Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów

Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ najwyższego poziomu witryny lub podwitryny, które można tworzyć decyduje o wersji SharePoint, którego używasz. Zaznaczenie szablony witryn, które są domyślnie dostępne w zależności od funkcji Konfigurowanie przez administratora i Office 365 lub SharePoint Server plan, do którego masz.

Uwaga : Jeśli masz witryny lub podwitryny, które nie są już potrzebne, zobacz Usuwanie witryny programu SharePoint lub podwitryny.

SharePoint Online witryny najwyższego poziomu

Domyślnie SharePoint Online oferuje witryn zespołów połączonych z grupy do współpracy z członkami zespołu lub wspólnej pracy nad projektu i komunikacji witryny do udostępniania innym osobom wiadomości, raporty, stany itp. Gdy kliknij SharePoint na uruchamianie usługi Office 365, a następnie kliknij pozycję + Utwórz witrynę, masz wybór jednego z tych dwóch szablonów.

Wybór dwóch szablonów najwyższego poziomu, witryny zespołu lub komunikacji.

Uwaga : Administrator można włączyć lub wyłączyć tworzenia witryny lub podstaw tworzenia witryny zespołu niestandardowej lub klasycznego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat witryn zespołu SharePoint Online, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online lub Co to jest witryna zespołu programu SharePoint? Dla witryn komunikacji, zobacz Tworzenie witryny komunikacji w usłudze SharePoint Online lub Co to jest witryna komunikacji programu SharePoint?

podwitryny SharePoint Online

Po utworzeniu najwyższego poziomu witryna zespołu lub witryna do komunikacji mogą tworzyć podwitryny. Podwitryny pozwala użyć szerszej grupie szablony, na przykład klasyczny zespołu, publikowania, blogu lub witryny Centrum dokumentów. Opisy poniżej pomoże Ci wybierz szablon, którego potrzebujesz.

Uwaga : SharePoint Online witryny najwyższego poziomu, takiej jak witryna zespołu lub komunikacji nie są dostępne jako szablony podwitryny. Witryny zespołu i komunikacji można utworzyć tylko jako witryn najwyższego poziomu.

W SharePoint Online można utworzyć podwitryny z tylko klasyczne szablony. Karta Publikowanie jest dostępna tylko po włączeniu SharePoint Infrastruktura publikowania i tylko jako podwitryny z poziomu witryny zespołu najwyższego poziomu, połączonych z grupy. Infrastruktura publikowania i podwitryn publikowania nie są dostępne w witrynach levelcommunication góry.

Po utworzeniu podwitryny z poziomu witryny zespołu połączony grupy podwitryny może dziedziczyć uprawnienia po witrynie nadrzędnej i członków zespołu będą mieć dostępu. Niektóre funkcje witryny najwyższego poziomu SharePoint Online nie będzie dostępna na klasyczny podwitryny, takich jak Przenoszenie do i Skopiuj do.

SharePoint Serwer witryn i podwitryn

Z SharePoint Server 2013 i 2016, możesz utworzyć witryny najwyższego poziomu lub podwitryn za pomocą poniżej klasyczne szablony. Następujące opisy wyświetlanie dostępności szablonów na podstawie wersji i plan SharePoint korzystasz z serwera.

SharePoint Server 2013 Foundation obsługuje tylko witryny współpracy zespołu i blogów. Nie obsługuje on innych szablonów.

Szablony witryn współpracy dla SharePoint Online (tylko podwitryny) i SharePoint serwera

Szablony witryn współpracy tworzenia witryn miejsce, w którym możesz komunikować się informacje o zespołu i projektów, tworzenie blogu lub w witrynie społeczności. Obsługiwane są wszystkie SharePoint 2013 i 2016 i jako podwitryn SharePoint Online. SharePoint Foundation 2013, tylko witryn zespołów i blogi są obsługiwane.

Witryna zespołu Klasyczny umożliwia szybkie tworzenie, organizowanie i udostępnianie informacji dla zespołu lub projektu. Witryna zawiera: bibliotek i list:

 • Dokumenty udostępnione

 • Anonsy

 • Kalendarze

 • Łącza

 • Zadania

 • Tablica dyskusyjna

Szablon witryny zespołu

Witryna zespołu może służyć jako pojedyncze środowisko do tworzenia, organizowania i udostępniania zawartości. Na przykład można użyć listy Anonsy do rozpowszechniania najważniejszych informacji, nowych narzędzi i zasobów wśród członków zespołu. Za pomocą Kalendarza można udostępniać informacje o harmonogramie, takie jak wydarzenia zespołu, terminy lub urlopy. Można także wypróbować listę Łącza, aby ułatwić zespołowi łączenie się z witrynami partnerów lub znajdowanie kluczowych informacji o ich zadaniach.

Uwaga : Podwitryny SharePoint Online spowoduje to utworzenie w witrynie zespołu klasyczny.

Witryna blogu umożliwia szybkie ogłaszanie anonsów firmy lub publikowanie pomysłów, spostrzeżeń i wiedzy w ramach zespołu lub organizacji. Ta witryna zawiera listy Wpisy, Komentarze i Łącza. Narzędzia blogu ułatwiają zatwierdzanie lub odrzucanie wersji roboczych wpisów oraz edytowanie lub usuwanie starych wpisów. Można nawet otrzymywać alerty w razie zaktualizowaniu blogu.

Szablon witryny blogu

Aby ułatwić użytkownikom znajdowanie zawartości, która ich interesuje, można przypisać tworzone wpisy do jednej lub kilku kategorii. Witryny blogów umożliwiają komentowanie wpisów, co jest doskonałym sposobem na utrzymanie zainteresowania czytelników.

Szablon witryny projektu zapewnia łatwy sposób zarządzania projektami. Witryna ma podobne funkcje współpracy, jak witryna zespołu, a także zawiera składnik Web Part Podsumowanie projektu, który jest połączony z domyślną listą Zadania. Elementy dodane do listy Zadania są automatycznie wyświetlane w składniku Podsumowanie projektu.

Szablon witryny projektu

Inne zalety korzystania z witryny projektu:

 • Wizualna oś czasu zadań w ramach projektu.

 • Harmonogram zadań projektu.

 • Biblioteka do przechowywania dokumentów związanych z projektem.

 • Notes do szybkiego rejestrowania i porządkowania informacji dotyczących projektu.

 • Współużytkowany kalendarz wydarzeń dotyczących zespołu.

 • Możliwość łączenia się z programem Project Professional, Project Server 2016 lub usługą Project Online.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie witryny projektu.

Witryna społeczności służy jako miejsce, w którym członkowie mogą dyskutować nad wspólnymi tematami.

Szablon witryny społeczności

Witryny społeczności oferują szereg korzystnych rozwiązań z wykorzystaniem wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub innych metod komunikacji, m.in.:

 • Dostępność całej zawartości witryny dla wszystkich członków społeczności.

 • Pełne zachowywanie historii dyskusji zgodnie z wytycznymi firmowymi.

 • Wbudowane wyszukiwanie umożliwiające członkom przeszukiwanie wszystkich wpisów społeczności.

 • Kategoryzacja zawartości w celu usprawnienia jej odnajdowania i uproszczenia konserwacji.

 • Konserwacja witryn przy użyciu list programu SharePoint , które umożliwiają korzystanie z zalet zarządzania, zarządzania rekordami i funkcji integracji przepływów pracy programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie portalu społecznościowego.

Szablony witryn przedsiębiorstwa dla SharePoint Online (tylko podwitryny) i SharePoint serwera

Szablony witryn przedsiębiorstwa umożliwiają witryn dla dokumentu lub przechowywania rekordów i śledzenie analizy biznesowej dla analizy danych lub możliwości wyszukiwania na poziomie witryny. Obsługiwane są wszystkie w SharePoint 2013 i 2016 i podwitryn SharePoint Online. Brak obsługiwanych przez SharePoint 2013 Foundation.

Szablon witryny Centrum dokumentów umożliwia zarządzanie dużą liczbą dokumentów. Witryny Centrum dokumentów można używać jako środowiska tworzenia lub archiwum zawartości.

Szablon witryny Centrum dokumentów

W środowisku tworzenia użytkownicy często ewidencjonują i wyewidencjonowują pliki oraz tworzą struktury folderów dla tych plików. Przechowywania wersji można używać do zachowywania dziesięciu lub większej liczby wcześniejszych wersji każdego dokumentu. Za pomocą przepływów pracy można również sterować cyklami życia dokumentów.

W archiwum zawartości nie zachodzi żadne tworzenie dokumentów. Użytkownicy tylko przeglądają lub przekazują dokumenty. W witrynie Centrum dokumentów można utworzyć typ archiwum nazywany archiwum bazy wiedzy. Zazwyczaj bazy wiedzy zawierają pojedyncze wersje dokumentów, a witryna może zawierać do 10 milionów plików.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Korzystanie z witryny Centrum dokumentów.

Witryna Centrum rekordów umożliwia organizowanie i przechowywanie rekordów, takich jak dokumenty prawne lub finansowe, oraz zarządzanie nimi. Centrum rekordów obsługuje cały proces zarządzania rekordami od gromadzenia rekordów przez zarządzanie nimi aż po ich usuwanie.

Szablon Centrum rekordów

Przechowywanie wersji, inspekcja, zarządzanie metadanymi, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych oraz rozsyłanie rekordów, które można dostosowywać, to wbudowane funkcje, które przydają się do wydajniejszego zarządzania rekordami.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie Centrum rekordów.

Przechowywanie, zarządzanie, udostępnianie i wyświetlanie firm raportów, kart wyników i pulpitów nawigacyjnych za pomocą witryny usługi BI. Witryna Centrum analiz biznesowych ma pewne cechy Ustaw niezależnie od innych rodzajów witryn, które obejmują gotowych list i bibliotek zaprojektowane specjalnie dla BI zawartości, dostęp do zawartości Programu PerformancePoint Services (dla na pomieszczenia klienci), przykładowe pliki i łącza do pomocnych informacji na temat narzędzi analizy Biznesowej.

Szablon witryny analizy biznesowej

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, udostępnianie i używanie zawartości analiz biznesowych w witrynie Centrum analiz biznesowych.

Witryna Centrum wyszukiwania służy do udostępniania użytkownikom możliwości przeszukiwania witryny i wyświetlania wyników wyszukiwania. Witryna Centrum wyszukiwania jest witryną najwyższego poziomu w zbiorze witryn, którą administrator farmy tworzy za pomocą szablonu Centrum wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

Szablon witryny wyszukiwania w przedsiębiorstwie

Po utworzeniu witryny Centrum wyszukiwania jest tworzona domyślna strona główna wyszukiwania i domyślna strona wyników wyszukiwania. Ponadto są tworzone strony nazywane funkcjami wyszukiwania pionowego, które można dostosować do wyszukiwania określonej zawartości, takiej jak osoby, konwersacje i klipy wideo. Na tych stronach są wyświetlane wyniki wyszukiwania, które są filtrowane i formatowane pod kątem konkretnych klas lub typów zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

Szablony witryn publikowania dla SharePoint Online (tylko podwitryny) i SharePoint serwera

Szablony witryn publikowania oferują publikowanie witryny sieci Web z lub bez przepływu pracy Zatwierdzanie i wiedzy firmy, która członkowie mogą współtworzyć typu Wiki przedsiębiorstwa.

Aby utworzyć podwitryny publikowania, administrator najpierw należy włączyć Infrastruktura publikowania w programie SharePoint. Po włączeniu publikowania karta będzie dostępna.

Wszystkie są obsługiwane w programie SharePoint 2013 i 2016 i jako podwitryny z witrynami zespołu SharePoint Online. Brak obsługiwanych przez SharePoint 2013 Foundation lub podwitryn w witrynach komunikacji SharePoint Online.

Witryny publikowania służą do tworzenia intranetów przedsiębiorstwa, portalów komunikacyjnych, a w programie SharePoint Server — publicznych witryn internetowych. W programie SharePoint Server można ich również używać do rozszerzania witryny internetowej i szybkiego publikowania stron sieci Web. Współpracownicy mogą pracować nad wersjami roboczymi stron i publikować je w celu udostępnienia czytelnikom.

Szablon witryny publikowania

Witryny publikowania mają unikatowe funkcje, które ułatwiają procesy tworzenia, zatwierdzania i publikowania stron sieci Web. Te funkcje są włączane automatycznie po utworzeniu witryny publikowania i obejmują następujące elementy:

 • Układy stron

 • Typy kolumn

 • Składniki Web Part

 • Listy

 • Biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Funkcje włączony w witrynie publikowania usługi SharePoint Online.

Witryna publikowania z przepływem pracy służy do publikowania stron sieci Web zgodnie z harmonogramem przy użyciu przepływów pracy zatwierdzania. Zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania publikowanych elementów witryny sieci Web. Domyślnie jedynie witryny korzystające z tego szablonu mogą być tworzone w ramach tej witryny.

Szablon witryny publikowania z przepływem pracy

Przepływ pracy zatwierdzania publikowania umożliwia automatyczne rozsyłanie zawartości do recenzji i zatwierdzenia. Publikowanie nowych i zaktualizowanych stron sieci Web jest ściśle kontrolowane. Żadna nowa zawartość nie może być opublikowana do momentu jej zatwierdzenia przez wszystkie osoby zatwierdzające w ramach przepływu pracy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Praca z przepływu pracy Zatwierdzanie publikowania.

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa jest witryną publikowania służącą do udostępniania i aktualizowania dużych ilości informacji na potrzeby całego przedsiębiorstwa. Jeśli organizacja potrzebuje dużego scentralizowanego repozytorium wiedzy zaprojektowanego w celu przechowywania i udostępniania informacji na potrzeby całego przedsiębiorstwa, warto rozważyć korzystanie z witryny typu wiki przedsiębiorstwa.

Szablon witryny typu wiki przedsiębiorstwa

Witryna typu wiki przedsiębiorstwa jest często repozytorium wiedzy w organizacji, która w przeciwnym razie mogłaby nie zostać zapisana do późniejszego użycia. Witryny typu wiki przedsiębiorstwa można użyć do promowania nauki w nieformalny sposób i udostępniania innym użytkownikom porad, co może ograniczyć konieczność organizowania szkoleń formalnych lub ciągłego świadczenia informatycznej pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie i edytowanie witryny typu wiki.

Tworzenie witryny na podstawie SharePoint Online zbioru witryn (tylko administratorzy)

Administratorzy dzierżawy SharePoint Online umożliwia tworzenie nowych zbiorów witryn w Centrum administracyjnym. Podczas tworzenia nowego zbioru witryn, możesz wybrać szablon klasyczny ma być używany dla nowej witryny najwyższego poziomu. Nie można jednak tworzyć witryny zespołu połączony grupy lub witryna do komunikacji. Zaznaczenie jest podobne do szablonów dostępnych do podwitryny SharePoint Online. Podczas uruchamiania witryny, musisz skonfigurować użytkowników, uprawnienia, formatowanie, zawartość i wiele innych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie lub usuwanie zbioru witryn.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×