Tworzenie prognozy w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz historycznych danych opartych na czasie, można go Tworzenie prognozy. Po utworzeniu prognozy, program Excel utworzy nowy arkusz zawierający obie tabelę historyczne i przewidywane wartości i wykresu, który wyraża te dane. Prognozy może ułatwić przewidywanie elementów takich jak przyszłych sprzedaży, wymagania zapasów lub trendów dla klientów indywidualnych.

Informacje na temat sposobu obliczania prognozy oraz opcji, które można zmienić, znajdziesz na końcu tego artykułu.

Część arkusza kalkulacyjnego z widoczną tabelą prognozowanych liczb i wykresem prognozy

Tworzenie prognozy

 1. W arkuszu wprowadź dwie powiązane serie danych:

  • serię dat lub godzin w celu określenia osi czasu,

  • serię odpowiadających im wartości.

   Prognoza będzie dotyczyła tych wartości w przyszłości.

  Uwaga : Odstępy między punktami danych na osi czasu muszą być równe. Mogą to być na przykład odstępy miesięczne z wartością na 1. dzień każdego miesiąca, odstępy roczne albo liczbowe. W serii osi czasu może brakować nawet do 30% punktów danych, a niektóre oznaczenia czasu mogą być powiązane z kilkoma wartościami — nie jest to problem. Prognozy nadal będą dokładne. Dokładność wyników będzie jednak większa, jeśli zsumujesz dane przed utworzeniem prognozy.

 2. Zaznacz obie serie danych.

  Porada : Jeśli zaznaczysz komórkę w jednej z serii, pozostałe dane zostaną zaznaczone automatycznie w programie Excel.

 3. Na karcie dane w grupie prognozy kliknij Arkusz Prognoza.

  Przycisk Arkusz Prognoza na karcie Dane

 4. W oknie dialogowym Tworzenie arkusza prognozy wybierz wykres liniowy lub wykres kolumnowy w celu wizualnego przedstawienia prognozy.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie arkusza prognozy ze zwiniętym obszarem Opcje

 5. W polu Koniec prognozy wybierz datę końcową, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Program Excel utworzy nowy arkusz zawierający obie tabelę historyczne i przewidywane wartości i wykresu, który wyraża te dane.

  Można znaleźć nowego arkusza z lewej strony ("przed") arkusza, w którym wprowadzono serię danych.

Dostosowywanie prognozy

Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane dla prognozy, kliknij pozycję Opcje.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje o każdej z opcji.

Opcje prognozy

Opis

Rozpoczęcie prognozy

Wybierz datę prognozy rozpocząć. Po wybraniu daty do końca danych historycznych prognozowania (to czasami nosi nazwę "analizę historyczną") są używane tylko danych przed datą rozpoczęcia.

Porady : 

 • Rozpoczęcie prognozy od punktu wcześniejszego niż ostatni punkt danych historycznych pozwala określić dokładność prognozowania przez porównanie serii prognozy z danymi rzeczywistymi. Jeśli jednak rozpoczniesz prognozę od zbyt wczesnego punktu, może ona odbiegać od prognozy wygenerowanej na podstawie wszystkich danych historycznych. Użycie wszystkich danych historycznych zapewnia większą dokładność prognozowania.

 • Jeśli dane mają charakter sezonowy, zaleca się rozpoczęcie prognozy od punktu wcześniejszego niż ostatni punkt danych historycznych.

Przedział ufności

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru ufności, aby pokazać lub ukryć go. Przedział ufności to, że zakres ujęty w każdej prognozowanej wartości oczekuje 95% punktów przyszłych spadek, na podstawie prognozy (z rozkładem normalnym). Ufności ułatwiają ustalanie dokładność prognozowania. Mniejszego oznacza większe zaufanie prognozowania dla określonego punktu. Domyślny poziom 95% pewnością można zmienić, korzystając w górę lub strzałki w dół.

Sezonowości

Sezonowości jest liczbą długość (liczba punktów) sezonowy wzorca i zostanie automatycznie wykryty. Na przykład roczny cyklu sprzedaży z każdego punktu przedstawiającą miesiąc, sezonowość na wartość wynosi 12. Automatyczne wykrywanie można zastąpić, wybierając pozycję Ustaw ręcznie, a następnie wybranie numeru.

Uwaga : W przypadku ręcznego ustawienia sezonowości należy wybrać wartość umożliwiającą wyróżnienie co najmniej 2 cykli w danych historycznych. Jeśli liczba cykli wynosi mniej niż 2, w programie Excel nie jest możliwe określenie elementów sezonowych. Jeśli sezonowość nie jest wystarczająco istotna, aby była wykrywana przez algorytm, zostanie ponownie zastosowana prognoza liniowa.

Zakres osi czasu

Zmienianie zakresu na osi czasu poniżej. Ten zakres musi odpowiadać Zakres wartości.

Zakres wartości

Zmienianie zakresu używane dla serii wartości w tym miejscu. Ten zakres musi być taka sama jak Zakres osi czasu.

Brak punktami za pomocą wypełnienia

Obsługę brakujących punktów, program Excel używa interpolacji, co oznacza, że brak punktu zostaną zakończone jako średnia ważona jej punktów sąsiednich jak mniej niż 30% punktów nie są widoczne. Zamiast tego traktowania brakujących punktów jako zera, kliknij pozycję zer na liście.

Zduplikowane wartości zagregowanych przy użyciu

Gdy danych zawiera wiele wartości z tym samym sygnaturą czasową, program Excel będzie średnie wartości. Aby użyć innej metody obliczeń, takich jak mediana, wybierz pozycję obliczeń na liście.

Obejmują statystykę prognozy

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby uzyskać dodatkowe informacje statystyczne na prognozę w nowym arkuszu. Spowoduje to dodanie tabeli statystyki wygenerowane za pomocą prognozy. ETS. Stan działać i zawiera miar, takich jak wygładzania współczynników (alfa i Beta, Gamma) i wskaźniki błędów (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formuły używane w prognozowaniu danych

Podczas tworzenia prognozy za pomocą formuły zwracana jest tabela z danymi historycznymi i prognozowanymi oraz wykres. Prognoza przewiduje przyszłe wartości na podstawie istniejących danych opartych na czasie, przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

Tabela może zawierać następujące kolumny, z których trzy są kolumnami obliczeniowymi:

 • Kolumna czasu historycznego (wprowadzona seria danych czasowych)

 • Kolumna wartości historycznych (seria danych z odpowiednimi wartościami)

 • Kolumna wartości prognozowanych (obliczonych przy użyciu funkcji REGLINX.ETS)

 • Dwie kolumny przedstawiające przedział ufności (obliczony przy użyciu funkcji REGLINX.ETS.CONFINT). Te kolumny są wyświetlane tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Przedział ufności w sekcji Opcje w oknie dialogowym.

Pobierz skoroszyt z przykładami

Kliknij to łącze aby pobrać skoroszyt programu Excel prognozy. Funkcja ETS przykłady

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Funkcje prognozowania

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×