Tworzenie prezentacji w aplikacji PowerPoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie prezentacji w aplikacji PowerPoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W aplikacji PowerPoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, tworzyć i prowadzić prezentację.

Uwagi : 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Tworzenie prezentacji

Aby korzystać z aplikacji PowerPoint Online, musisz zalogować się na swoim koncie Microsoft. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz utworzyć swoje konto Microsoft.

 1. Aby uruchomić aplikację PowerPoint Online, zaloguj się do witryny usługi Office 365 Twojej organizacji lub przejdź do aplikacji Office Online. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do elementu PowerPoint Online, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus znajdzie się na karcie Nowy.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowa pusta prezentacja”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta nowa prezentacja zawierająca jeden slajd. Usłyszysz nazwę pliku prezentacji i „Panel slajdów” (w Narratorze usłyszysz „Edytowanie”).

 3. Aby przejść do symbolu zastępczego tytułu na pierwszym slajdzie, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Obszar edytowania”.

 4. Rozpocznij wpisywanie zawartości w symbolu zastępczym tytułu. Jeśli chcesz zmienić położenie symbolu zastępczego na slajdzie, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Aby zapisać zawartość w symbolu zastępczym tytułu, naciśnij klawisz F2.

 6. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab.

Dodawanie slajdu

Po utworzeniu prezentacji możesz dodać do niej dowolną liczbę slajdów, aby przedstawić swoją opowieść.

 1. Aby przejść do wstążki, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Karta Strona główna”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli fokus znajduje się na innej karcie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Karta Strona główna”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Nowy slajd”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy slajd i usłyszysz nazwę wybranego układu slajdu.

 3. Za pomocą klawisza Tab możesz przeglądać układy slajdów. Aby wstawić odpowiedni układ, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+Enter.

 4. Aby przenieść fokus na nowy slajd i umożliwić jego edycję, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Panel slajdów”.

  Uwaga : Aby powrócić (od prawej do lewej), naciśnij klawisze Shift+Tab.

 5. Aby przejść do pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Typ symbolu zastępczego jest oznaczony. Jeśli jest to symbol zastępczy tekstu, naciśnij klawisz Enter, aby wpisać tekst, po zakończeniu wpisywania naciśnij klawisz F2.

 6. Aby przejść do panelu slajdu nowego slajdu, naciśnij klawisze Ctrl+F6. Powtórz powyższe czynności — za pomocą klawisza Tab przechodź do symboli zastępczych, naciskaj klawisz Enter, aby wpisać tekst, i klawisz F2 po ukończeniu wpisywania tekstu w każdym symbolu zastępczym.

 7. Prezentacji jest nadawana ogólna nazwa, na przykład „Prezentacja1”. Aby zmienić nazwę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „PowerPoint Online”. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zmień nazwę pliku.

 8. Naciśnij klawisz Enter, wpisz odpowiednią nazwę pliku i ponownie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać prezentację.

Porady dotyczące dodawania slajdów

Podczas dodawania slajdów i zawartości do prezentacji należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Po naciśnięciu klawiszy Ctrl+F6 fokus przechodzi z jednego obszaru ramki aplikacji PowerPoint Online w oknie przeglądarki do kolejnego. Fokus zawsze jest przenoszony w następującej kolejności: Panel slajdów (obszar edytowania slajdu), okienko komentarzy (jeśli jest otwarte), panel notatek, pasek stanu, górny pasek, wstążka i okienko miniatur (część obszaru edytowania slajdów).

 • Aby szybko dodać nowy pusty slajd na podstawie istniejącego układu slajdu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż fokus znajdzie się na okienku miniatur. Przejdź do odpowiedniego slajdu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+M.

 • Aby dodać obrazy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim rozmiarze, zastosuj slajd o układzie przeznaczonym do dodawania obrazów, takim jak Obraz z podpisem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie obrazu za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji PowerPoint Online.

Zmienianie nazwy prezentacji

Podczas pracy w aplikacji PowerPoint Online prezentacja jest automatycznie zapisywana w usłudze OneDrive pod ogólną nazwą, taką jak Prezentacja1.pptx. Poniżej opisano, jak zmienić tę ogólną nazwę na taką, którą chcesz zastosować.

 1. Aby przejść na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Przejdź do polecenia Zapisz jako, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta karta Zapisz jako.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zmień nazwę. Zmień nazwę tego pliku”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zmiana nazwy.

 5. W polu Wprowadź nazwę tego pliku wpisz odpowiednią nazwę.

 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Uwaga :  W aplikacji PowerPoint Online nie ma przycisku Zapisz. Prezentacja w aplikacji OneDrive jest automatycznie zapisywana podczas pracy. Jednak jeśli chcesz zapisać prezentację na swoim urządzeniu, zobacz Zapisywanie prezentacji aplikacji PowerPoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Przedstawianie prezentacji

Gdy nadejdzie czas na przedstawienie prezentacji, możesz skorzystać z przedstawionych poniżej sposobów poruszania się po prezentacji, slajd po slajdzie.

 1. Aby przejść na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do karty Widok, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Pokaz slajdów, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na wyskakujące okienka, wybierz pozycję Tak.

 4. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P. (Aby klawisze N i P działały podczas pracy z czytnikiem ekranu JAWS, upewnij się, że kursor wirtualny jest wyłączony, naciskając klawisze Insert+Z).

 5. Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×