Tworzenie publikacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten temat zawiera ogólne omówienie typów publikacji, które można tworzyć w programie Publisher. Objaśniono także różne sposoby, że można rozpocząć tworzenie publikacji w programie Publisher.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji na temat sposobu tworzenia określonych typów publikacji (na przykład broszury, wizytówki, kalendarze lub biuletynów) lub jeśli szukasz szkolenia w podstawy za pomocą programu Publisher, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też, które jest wyświetlane po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Jakie rodzaje publikacji można utworzyć w programie Publisher?

Program Publisher funkcje wstępnie zaprojektowanych publikacji skrót kreatorów publikacji dla wielu typów firm i publikacji marketingowych. Każdy z tych wstępnie zaprojektowanych publikacji jest dostępna w wielu różnych projektów. Wybór wstępnie zaprojektowanych publikacji według typu publikacji lub stylów projektu można przeglądać.

Jeśli chcesz szybko utworzyć publikację, można wybrać projekt publikacji, którą chcesz dodać własną zawartością i grafiki, a następnie dostosować publikacji projektowanie, układ, schematy kolorów i schemat czcionek.

Wstępnie zaprojektowanych publikacji w programie Publisher

Drukowanie publikacji

Szybkich publikacji, reklam, dyplomy, transparenty, broszury, wizytówki, formularzy biznesowych, kalendarze, wykazy, kopert, ulotki, talonów, karty z pozdrowieniami, karty zaproszeń, etykiet, nagłówek listowy, menu, biuletyny, papier składania projektów, pocztówek, programy, życiorysy, znaków, karty z gratulacjami

Publikacji w sieci Web

Konstruktor witryn sieci Web (tworzy niestandardowe witryny sieci Web), 3-stronicowa witryna sieci Web, sprzedaż produktów usług Professional

Adres e-mail

Biuletyn, list, wydarzenia/prelegenta, wydarzenia/zajęć, listę produktów, promowanie produktów

Jeśli nie chcesz zacząć od jednego z wstępnie zaprojektowanych publikacji, możesz rozpocząć od pustego publikacji i zaprojektować publikację od podstaw.

Od czego zacząć?

Istnieje kilka sposobów, aby rozpocząć publikacji. Jeśli nie masz doświadczenia w programie Publisher przed i chcesz szkolenia w podstawowych zadań, takie jak dodawanie tekstu i grafiki, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też, które jest wyświetlane po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Tworzenie publikacji przy użyciu jednego z wstępnie zaprojektowanych publikacji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W Nowej publikacjiokienko zadań, w obszarze Nowy z projektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie publikacji, które zostaną wydrukowane, kliknij pozycję Publikacje do drukowania, a następnie w obszarze Publikacje do drukowania, kliknij typu publikacji, który ma.

  • Aby utworzyć witrynę sieci Web lub publikację, która zostanie wysłany jako wiadomość e-mail, kliknij pozycję witryny sieci Web i poczty E-mail, kliknij pozycję witryny sieci Web lub wiadomości E-mail, a następnie kliknij typu publikacji, który ma.

 3. W obszarze Galeria podglądu z prawej strony kliknij projekt, którego chcesz użyć.

  Uwaga : Jeśli klikniesz Konstruktora witryn sieci Web w obszarze witryn sieci Web, zaznacz pola wyboru dla opcji, które chcesz w oknie dialogowym Konstruktor witryn sieci Web przed kontynuowaniem.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić ogólny projekt publikacji, kliknij pozycję Projekty publikacji w okienku zadań, a następnie kliknij projekt publikacji, który ma.

  • Aby zmienić schemat kolorów publikacji, kliknij polecenie Schematy kolorów w okienku zadań, a następnie kliknij odpowiedni schemat kolorów.

  • Aby zmienić schemat czcionek, kliknij polecenie Schematy czcionek w okienku zadań, a następnie kliknij odpowiedni schemat czcionek.

  • Jeśli tworzysz strony sieci Web, biuletyn lub wykaz, a chcesz zmienić opcje zawartości strony, kliknij pozycję Zawartości strony, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  • Zmienianie lub wybierz inne potrzebne opcje w okienku zadań.

 5. W publikacji Zastąp tekst zastępczy i obrazy własnego tekstu oraz obrazów lub innych obiektów.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 7. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać nową publikację.

 8. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowej publikacji.

 9. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pliki programu Publisher.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Rozpoczynanie od pustej publikacji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W Nowej publikacjiokienko zadań w obszarze Nowy z projektu kliknij Pustych publikacji.

 3. W Galerii podglądu po prawej stronie kliknij pustą publikację, do której chcesz.

 4. Wstaw do publikacji tekst, obrazy i dowolne inne elementy.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać nową publikację.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowej publikacji.

 8. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pliki programu Publisher.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Jeśli tworzysz pocztówki lub wizytówki, korzystając z jednej z tych pustej publikacji, publikacja będzie szybkie publikacji, a nie można użyć innych opcji okienka zadań, dostępne dla Kreatora pocztówek lub Kreatora wizytówki.

Tworzenie publikacji przy użyciu szablonu z witryny Microsoft Office Online

Dodatkowe szablony programu Publisher można znaleźć na szablony w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web. Po nawiązaniu połączenia z Internetem, można połączyć szablony w witrynie Office Online bezpośrednio z programu Publisher.

 1. W menu Pomoc programu Publisher kliknij polecenie Microsoft Office Publisher — Pomoc.

  Zostanie otwarte okienko zadan Pomoc.

 2. W obszarze Wyszukiwanie wpisz Szablony , a następnie kliknij zieloną strzałkę.

 3. Kliknij łącze u góry listy szablonów programu Microsoft Office: pobieranie szablonów kalendarzy, planów biznesowych, życiorysów i.

 4. W szablony w witrynie Office Online Wyszukaj odpowiedni typ publikacji.

Tworzenie publikacji na podstawie szablonu, który został zapisany

Ta procedura działa tylko wtedy, gdy masz już utworzone i zapisanego szablonu w programie Publisher (, wybierając pozycję Szablon programu Publisher na liście Zapisz jako typ po zapisaniu publikacji), opuszczenia programu Publisher i uruchomić go ponownie.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W Nowej publikacjiokienko zadań w obszarze Nowy z projektu kliknij pozycję Szablony.

 3. W Galerii podglądu w prawo kliknij szablon, którego chcesz.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, które chcesz utworzyć nowej publikacji.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać nową publikację.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowej publikacji.

 8. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pliki programu Publisher.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie publikacji z zestawu projektów

Jeśli chcesz utworzyć szereg różnych publikacji, że wszystkie Udostępnianie pojedynczej jednolity wygląd, można wybrać publikacji z zestawu projektów.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W Nowej publikacjiokienko zadań w obszarze Nowy z projektu, kliknij opcję Zestawy projektów.

 3. W okienku zadań kliknij pozycję Ustaw projektu, który ma.

 4. W Galerii podglądu w prawo kliknij typ publikacji, która ma.

 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić ogólny projekt publikacji, kliknij pozycję Projekty publikacji w okienku zadań, a następnie kliknij projekt publikacji, który ma.

  • Aby zmienić schemat kolorów publikacji, kliknij polecenie Schematy kolorów w okienku zadań, a następnie kliknij odpowiedni schemat kolorów.

  • Aby zmienić schemat czcionek, kliknij polecenie Schematy czcionek w okienku zadań, a następnie kliknij odpowiedni schemat czcionek.

  • Jeśli tworzysz strony sieci Web, biuletyn lub wykaz, a chcesz zmienić opcje zawartości strony, kliknij pozycję Zawartości strony, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  • Zmienianie lub wybierz inne potrzebne opcje w okienku zadań.

 6. W publikacji Zastąp tekst zastępczy i obrazy własnego tekstu oraz obrazów lub innych obiektów.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 8. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać nową publikację.

 9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowej publikacji.

 10. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pliki programu Publisher.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie nowej publikacji na podstawie istniejącego

Możesz utworzyć nowej publikacji z istniejącej publikacji bez modyfikowania oryginalnego pliku.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W Nowej publikacjiokienko zadań w obszarze Nowy kliknij pozycję z istniejącej publikacji.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego z istniejącej publikacji Znajdź i kliknij publikację, do której chcesz użyć jako podstawy nowej publikacji.

 4. Kliknij opcję Utwórz nowy.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, które mają w nowej publikacji.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 7. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać nową publikację.

 8. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę dla publikacji.

 9. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pliki programu Publisher.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×