Tworzenie pulpitów nawigacyjnych za pomocą narzędzia Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dla organizacji. Pulpit nawigacyjny to kolekcja kart wyników i widoków raportów, które użytkownicy pulpitu nawigacyjnego mogą wyświetlać w przeglądarce sieci Web. Ten artykuł zawiera omówienie pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i łącza do dodatkowych informacji.

Porada: Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia i wdrażania pulpitu nawigacyjnego zobacz Planowanie, projektowanie i implementowanie pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint w celu pokazywania wydajności organizacji.

W tym artykule

Co to jest pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint?

Jakie są funkcje pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint?

Co to jest proces, aby utworzyć pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint?

Co to jest pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint?

Pulpit nawigacyjny jest kolekcją widoków wyświetlanych w przeglądarce sieci Web, które zaprojektowano z myślą o szybkim dostarczaniu użytkownikom potrzebnych informacji. Pulpity nawigacyjne umożliwiają łatwy dostęp do aktualnych informacji i ich eksplorowanie. Pulpity nawigacyjne różnią się między sobą stopniem złożoności i zastosowaniem. Niektóre z nich zawierają jeden lub dwa proste raporty do wyświetlania podstawowych informacji. Inne zawierają szeroką gamę raportów i kart wyników, które umożliwiają użytkownikom wgląd w szczegółowe dane i zapoznanie się ze wszystkimi transakcjami składającymi się na konkretne wartości w raporcie.

Pulpity nawigacyjne programu PerformancePoint są tworzone przy użyciu usług programu PerformancePoint. Często oferują funkcje odróżniające je od innych rodzajów pulpitów nawigacyjnych. Pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint można na przykład skonfigurować w taki sposób, aby informacje były wyświetlane w zależności od klikniętego elementu. Elementy kart wyników można podłączać do innych raportów. Można też skonfigurować filtry pulpitów nawigacyjnych przeznaczone do użycia w wielu pulpitach i na wielu stronach pulpitu. Można również utworzyć pulpity nawigacyjne przedstawiające informacje z różnych źródeł, łącznie z raportami obsługiwanymi na innych serwerach, oraz karty wyników wyświetlające informacje na podstawie więcej niż jednego źródła danych.

Początek strony

Jakie są funkcje pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint?

Pulpity nawigacyjne programu PerformancePoint są wysoce interakcyjne i dynamicznie wyświetlają aktualne informacje. Mogą też zawierać inne funkcje. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z dostępnych funkcji:

Funkcja elementu

Opis

Elementy pulpitu nawigacyjnego do ponownego użycia

Elementy do ponownego użycia można dołączać do pulpitu nawigacyjnego na kilka sposobów:

 • Autorzy pulpitu nawigacyjnego mogą utworzyć elementy pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint, takie jak widoki, filtry i pulpity nawigacyjne, które zostaną zapisane w bibliotekach dokumentów i na listach programu SharePoint. Później można łatwo użyć tych elementów ponownie na jednym lub większej liczbie pulpitów nawigacyjnych.

 • Dla pulpitu nawigacyjnego można utworzyć filtr, a potem stosować go na wielu stronach. Wówczas, jeśli użytkownik pulpitu nawigacyjnego wybierze pozycję z filtru, dokonany wybór zostanie zastosowany do wszystkich stron korzystających z tego filtru.

 • Do pulpitu nawigacyjnego można dołączyć widoki obsługiwane na innych serwerach, na przykład raporty usług SQL Server Reporting Services i usług programu Excel.

Zaawansowane funkcje filtrowania

Dla pulpitu nawigacyjnego można utworzyć różne filtry. Na przykład mogą to być filtry używające kwerend wyrażeń wielowymiarowych (MDX), wyrażeń analizy czasowej lub nazwanych zestawów zdefiniowanych w źródle danych.

W celu skonfigurowania sposobu działania tych filtrów na pulpicie nawigacyjnym można także określić formułę połączenia. Na przykład można tak skonfigurować filtr, aby po zastosowaniu go przez użytkownika pulpitu nawigacyjnego do raportu lub karty wyników było wyświetlanych tylko 10 pierwszych elementów grupy.

Analiza czasowa

Funkcję analizy czasowej można dołączać do pulpitów nawigacyjnych na kilka sposobów:

Dla pulpitu nawigacyjnego można utworzyć dynamiczne filtry czasowe względem bieżącej daty. Na przykład można utworzyć filtr do przedstawiania wyników w okresach kroczących, takich jak „Ostatnie sześć miesięcy” lub „Ostatni tydzień”. Można również utworzyć filtr korzystający z kontrolki kalendarza, aby przedstawić wyniki dla konkretnej daty.

Można tworzyć karty wyników zawierające okresy dynamiczne, na przykład „Bieżący rok” lub „Poprzedni rok”.

Zaawansowane karty wyników

Karty wyników z funkcjami zaawansowanymi można tworzyć na kilka sposobów:

 • Można utworzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI, Key Performance Indicator) zawierające wiele wartości rzeczywistych. Oznacza to, że dla każdego wskaźnika KPI można w jednym wierszu umieścić wiele metryk.

 • Można utworzyć wskaźniki KPI oparte na metrykach obliczanych. Na przykład można skonfigurować wartości docelowe oparte na obliczeniach, takich jak pomnożenie poprzedniej wartości przez jakąś liczbę.

 • Po umieszczeniu hierarchii wymiarów na karcie wyników funkcje rozwijania i zwijania są udostępniane automatycznie.

Wskaźniki KPI karty wyników, które są używane jako filtry dla innych raportów

Wskaźniki KPI znajdujące się na karcie wyników można połączyć z innymi raportami na stronie pulpitu nawigacyjnego. Wtedy po kliknięciu wskaźnika KPI przez użytkownika pulpitu nawigacyjnego nastąpi automatyczne odświeżenie połączonych raportów i zostaną wyświetlone informacje istotne dla tego wskaźnika KPI.

Raporty szczegółów kluczowych wskaźników wydajności

Aby zapewnić użytkownikom pulpitu nawigacyjnego dodatkowe informacje o wskaźnikach KPI znajdujących się na karcie wyników, można utworzyć raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności i połączyć go z kartami wyników. Po kliknięciu przez użytkownika pulpitu nawigacyjnego komórki na karcie wyników raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności zostanie automatycznie odświeżony w celu wyświetlenia szczegółów dotyczących danej wartości karty wyników.

Wysoce interakcyjne raporty

Istnieje możliwość tworzenia wysoce interakcyjnych raportów, takich jak widoki analityczne (w tym wykresy kołowe, słupkowe, liniowe oraz siatki), karty wyników, mapy strategii itp. Te widoki pozwalają użytkownikom pulpitów nawigacyjnych na wykonywanie następujących czynności:

 • Łatwe eksplorowanie danych w celu wyświetlenia wyższych lub niższych poziomów informacji.

 • Stosowanie filtrów w celu wyświetlenia konkretnych informacji.

 • Otwieranie widoku w nowym oknie przeglądarki.

 • Eksportowanie widoku do programu Microsoft PowerPoint lub Microsoft Excel.

 • Uruchamianie drzewa dekompozycji w nowym oknie przeglądarki z poziomu wykresu lub siatki analitycznej albo karty wyników (korzystającej z danych przechowywanych w usługach SQL Server Analysis Services) w celu wyświetlenia stopnia, w jakim poszczególne elementy członkowskie w grupie przyczyniły się do osiągnięcia wartości raportu.

Strony pulpitu nawigacyjnego z możliwością dostosowywania

Pulpit nawigacyjny można dostosować, konfigurując konkretne rozmiary stref pulpitu nawigacyjnego i określając szablony strony wzorcowej, które mają być używane.

Strony pulpitu nawigacyjnego zawierające elementy programu PerformancePoint wraz z innymi typami elementów programu SharePoint

Tworzone pulpity nawigacyjne mogą łączyć w sobie raporty, karty wyników i filtry tworzone za pomocą Projektanta pulpitu nawigacyjnego oraz inne elementy tworzone w trybie edycji w witrynie programu SharePoint lub za pomocą programu SharePoint Designer.

Początek strony

Jak wygląda proces tworzenia pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint?

Do tworzenia pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint zwykle jest używane narzędzie Projektant pulpitu nawigacyjnego. Proces składa się ogólnie z następujących etapów:

 1. Planowanie pulpitu nawigacyjnego. Należy rozważyć rodzaje informacji, które mają być wyświetlane w miejsce, w którym dane są przechowywane, które są użytkowników i najlepiej dostarczania tych użytkowników z informacjami, które są potrzebne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Planowanie pulpitu nawigacyjnego.

 2. Tworzenie elementów pulpitu nawigacyjnego, w tym połączeń danych, karty wyników, raporty, filtry i strony pulpitu nawigacyjnego. Upewnij się zapisać poszczególnych elementów, podczas jej tworzenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujące zasoby:

 3. Konfigurowanie i zebrania strony pulpitu nawigacyjnego. Konfigurowanie układu strony, który ma być używany dla każdej strony i dodawanie elementów do stref pulpitu nawigacyjnego, które są na stronie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz strony pulpitu nawigacyjnego asembluj i elementy łącza ze sobą za pomocą projektanta pulpitu nawigacyjnego.

 4. Filtry nawiązać kart wyników i raportów. Nie masz nawiązywania połączenia filtru z każdego elementu na stronie, ale jeśli chcesz, możesz wykonać następujące czynności. I można nawiązać więcej niż jeden filtr elementu, pod warunkiem, że filtr, który ma być używany działa z tego elementu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie filtru z raportem lub kartą wyników.

 5. Wdrażanie pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Server. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wdrażanie pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

 6. Wyświetlanie i testowanie pulpitu nawigacyjnego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

 7. W razie potrzeby można wprowadzić zmiany w elementach pulpitu nawigacyjnego i ponownie wdrożyć ten pulpit nawigacyjny. Należy poinformować innych użytkowników o pulpicie nawigacyjnym i przeszkolić ich w zakresie używania go.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×