Tworzenie projektu w programie Project Server 2013

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

< Dodatkowa pomoc programu Project

Po utworzeniu nowego projektu w Project Web App jest dostępnych kilka różnych opcji:

 • w programie Project Professional.    Pierwszą opcję na liście jest utworzenie projektu przy użyciu Microsoft Project Professional 2013. Jeśli wybierzesz tę opcję, wyświetlania zawartości pomocy dla Project Professional 2013, aby uzyskać więcej informacji.

 • Projekt w przedsiębiorstwie.    Ta opcja powoduje utworzenie projektu, tak aby była edycji w Project Web App.

 • Listy zadań programu SharePoint.    Ta opcja powoduje utworzenie projektu jako witryny projektu. Za pomocą listy zadań w witrynie projektu do listy zadań projektu. Jak utworzyć listę zadań w tej witrynie projektu, zadań będzie widoczny z poziomu Centrum projektów w Project Web App.

W organizacji może istnieć kilka różnych szablonów do tworzenia nowych projektów, dlatego należy wybrać szablon najlepiej odpowiadający tworzonemu projektowi.

Tworzenie nowego projektu w przedsiębiorstwie

Aby utworzyć nowy projekt w przedsiębiorstwie:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Projekty.

 2. Na karcie Projekty kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Projekt przedsiębiorstwa lub wybierz szablon projektu w przedsiębiorstwie specyficzny dla organizacji.

 3. Na wyświetlonej stronie wpisz odpowiednie informacje w polach Nazwa, Opis i Data rozpoczęcia, a następnie na karcie Projekt kliknij pozycję Zapisz.

 4. Podaj wszelkie dostępne informacje na tworzonych stronach projektu. Po ich wprowadzeniu kliknij przycisk Zapisz w grupie Projekt na karcie Zadanie lub karcie Projekt. Po otwarciu projektu każda strona projektu będzie wyświetlana na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze nazwy projektu. Nawigowanie między stronami odbywa się przez klikanie łączy na pasku Szybkie uruchamianie lub klikanie pozycji Poprzednia i Następna na karcie Projekt w grupie Strona.

Jeśli z projektem lub propozycją jest skojarzony przepływ pracy zawierający wiele etapów, możesz kliknąć pozycję Prześlij, aby uruchomić przepływ pracy po dodaniu wszelkich dostępnych informacji na stronach szczegółów projektu.

Tworzone projekty i oferty są początkowo widoczne tylko dla właściciela projektu. Aby były widoczne dla członków zespołu przydzielonych do zadań w projekcie, trzeba opublikować projekt. Aby uzyskać więcej informacji o publikowaniu projektu, zobacz Publikowanie projektu.

Tworzenie nowego projektu w formie listy zadań programu SharePoint

Aby utworzyć nowy projekt w formie listy zadań programu SharePoint:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Projekty.

 2. Na karcie Projekty kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Lista zadań programu SharePoint lub wybierz szablon projektu w formie nowej listy zadań programu SharePoint specyficzny dla organizacji.

 3. W oknie dialogowym Rozpoczynanie nowego projektu wpisz nazwę nowego projektu, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Uwaga :  Jeśli rozpoczęto już planowanie projektu z użyciem listy zadań w programie Microsoft SharePoint Foundation 2013, można kliknąć pozycję Importuj z witryn programu SharePoint, aby dodać tę listę jako projekt w Centrum projektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie istniejącej listy zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App.

 4. Po utworzeniu witryny projektu kliknij pozycję edytuj w szarym polu po lewej stronie składnika Web Part Podsumowanie projektu.

 5. Za pomocą strony Zadania dodaj zadania projektu łącznie z informacjami Data ukończenia i Przypisane do.

  Porada : Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu zadań w witrynie projektu, zobacz Dodawanie zadań do projektu.

Po utworzeniu tej listy zadań, jeśli powrócisz do Project Web App, że jest widoczna na liście projektu w Centrum projektów. Aktualizacje wprowadzone do listy zadań w witrynie projektu zostaną uwzględnione w Centrum projektów w Project Web App.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×