Tworzenie przepływu pracy programu SharePoint 2010 w programie Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint 2010 oferuje kształty odpowiadające akcjom i warunkom dotyczącym przepływów pracy programu SharePoint. Możesz zaprojektować przepływ pracy programu SharePoint w programie Visio lub możesz zaimportować do programu Visio przepływ pracy z programu SharePoint Designer i diagram zostanie wygenerowany automatycznie.

Aby znaleźć odpowiedni szablon, przejdź do pozycji Plik > Nowy i w polu wyszukiwania wpisz SharePoint 2010.

Do przepływów pracy programu SharePoint 15 jest przypisany osobny szablon. Aby wyświetlić wszystkie wersje, wyszukaj termin SharePoint.

Projektowanie przepływu pracy w programie Visio

Aby uniknąć błędów związanych ze sprawdzaniem poprawności, zaczynaj wszystkie diagramy od kształtu Rozpoczęcie i kończ na kształcie Zakończenie.

 1. Przeciągnij kształt Rozpoczęcie z okna Kształty na stronę rysunku.

 2. Przeciągnij kształty akcji i warunków do przepływu pracy.

  Uwaga : Możesz zastąpić domyślny tekst kształtu bardziej konkretnym i dokładnym opisem działania przepływu pracy. W ten sposób osoba wdrażająca przepływ pracy w programie SharePoint Designer będzie mogła lepiej zrozumieć cel biznesowy tego przepływu.

 3. Połącz ze sobą kolejne działania za pomocą łączników. Aby dodać do łącznika etykietę, kliknij łącznik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij odpowiednią opcję etykiety.

 4. Na końcu przepływu pracy dodaj kształt Zakończenie.

Sprawdzanie poprawności przepływu pracy

W przypadku eksportowania przepływu pracy programu SharePoint z programu Visio do programu SharePoint Designer jest sprawdzana poprawność diagramu. Jeśli diagram przepływu pracy zawiera błędy, jest wyświetlane okno Problemy z listą problemów, których rozwiązanie jest niezbędnym warunkiem wyeksportowania tego przepływu pracy.

 1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij pozycję Sprawdź diagram.

 2. Rozwiąż wszelkie problemy w oknie Problemy.

Aby sprawdzić lokalizację błędu, kliknij go w okienku Problemy. Problematyczny kształt lub łącznik zostanie wyróżniony w okienku rysunku.Aby uzyskać informacje o problemach dotyczących sprawdzania poprawności i sposobach ich usuwania, zobacz Problemy ze sprawdzaniem poprawności przepływu pracy programu SharePoint w programie Visio.

Eksportowanie przepływu pracy do programu SharePoint

Po zakończeniu tworzenia przepływu pracy w programie Visio możesz go wyeksportować jako plik wymiany przepływów pracy programu Visio (vwi), który można zaimportować bezpośrednio do programu SharePoint Designer.

 1. Na karcie Proces w grupie Przepływ pracy programu SharePoint kliknij pozycję Eksportuj.

 2. W oknie dialogowym Eksportowanie przepływu pracy przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik vwi, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie przepływu pracy z programu SharePoint

Ten sam plik vwi można otwierać i edytować naprzemiennie w programach Visio i SharePoint Designer z jednym wyjątkiem: program Visio nie obsługuje kroków. Informacje o krokach dodane w programie SharePoint Designer mogą zostać utracone po otwarciu przepływu pracy w programie Visio, a następnie ponownym zaimportowaniu go do programu SharePoint Designer.

 1. W programie Visio zacznij od nowego, pustego diagramu Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint 2010.

 2. Na karcie Proces w grupie Przepływ pracy programu SharePoint kliknij pozycję Importuj.

 3. W oknie dialogowym Importowanie przepływu pracy kliknij plik vwi, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Aby zobaczyć porównanie kształtów przepływów pracy w programie Visio z działaniami przepływów pracy w programie SharePoint Designer 2010, zobacz Przewodnik po działaniach przepływu pracy programu SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×