Tworzenie prezentacji i zapisywanie jej jako szablonu

Po utworzeniu i zapisaniu prezentacji jako pliku szablonu programu PowerPoint (potx) można udostępnić ją współpracownikom i wielokrotnie jej używać.

Uwagi   

W tym artykule

Co to jest szablon programu PowerPoint 2007?

Różnica między szablonami a szablonami projektów

Zalecana metoda tworzenia szablonu

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

Co to jest szablon programu PowerPoint 2007?

Tekst w symbole zastępcze monitujący użytkowników o wprowadzenie określonych informacji, takich jak imię i nazwisko zawodnika, imię i nazwisko trenera czy data wręczenia, oraz dowolnej zmiennej, na przykład roku (2007).

Początek strony

Różnica między szablonami a szablonami projektów

Nie należy mylić szablonów programu PowerPoint 2007 z szablonami projektów używanymi tylko we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint.

W programie PowerPoint 2007 szablony projektów zastąpiono motyw. Aby dowiedzieć się, jaka jest różnica między motywami programu PowerPoint 2007 a szablonami projektów programu PowerPoint 2003 i wcześniejszych wersji oraz jak dodawać elementy projektu do prezentacji programu PowerPoint 2007 przy użyciu kolorów, czcionek, efektów i efektów tła, obejrzyj pokaz Dodawanie kolorów, czcionek i efektów za pomocą motywów programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Zalecana metoda tworzenia szablonu

Podczas tworzenia szablonu należy umieścić we wzorcu slajdów w widoku Wzorzec slajdów tę zawartość, która nie powinna być zmieniana przez użytkowników szablonu, na przykład instruktażowy tekst informacyjny, logo, informacje nagłówka i stopki, zawartość związaną z tematem, tło, formatowanie, kolory, czcionki i efekty.

Użytkownicy takiego szablonu będą pracować w widoku normalnym, korzystając z instrukcji zawartych w szablonie. Będą oni zamieniać instruktażowy tekst informacyjny i zawartość innych symboli zastępczych danymi dotyczącymi konkretnego projektu lub prezentacji.

Początek strony

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

 1. Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów.

 2. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edycja wzorca kliknij przycisk Wstaw wzorzec slajdów.

  Uwagi   

  • W okienku miniatura slajdów wzorzec slajdów jest reprezentowany przez duży obraz slajdu oraz znajdujące się poniżej skojarzone z nim układy.

  • Wiele prezentacji zawiera więcej niż jeden wzorzec slajdów, więc może być konieczne przewijanie w celu odnalezienia właściwego.

 3. Aby rozpocząć dostosowywanie wzorca slajdów, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby usunąć dowolny wbudowany układ slajdu towarzyszący domyślnemu wzorcowi slajdów, w okienku miniatur slajdów kliknij prawym przyciskiem myszy każdy układ slajdu, którego nie chcesz używać, a następnie kliknij polecenie Usuń układ.

  • Aby usunąć niechciany domyślny symbol zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu zawierający ten symbol zastępczy, w oknie prezentacji kliknij obramowanie symbolu zastępczego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  • Aby dodać tekst zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu, w którym chcesz umieścić symbol zastępczy, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 4. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy, a następnie kliknij pozycję Tekst.

 5. Kliknij lokalizację we wzorcu slajdów, a następnie przeciągnij kursor, aby narysować symbol zastępczy.

  Porada   Aby zmienić rozmiar symbolu zastępczego, przeciągnij jeden z rogów obramowania.

 6. Wpisz tekst opisowy, który będzie monitował użytkowników szablonu o wprowadzenie określonych informacji.

  • Aby dodać inne typy symboli zastępczych z zawartością taką jak obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, wykresy, filmy, dźwięki i tabele, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij typ symbolu zastępczego, który chcesz wstawić.

  • Aby w prezentacji zastosować motyw (w celu uwzględnienia koloru, formatowania i efektów w układzie) na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edytowanie motywu kliknij przycisk Motywy, a następnie kliknij motyw.

  • Aby zmienić tło, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij tło.

  • Aby ustawić orientację strony dla wszystkich slajdów w prezentacji, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.

  • Aby dodać tekst, który ma być wyświetlany w stopce u dołu wszystkich slajdów w prezentacji, wykonaj następujące czynności:

   1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

   2. W oknie dialogowym Nagłówek i stopka na karcie Slajd zaznacz pole wyboru Stopka, a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany u dołu slajdów.

   3. Aby zawartość stopki była wyświetlana na wszystkich slajdach, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

    Uwaga   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania nagłówków i stopek, zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki i Zmienianie lub usuwanie informacji nagłówka i stopki w prezentacji.

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz własną.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Porada   Zapisanie szablonów w lokalizacji C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ ułatwi ich znalezienie.

 4. Aby uzyskać pomoc dotyczącą stosowania nowego szablonu w prezentacji, zobacz Stosowanie szablonu programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język