Tworzenie projektu w aplikacji Project Web App

Tworzenie projektu w aplikacji Project Web App

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najprostszym sposobem utworzenia nowego projektu w usłudze Project Web App jest kliknięcie polecenia Utwórz lub zaimportuj projekty w obszarze Wprowadzenie do aplikacji Project Web App na stronie głównej usługi Project Web App.

Tworzenie lub importowanie projektów

Następnie wybierz typ projektu, który chcesz utworzyć.

Tworzenie nowego projektu

Projekty w przedsiębiorstwie

Projektów w przedsiębiorstwie oferują zaawansowanych harmonogramów, takich jak zarządzanie zasobami organizacji i grafiki. Jeśli chcesz utworzyć projekt w przedsiębiorstwie, konieczne będzie dodawać zadania i przypisanie ich do osób w Project Web App.

Listy zadań programu SharePoint

Listy zadań programu SharePoint są tworzone jako witryny projektu z listą zadań. Zadania można przydzielonych do osób i dodany do osi czasu dla krótki przegląd planu ogólnego. Podczas tworzenia listy zadań w witrynie projektu tych zadań będzie widoczny w Centrum projektów w Project Web App.

Gdy tworzysz projekt listy zadań programu SharePoint w aplikacji Project Web App, jest on rozpoczynany jako lista zadań w witrynie projektu. Możesz dodać zadania do projektu, dodać te zadania do osi czasu lub dodać pliki do biblioteki dokumentów w witrynie projektu.

Ponadto możesz dodać listę zadań z witryny programu SharePoint do Centrum projektów, które pozwala obserwować obciążenia pracą wszystkich osób w programie SharePoint i usłudze Project Web App.

Project Professional

Innym rozwiązaniem jest utworzenie nowego projektu przy użyciu programu Project Professional.

W obszarze Centrum projektów wybierz pozycję Projekty > Nowy.

Przycisk Nowy na wstążce w Centrum projektów

Gdy tworzysz projekt w ten sposób, jest on zapisywany w aplikacji Project Web App jako projekt w przedsiębiorstwie.

Możesz również utworzyć projekt od podstaw w programie Project Professional, a następnie zapisać go i opublikować w aplikacji Project Web App, gdy wszystko będzie gotowe.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×