania rekordami od gromadzenia rekordów przez zarządzanie nimi aż po ich usuwanie.

Szablon Centrum rekordów

Przechowywanie wersji, inspekcja, zarządzanie metadanymi, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych oraz rozsyłanie rekordów, które można dostosowywać, to wbudowane funkcje, które przydają się do wydajniejszego zarządzania rekordami.

Creating a sub site using the communication site template under a Records Center site is not supported.

For more info, see Create a Records Center.

Use a BI site to store, manage, share, and view business reports, scorecards, and dashboards. A BI Center site has certain characteristics that set it apart from other kinds of sites that include pre-built lists and libraries designed specifically for BI content, access to PerformancePoint Services content (for on premises customers), sample files, and links to helpful information about BI tools.

Szablon witryny analizy biznesowej

For more info, see Create, share, and consume BI content in a BI Center site.

Witryna Centrum wyszukiwania służy do udostępniania użytkownikom możliwości przeszukiwania witryny i wyświetlania wyników wyszukiwania. Witryna Centrum wyszukiwania jest witryną najwyższego poziomu w zbiorze witryn, którą administrator farmy tworzy za pomocą szablonu Centrum wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

Szablon witryny wyszukiwania w przedsiębiorstwie

Po utworzeniu witryny Centrum wyszukiwania jest tworzona domyślna strona główna wyszukiwania i domyślna strona wyników wyszukiwania. Ponadto są tworzone strony nazywane funkcjami wyszukiwania pionowego, które można dostosować do wyszukiwania określonej zawartości, takiej jak osoby, konwersacje i klipy wideo. Na tych stronach są wyświetlane wyniki wyszukiwania, które są filtrowane i formatowane pod kątem konkretnych klas lub typów zawartości.

For more info, see Manage the Search Center in SharePoint Online.

Publishing site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Publishing site templates offer website publishing with or without approval workflow, and an enterprise Wiki for corporate knowledge that members can contribute to.

To create publishing subsites, your administrator first needs to enable the SharePoint publishing infrastructure. Once enabled, the Publishing tab will be available.

All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites from SharePoint Online Team sites. None are supported by SharePoint 2013 Foundation or as subsites on SharePoint Online Communication sites.

Witryny publikowania służą do tworzenia intranetów przedsiębiorstwa, portalów komunikacyjnych, a w programie SharePoint Server — publicznych witryn internetowych. W programie SharePoint Server można ich również używać do rozszerzania witryny internetowej i szybkiego publikowania stron sieci Web. Współpracownicy mogą pracować nad wersjami roboczymi stron i publikować je w celu udostępnienia czytelnikom.

Szablon witryny publikowania

Witryny publikowania mają unikatowe funkcje, które ułatwiają procesy tworzenia, zatwierdzania i publikowania stron sieci Web. Te funkcje są włączane automatycznie po utworzeniu witryny publikowania i obejmują następujące elementy:

 • Układy stron

 • Typy kolumn

 • Składniki Web Part

 • Listy

 • Biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web

For more info, see Features enabled in a SharePoint Online publishing site.

Witryna publikowania z przepływem pracy służy do publikowania stron sieci Web zgodnie z harmonogramem przy użyciu przepływów pracy zatwierdzania. Zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web. Domyślnie jedynie witryny korzystające z tego szablonu mogą być tworzone w ramach tej witryny.

Szablon witryny publikowania z przepływem pracy

Przepływ pracy zatwierdzania publikowania umożliwia automatyczne rozsyłanie zawartości do recenzji i zatwierdzenia. Publikowanie nowych i zaktualizowanych stron sieci Web jest ściśle kontrolowane. Żadna nowa zawartość nie może być opublikowana do momentu jej zatwierdzenia przez wszystkie osoby zatwierdzające w ramach przepływu pracy.

For more info, see Work with a publishing approval workflow.

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa jest witryną publikowania służącą do udostępniania i aktualizowania dużych ilości informacji na potrzeby całego przedsiębiorstwa. Jeśli organizacja potrzebuje dużego scentralizowanego repozytorium wiedzy zaprojektowanego w celu przechowywania i udostępniania informacji na potrzeby całego przedsiębiorstwa, warto rozważyć korzystanie z witryny typu wiki przedsiębiorstwa.

Szablon witryny typu wiki przedsiębiorstwa

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa jest często repozytorium wiedzy w organizacji, która w przeciwnym razie mogłaby nie zostać zapisana do późniejszego użycia. Witryny typu wiki przedsiębiorstwa można użyć do promowania nauki w nieformalny sposób i udostępniania innym użytkownikom porad, co może ograniczyć konieczność organizowania szkoleń formalnych lub ciągłego świadczenia informatycznej pomocy technicznej.

For more info, see Create and edit a wiki.

Create a site from a SharePoint Online Site Collection (administrators only)

SharePoint Online tenant administrators can use the Admin Center to create new site collections. When creating a new site collection, you can choose a classic template to use for a new top-level site. You can't however create a group-connected team site or witryna do komunikacji. The selection is similar to templates available for SharePoint Online subsites. When the site starts, you need to configure users, permissions, format, content, and many other features. For more info, see Create or delete a site collection.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×