Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint mogą również okazać się pomocne w opracowywaniu prezentacji z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych. W tym temacie wyjaśniono, dlaczego należy korzystać z tych najważniejszych wskazówek, oraz podano szczegółowe instrukcje dotyczące ich stosowania.

Slajd programu PowerPoint zatytułowany „Przygotowanie do wydarzenia”, który zawiera listę graficzną („Określenie daty”, „Zabezpieczenie lokalizacji”, „Zaproszenie uczestników”, „Zorganizowanie poczęstunku” oraz „Dalsze działania”) wraz ze zdjęciem jadalni

Prezentacje programu PowerPoint zwykle w dużej mierze składają się z elementów wizualnych, dlatego osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć ich znaczenie, jeśli utworzysz slajdy z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu można znaleźć slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanego układu slajdu w przypadku projektowania nowego slajdu

Ta porada dotyczy nowo tworzonego slajdu

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych układów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada : Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, poszukaj na slajdach tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Zadbaj o duży kontrast między tekstem a tłem, aby osoby z wadami wzroku mogły czytać bez problemów. Używaj ciemnego tekstu na białym tle lub tle w kolorze złamanej bieli albo odwrotnie: białego tekstu na ciemnym tle.

Tryb czarno-biały ułatwia też osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga : Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Począwszy od marca 2017 r. program PowerPoint dla komputerów PC w usłudze Office 365 automatycznie generuje tekst alternatywny dla zdjęć, używając inteligentnych usług w chmurze.

Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Program PowerPoint nie generuje tekstu alternatywnego dla obrazów rysunkowych, takich jak obiekty clipart, diagramy czy ikony.

Aby przejrzeć wygenerowany tekst alternatywny lub dodać tekst alternatywny do obrazów, które go nie mają, takich jak obrazy rysunkowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Jeśli obraz jest fotografią, wykonaj poniższe kroki.

  1. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny, aby otworzyć okienko Tekst alternatywny.

  2. W okienku Tekst alternatywny przejrzyj opis w polu tekstowym.

  3. Aby zaakceptować sugerowany tekst, zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

   Aby zmienić sugerowany tekst alternatywny, wpisz swój własny tekst w polu.

  4. Zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

 3. Jeśli obraz jest ikoną, obiektem clipart lub jakimkolwiek obrazem innym niż fotografia, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Formatuj obraz.

  2. W okienku Formatowanie obrazu wybierz ikonę Rozmiar i właściwości, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

  3. W polu tekstowym Opis wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

  4. Zamknij okienko Formatowanie obrazu i powróć do slajdu programu PowerPoint.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i położenie

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i położenie.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz kartę Tekst alternatywny.

 5. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej tabeli

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.
  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada : Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Motywy wybierz pozycję Motyw pakietu Office.
  Motyw pakietu Office jest zaprojektowany na potrzeby korzystania z łatwo dostępnych kolorów, czcionek i odpowiedniego kontrastu. Opracowano go również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Motyw pakietu Office na karcie Projektowanie

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Narzędzia tabel, Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka w grupie Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia tabel

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy wybierz pozycję Resetuj.

 2. W polu Tytuł na slajdzie wpisz unikatową nazwę.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Ukryj tytuł na slajdzie, pozostawiając go dostępnym do odczytu przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieść, a następnie pozycję Okienko zaznaczenia.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W okienku Zaznaczenie kliknij znajdującą się obok pola tekstowego Tytuł ikonę z okiem.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z wyświetloną ikoną z okiem obok symbolu zastępczego Tytuł

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieść, a następnie pozycję Okienko zaznaczenia.
  Okienko Zaznaczenie będzie zawierać umieszczone na slajdzie obiekty w odwrotnej kolejności. Podczas odczytywania tego slajdu czytnik zawartości ekranu odczyta obiekty w odwrotnej kolejności podanej w okienku Zaznaczenie.

 2. Aby zmienić kolejność odczytywania, przeciągnij elementy w odpowiednie miejsce, lub zaznacz element, a następnie wybierz przycisk Przesuń do przodu lub Przesuń do tyłu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Obecnie tylko program PowerPoint dla systemu Windows obsługuje wstawianie i odtwarzanie podpisów kodowanych lub napisów przechowywanych w plikach odrębnie od klipu wideo. W przypadku wszystkich innych wersji programu PowerPoint (na przykład program PowerPoint dla komputerów Mac lub wersje dla urządzeń przenośnych) podpisy kodowane lub napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku zapisywania prezentacji jako pliku wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych układów slajdów

Program PowerPoint udostępnia wbudowane układy slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i obiektów clipart. Zawierają też całe formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. W celu upewnienia się, że slajdy będą miały odpowiednie ułatwienia dostępu, układy wbudowane są tak zaprojektowane, aby kolejność odczytywania była taka sama dla osób widzących i osób korzystających z technologii, takich jak czytniki zawartości ekranu.

Aby zastosować układ slajdu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku Miniatura odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowy slajd. Kliknij nowy slajd, aby go wybrać.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Układ, aby otworzyć galerię, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 4. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Dowiedz się więcej

Komputer Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu można znaleźć slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanego układu slajdu w przypadku projektowania nowego slajdu

Ta porada dotyczy nowo tworzonego slajdu

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych układów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada : Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, poszukaj na slajdach tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład zastosuj jasne kolory lub schematy kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały może ułatwić rozróżnianie kolorów osobom, które mają z tym trudności.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi i sprawdzanie kolejności odczytywania zawartości slajdów.

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Czytnik zawartości ekranu odczytuje slajdy — w tym tytuł, tekst, tekst alternatywny dla kształtów oraz zawartość tabel — w określonej kolejności. Należy się upewnić, że kolejność ta jest zgodna z zamierzeniami.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie list punktowanych

Tworzenie list uporządkowanych

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga : W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Formatuj obraz.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Rozmiar i właściwości, a następnie pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz polecenie Formatuj grafikę SmartArt, a następnie pozycję Opcje kształtu.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Rozmiar i właściwości, a następnie pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Poniższa procedura umożliwia dodanie tekstu alternatywnego do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Rozmiar i właściwości, a następnie pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz kartę Opcje wykresu, a następnie pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 5. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz kartę Opcje kształtu, a następnie pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 5. Wpisz opis i tytuł.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej tabeli

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.
  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada : Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

 1. Na karcie Projektowanie wybierz pozycję Motyw pakietu Office.
  Motyw pakietu Office jest zaprojektowany na potrzeby korzystania z łatwo dostępnych kolorów, czcionek i odpowiedniego kontrastu. Opracowano go również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Motyw pakietu Office na karcie Projektowanie

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka na karcie Projekt tabeli

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Tworzenie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający style punktorów dostępne po wybraniu strzałki na przycisku Punktory

Tworzenie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Zrzut ekranu przedstawiający style numerowania dostępne po wybraniu strzałki na przycisku Numerowanie

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy wybierz pozycję Resetuj.

 2. W polu Tytuł na slajdzie wpisz unikatową nazwę.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Jeśli chcesz, aby tytuł był niewidoczny na slajdzie, ale odczytywany przez czytniki zawartości ekranu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieść, a następnie pozycję Okienko zaznaczenia.

 2. W okienku zaznaczenia kliknij znajdującą się obok pola tekstowego Tytuł ikonę z okiem.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z wyświetloną ikoną z okiem obok symbolu zastępczego Tytuł

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieść, a następnie pozycję Okienko zaznaczenia.

 2. W okienku zaznaczenia obiekty znajdujące się na slajdzie są wymienione w odwrotnej kolejności. Obiekty będą odczytywane wstecz, od ostatniego do pierwszego elementu listy.

 3. Aby zmienić kolejność odczytywania, w okienku zaznaczenia przeciągnij elementy w odpowiednie miejsce. Ewentualnie możesz zaznaczyć element w okienku zaznaczenia i na karcie Narzędzia główne wybrać pozycję Rozmieść. Następnie wybierz przycisk Przesuń na wierzch lub Przesuń na spód.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych układów slajdów

Program PowerPoint udostępnia wbudowane układy slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i obiektów clipart. Zawierają też całe formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. W celu upewnienia się, że slajdy będą miały odpowiednie ułatwienia dostępu, układy wbudowane są tak zaprojektowane, aby kolejność odczytywania była taka sama dla osób widzących i osób korzystających z technologii, takich jak czytniki zawartości ekranu.

Aby zastosować układ slajdu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku Miniatura odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowy slajd. Kliknij nowy slajd, aby go wybrać.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Układ, aby otworzyć galerię, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 4. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku zapisywania prezentacji jako pliku wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Dowiedz się więcej

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij polecenie Motywy.

Uwaga : Te motywy są zaprojektowane na potrzeby korzystania z łatwo dostępnych kolorów, czcionek i odpowiedniego kontrastu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

Polecenie Motywy z wybraną pozycją Jon

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Na karcie Narzędzia główne dostępnych jest wiele opcji formatowania, w tym różne typy, rozmiary, style i kolory czcionki. Wybierz odpowiednie formatowanie.

Karta Narzędzia główne z opcjami stylu czcionki

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku zapisywania prezentacji jako pliku wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Dowiedz się więcej

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga :  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Zaznacz grafikę SmartArt.

 2. Aby otworzyć kartę SmartArt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Zaznacz wykres.

 2. Aby otworzyć kartę Wykres, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Wykres

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz kartę Opcje kształtu, a następnie pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 5. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada : W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Tabela

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Motywy.

Uwaga : Te motywy są zaprojektowane na potrzeby korzystania z łatwo dostępnych kolorów, czcionek i odpowiedniego kontrastu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

Polecenie Motywy z wyświetlonymi opcjami motywów

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w dół.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada : Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Na karcie Narzędzia główne dostępnych jest wiele opcji formatowania, w tym różne typy, rozmiary, style i kolory czcionki. Wybierz odpowiednie formatowanie.

Karta Narzędzia główne z opcjami stylu czcionki

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku zapisywania prezentacji jako pliku wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Dowiedz się więcej

Aplikacje Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, kształty, grupy, obiekty osadzone i klipy wideo.

Przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online, aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Zmienianie tekstu hiperlinku

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, poszukaj na slajdach tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Tekst prezentacji powinien być czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi.

Przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online, aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu i innej technologii pomocniczej usłyszą tekst slajdu, kształty i zawartość odczytywane w określonej kolejności. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest używanie układów slajdów w aplikacji PowerPoint Online — dzięki temu czytniki zawartości ekranu będą odczytywać zawartość w logicznej kolejności.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online.

Uwaga : Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Zaznacz obraz, na przykład zdjęcie, obiekt clipart lub zrzut ekranu.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów wybierz kartę Formatowanie.

 3. W grupie Właściwości wybierz opcję Tekst alternatywny.

 4. W obszarze Tekst alternatywny wpisz opis.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Zaznacz grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz kartę Projektowanie.

 3. W grupie Właściwości wybierz opcję Tekst alternatywny.

 4. W obszarze Tekst alternatywny wpisz opis.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

 1. Zaznacz kształt lub klip wideo.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania wybierz kartę Formatowanie.

 3. W grupie Właściwości wybierz opcję Tekst alternatywny.

 4. W obszarze Tekst alternatywny wpisz opis.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Umieść kursor w komórce tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Układ.

 3. W grupie Właściwości wybierz opcję Tekst alternatywny.

 4. W obszarze Tekst alternatywny wpisz opis.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Tworzenie hiperlinków i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Link.

  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku.

  Porada : Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 2. W polu Adres wpisz lub wklej docelowy adres URL.

 3. Wybierz kartę Wstawianie.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Link, gdzie można wprowadzić informacje dotyczące wyświetlanego tekstu i adresu hiperlinków.

Zmienianie tekstu hiperlinku

 1. Zaznacz tekst hiperlinku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Edytuj link.

 2. W polu Tekst wyświetlany edytuj tekst, który ma być widoczny jako hiperlink.

 3. Wybierz przycisk OK.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli, aby wyświetlić obszar Narzędzia tabel.

 2. Na karcie Projektowanie znajdującej się w obszarze Narzędzia tabel wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn w nagłówku.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Motywy pakietu Office zaprojektowano na potrzeby korzystania z łatwo dostępnych kolorów, czcionek i odpowiedniego kontrastu. Opracowano je również z myślą o ułatwieniu czytnikom zawartości ekranu odczytywania zawartości slajdów.

 • Na karcie Projektowanie w grupie Motywy wybierz pozycję Motyw pakietu Office.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Motyw pakietu Office na karcie Projektowanie

Oto kilka wskazówek pomocnych przy zwiększaniu widoczności:

 • Unikaj używania koloru pomarańczowego, czerwonego i zielonego w szablonie i tekście.

 • Do wyróżnienia ważnych miejsc na wykresach używaj deseni zamiast koloru.

 • Używaj obwódek lub animacji w celu wyróżnienia informacji — nie polegaj na wskaźnikach laserowych lub kolorach.

 • Zachowuj wysoki kontrast w całej prezentacji.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Jeśli slajdy zawierają obiekty, które nie są częścią szablonu slajdu, należy rozmieścić te obiekty w logicznej kolejności. Obiekty są odczytywane w kolejności, w jakiej zostały utworzone, co może być niezrozumiałe, gdy korzysta się z czytnika zawartości ekranu.

Sprawdzanie kolejności czytania jest łatwiejsze w programie klasycznym PowerPoint, ponieważ umożliwia on zmienienie kolejności obiektów w okienku zaznaczenia. W aplikacji PowerPoint Online możesz jednak kopiować i wklejać obiekty w celu zmiany ich kolejności na slajdzie.

 • Aby sprawdzić kolejność obiektów na slajdzie, zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus na kolejne obiekty.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Następujące rozwiązania pomogą zwiększyć dostępność tekstu:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku kodowanego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X, jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Wybierz slajd bez tytułu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy wybierz pozycję Układ.

 3. W oknie dialogowym Układ slajdu zaznacz slajd, który zawiera symbole zastępcze tytułów, i wybierz pozycję Zmień układ. Zostanie dodany nowy slajd.

 4. W symbolu zastępczym tytułu wpisz unikatową nazwę.

Uwaga : Tytuł nie musi być widoczny, aby był dostępny. Na przykład osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą tytułu slajdu, nawet jeśli ten tytuł nie jest widoczny. W wersji klasycznej programu PowerPoint 2016 możesz włączyć lub wyłączyć widoczność tytułów i innych obiektów na slajdzie za pomocą okienka zaznaczenia.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Narzędzia główne z kursorem wskazującym opcję Układ w grupie Slajdy.

Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online

 1. Wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawia kartę Recenzja z kursorem wskazującym opcję Sprawdź ułatwienia dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki w narzędziu Sprawdzanie ułatwień dostępu. Wyniki są podzielone na kategorie według istotności znalezionego problemu, w następujący sposób:

  • Błędy. Obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

  • Ostrzeżenia. Zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.

  • Porady. Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.

 4. Rozwiąż problemy.

Uwaga : Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu przeprowadza inspekcję dokumentu pod kątem wszystkich problemów, które można rozwiązać w przeglądarce. Aby przeprowadzić pełną inspekcję, otwórz dokument w aplikacji klasycznej i skorzystaj z klasycznej funkcji sprawdzania ułatwień dostępu dla systemu Windows lub komputerów Mac.

Dowiedz się więcej

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×