Tworzenie punktu kontrolnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Punkt kontrolny to punkt odniesienia oznaczający główne wydarzenie w projekcie, używany do monitorowania postępu projektu. Każde zadanie z zerowym czasem trwania jest automatycznie wyświetlane jako punkt kontrolny. Jako punkt kontrolny można również oznaczyć dowolne inne zadanie o dowolnym czasie trwania.

W projekcie można tworzyć punkty kontrolne odzwierciedlające zadania zewnętrzne. Na przykład, jeśli jedno z zadań projektu wymaga aplikacji tworzonej przez inną firmę, można utworzyć w projekcie punkt kontrolny z zerowym czasem trwania przedstawiający wykonanie tej aplikacji.

Porada : Można także śledzić zadania zewnętrzne w projekcie z zależności między zadaniami. Project 2010 umożliwia tworzenie współzależności między projektami do śledzenia punktów kontrolnych, które są skojarzone z zewnętrznych elementów dostarczanych.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie punktu kontrolnego

Tworzenie punktu kontrolnego z czasem trwania dłuższym niż zero

Tworzenie punktu kontrolnego

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Obraz obszaru widoku zadania

 2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego dla pierwszego pustego wiersza na liście.

  W przypadku zmieniania istniejącego zadania na punkt kontrolny należy pominąć ten krok.

 3. Wpisz wartość 0 w polu punktu kontrolnego Czas trwania, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Po wpisaniu czas trwania zero zadania Project 2010 automatycznie wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w sekcji wykresu w widoku Wykres Gantta w danym dniu.

Początek strony

Tworzenie punktu kontrolnego z czasem trwania dłuższym niż zero

Punkty kontrolne powodują zero czas trwania. Jednak niektóre punkty kontrolne, może być konieczne czas trwania. Na przykład Twój projekt ma punktu kontrolnego zatwierdzenia na końcu faza i wiesz, że proces zatwierdzania zajmie tygodnia.

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Obraz obszaru widoku zadania

 2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego dla pierwszego pustego wiersza na liście.

  W przypadku zmieniania istniejącego zadania na punkt kontrolny należy pominąć ten krok.

 3. Zaznacz punkt kontrolny, a następnie na karcie Zadanie w grupie Właściwości kliknij przycisk Informacje o zadaniu.

  Obraz przycisku Właściwości zadania

 4. W oknie dialogowym Informacje o zadaniu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz czas trwania punktu kontrolnego w polu Czas trwania.

 5. Zaznacz pole wyboru Oznacz zadanie jako punkt kontrolny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Project 2010 Wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w widoku Wykres Gantta ostatniego dnia danego zadania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×