Tworzenie procesów zgodnych z notacją modelowania procesów biznesowych (BPMN)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Notacja modelowania procesów biznesowych (BPMN, Business Process Modeling Notation) to standardowy sposób graficznej reprezentacji procesów biznesowych. Program Visio zawiera szablon z elementami graficznymi opisanymi w specyfikacji BPMN 1.2.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Nowe, kliknij pozycję Schemat blokowy, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram BPMN.

 3. Przeciągnij na stronę odpowiedni kształt z jednego z wzorników dla każdego kroku procesu i połącz kształty jak zwykle.

  W specyfikacji BPMN stosuje się trzy typy łączników: Sekwencja przebiegu procesu, Przepływ komunikatów i Skojarzenie. Łączniki dodawane za pomocą autołączenia lub narzędzia Łącznik to domyślnie łączniki sekwencji przebiegu procesu. Typ łącznika można zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy łącznik, a następnie klikając wybrany typ z menu skrótów.

  Aby uzyskać ogólne informacje o łączeniu kształtów, zobacz Łączenie kształtów za pomocą autołączenia lub narzędzia Łącznik.

 4. Ustaw atrybuty obiektów w procesie.

  Z każdym kształtem BPMN są związane pewne atrybuty. Określają one wygląd kształtu oraz dodatkowe dane związane z kształtem. Klikając prawym przyciskiem myszy kształt, można przeglądać i zmieniać główne atrybuty za pomocą menu skrótów.

  Istnieje wiele zaawansowanych atrybutów obiektów. Aby je przeglądać i zmieniać, należy kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Atrybuty BPMN. Spowoduje to otwarcie okna edycji atrybutów.

 5. Sprawdź poprawność przepływu pracy względem zestawu reguł BPMN:

  1. Na karcie Proces w grupie Sprawdzanie poprawności diagramu kliknij przycisk Sprawdź diagram.

  2. Popraw ewentualne błędy występujące w oknie Problemy.

   Sprawdzanie poprawności obejmuje tylko elementy graficzne i nie dotyczy prawidłowości wartości atrybutów. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu poprawności, zobacz Sprawdzanie poprawności diagramu strukturalnego.

Pewne zmiany wizualne, które można wykonywać na kształtach schematu blokowego i innych diagramów, są niedozwolone w przypadku diagramów BPMN, ponieważ zabrania ich specyfikacja BPMN 1.2. Nie można na przykład zmieniać linii sekwencji przebiegu procesu na szarą linię przerywaną, ponieważ w taki sposób jest przedstawiany przepływ komunikatów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o BPMN 1.2 odwiedź stronę witrynie sieci Web konsorcjum Object Management Group pod adresem http://www.bpmn.org.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×