Tworzenie prezentacji i zapisywanie jej jako szablonu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu i zapisaniu prezentacji jako pliku szablonu programu PowerPoint (potx) można udostępnić ją współpracownikom i wielokrotnie jej używać.

Uwagi : 

W tym artykule

Co to jest szablon programu PowerPoint 2007?

Zalecana metoda tworzenia szablonu

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

Co to jest szablon programu PowerPoint 2007?

Tekst w symbole zastępcze Monituj użytkownikom wprowadzanie uzyskać szczegółowe informacje, takie jak nazwa gracza nazwę trenera, Data prezentacji i dowolnych zmiennych, takich jak roku (2007)

Początek strony

Zalecana metoda tworzenia szablonu

Podczas tworzenia szablonu należy umieścić we wzorcu slajdów w widoku Wzorzec slajdów tę zawartość, która nie powinna być zmieniana przez użytkowników szablonu, na przykład instruktażowy tekst informacyjny, logo, informacje nagłówka i stopki, zawartość związaną z tematem, tło, formatowanie, kolory, czcionki i efekty.

Użytkownicy takiego szablonu będą pracować w widoku normalnym, korzystając z instrukcji zawartych w szablonie. Będą oni zamieniać instruktażowy tekst informacyjny i zawartość innych symboli zastępczych danymi dotyczącymi konkretnego projektu lub prezentacji.

Początek strony

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

 1. Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów.

 2. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edycja wzorca kliknij przycisk Wstaw wzorzec slajdów.

  Uwagi : 

  • W okienku miniatura slajdów wzorzec slajdów jest reprezentowany przez duży obraz slajdu oraz znajdujące się poniżej skojarzone z nim układy.

  • Wiele prezentacji zawiera więcej niż jeden wzorzec slajdów, więc może być konieczne przewijanie w celu odnalezienia właściwego.

 3. Aby rozpocząć dostosowywanie wzorca slajdów, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby usunąć dowolny wbudowany układ slajdu towarzyszący domyślnemu wzorcowi slajdów, w okienku miniatur slajdów kliknij prawym przyciskiem myszy każdy układ slajdu, którego nie chcesz używać, a następnie kliknij polecenie Usuń układ.

  • Aby usunąć niechciany domyślny symbol zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu zawierający ten symbol zastępczy, w oknie prezentacji kliknij obramowanie symbolu zastępczego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  • Aby dodać tekst zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu, w którym chcesz umieścić symbol zastępczy, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 4. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy, a następnie kliknij pozycję Tekst.

 5. Kliknij lokalizację we wzorcu slajdów, a następnie przeciągnij kursor, aby narysować symbol zastępczy.

  Porada : Aby zmienić rozmiar symbolu zastępczego, przeciągnij jeden z rogów obramowania.

 6. Wpisz tekst opisowy, który będzie monitował użytkowników szablonu o wprowadzenie określonych informacji.

  • Aby dodać inne typy symboli zastępczych z zawartością taką jak obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, wykresy, filmy, dźwięki i tabele, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij typ symbolu zastępczego, który chcesz wstawić.

  • Aby w prezentacji zastosować motyw (w celu uwzględnienia koloru, formatowania i efektów w układzie) na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edytowanie motywu kliknij przycisk Motywy, a następnie kliknij motyw.

  • Aby zmienić tło, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij tło.

  • Aby ustawić orientację strony dla wszystkich slajdów w prezentacji, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.

  • Aby dodać tekst, który ma być wyświetlany w stopce u dołu wszystkich slajdów w prezentacji, wykonaj następujące czynności:

   1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

   2. W oknie dialogowym Nagłówek i stopka na karcie Slajd zaznacz pole wyboru Stopka, a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany u dołu slajdów.

   3. Aby zawartość stopki była wyświetlana na wszystkich slajdach, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

    Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania nagłówków i stopek, zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki i Zmienianie lub usuwanie informacji nagłówka i stopki w prezentacji.

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz własną.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Porada : Zapisanie szablonów w lokalizacji C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ ułatwi ich znalezienie.

 4. Aby uzyskać pomoc dotyczącą stosowania nowego szablonu w prezentacji, zobacz Stosowanie szablonu programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×