Tworzenie prezentacji automatycznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Prezentacja automatyczna może działać bez nadzoru na stoiskach lub w kiosk podczas pokazu handlowego lub konferencji. Prezentację automatyczną można również zapisać jako klip wideo i wysłać klientowi.

Pakiet Office 2016, 2013 i 2010

Aby skonfigurować prezentację programu PowerPoint w celu jej automatycznego odtwarzania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby umożliwić osobom oglądającym pokaz slajdów przełączanie między slajdami, wybierz pozycję Prezentowany przez prelegenta (pełny ekran).

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym osoby oglądające pokaz nie mogą przełączać między slajdami, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Okno dialogowe automatycznie działającej prezentacji programu PowerPoint

W przypadku wybrania typu pokazu Prezentowany przez prelegenta (pełny ekran) i Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) warto przeprowadzić próbę tempa oraz zarejestrować chronometraż efektów i slajdów.

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Próba tempa.

  Uwaga:  Czasomierz prezentacji zaczyna działać natychmiast po kliknięciu przycisku Próba tempa.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Próba, a w polu Czas slajdu rozpocznie się rejestrowanie chronometrażu prezentacji.

  Pole chronometrażu nagrania w programie PowerPoint
  Pasek narzędzi Próba

  1 Następny (przejście do następnego slajdu)

  2 Wstrzymaj

  objaśnienie 3 Czas slajdu

  objaśnienie 4 Powtórz

  5 Całkowity czas prezentacji

 2. Podczas rejestrowania czasu prezentacji na pasku narzędzi Próba możesz wykonać co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Aby przejść do następnego slajdu, kliknij przycisk Następny.

  • Aby tymczasowo wstrzymać rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby po wstrzymaniu wznowić rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby ustawić dokładny czas trwania prezentacji slajdu, wpisz czas trwania w polu Czas slajdu.

  • Aby ponownie uruchomić rejestrację czasu dla bieżącego slajdu, kliknij przycisk Powtórz.

 3. Po ustaleniu czasu dla ostatniego slajdu w oknie komunikatu zostanie wyświetlony całkowity czas prezentacji oraz monit o wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Aby zachować zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Tak.

  • Aby odrzucić zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Nie.

   Slajdy zostaną wyświetlone w widoku sortowania slajdów wraz z chronometrażami.

Aby można było zarejestrować narrację, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową i mikrofon, a także złącze mikrofonu, jeśli mikrofon nie jest wbudowany w komputer.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij strzałkę na przycisku Rejestruj pokaz slajdów.

  Przycisk Rejestracja pokazu slajdów w programie PowerPoint

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Rozpocznij rejestrowanie od początku

  • Rozpocznij rejestrowanie od bieżącego slajdu

 3. W oknie dialogowym Rejestrowanie pokazu slajdów zaznacz pole wyboru Narracje i wskaźnik laserowy i w razie potrzeby zaznacz pole wyboru Chronometraż slajdów i animacji lub usuń jego zaznaczenie.

 4. Kliknij pozycję Rozpocznij rejestrowanie.

  Porady: 

  • Aby wstrzymać rejestrowanie narracji, w menu skrótów Rejestrowanie w widoku Pokaz slajdów kliknij pozycję Wstrzymaj. Aby wznowić rejestrowanie narracji, kliknij pozycję Wznów rejestrowanie.

  • Wstrzymywanie rejestrowania narracji

 5. Aby zakończyć rejestrowanie pokazu slajdów, kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, a następnie kliknij polecenie Zakończ pokaz.

 6. Zarejestrowany chronometraż pokazu slajdów jest automatycznie zapisywany, a pokaz slajdów jest wyświetlany w widoku sortowania slajdów razem z informacjami o chronometrażu poniżej każdego slajdu.

Narrację można zarejestrować przed uruchomieniem prezentacji lub podczas prezentacji, uwzględniając komentarze odbiorców. Jeśli narracja nie ma dotyczyć całej prezentacji, można zarejestrować osobne dźwięki lub komentarze dla wybranych slajdów, bądź obiektów. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Rejestrowanie pokazu slajdów z narracją i chronometrażem slajdów.

Office 2007

Podczas projektowania prezentacji automatycznej weź pod uwagę środowisko, w którym prezentacja będzie przedstawiana — na przykład czy stoisko lub kiosk będzie niemonitorowanym miejscem publicznym, czy też dostępny będzie nadzór. Biorąc pod uwagę środowisko, możesz lepiej określić elementy dodawane do prezentacji, stopień kontroli udostępniany odbiorcom oraz sposób zapobiegania niewłaściwemu użyciu.

Podczas projektowania prezentacji automatycznej warto rozważyć następujące opcje:

 • Hiperlinki i przyciski akcji    Hiperlinków można użyć, aby ułatwić odbiorcom poruszanie się po prezentacji lub przechodzenie do innych programów. Aby nadać prezentacji wygląd znany z witryn sieci Web, można również użyć przycisków akcji — wbudowanych przycisków nawigacyjnych — na przykład Strona główna, Pomoc, Wstecz i Dalej.

 • Narracja głosowa    Do prezentacji można dodać nagraną narrację odtwarzaną w czasie pokazu.

 • Automatyczne lub ręczne chronometraże    Prezentację można skonfigurować tak, aby uruchamiała się samoczynnie przy użyciu chronometraży automatycznych, lub można skonfigurować ją tak, aby odbiorcy mogli dostosować tempo, klikając przyciski akcji. W przypadku skonfigurowania prezentacji w celu uruchamiania w kiosku, można klikać tylko te obiekty, które zawierają hiperlinki lub przyciski akcji.

Aby umożliwić odbiorcom swobodne poruszanie się po prezentacji automatycznej, możesz udostępnić funkcję nawigacji, dodając hiperlinki i przyciski akcji.

 • Hiperlinki   

  Istnieje możliwość dodania hiperlinków, które pozwalają przechodzić do pokazów niestandardowych, określonych slajdów w prezentacji, innych prezentacji, dokumentów programu Microsoft Office Word, arkuszy programu Microsoft Office Excel, lokalizacji w Internecie lub w intranecie albo adresów e-mail. Można utworzyć hiperlink z dowolnego obiektu, między innymi tekstu, kształtów, tabel, grafów i obrazów.

  Aby dowiedzieć się, jak dodać hiperlink, zobacz Tworzenie lub edytowanie hiperlinku.

 • Przyciski akcji   

  Program PowerPoint zawiera gotowe przyciski akcji, które można dodać do prezentacji, a także definiować odpowiadające im hiperlinki. Przyciski akcji zawierają kształty, takie jak strzałki w prawo lub w lewo. Można ich użyć, aby dołączyć przyciski z powszechnie znanymi symbolami, umożliwiające przechodzenie do następnego, poprzedniego, pierwszego lub ostatniego slajdu. W programie PowerPoint istnieją również przyciski akcji służące do odtwarzania filmów lub dźwięków.

Dodanie narracji może ułatwić przedstawienie informacji w prezentacji automatycznej.

Aby było możliwe zarejestrowanie narracji, komputery stacjonarne muszą mieć kartę dźwiękową, mikrofon oraz złącze mikrofonu. Komputery przenośne wymagają jedynie mikrofonu oraz złącza mikrofonu. Narrację można zarejestrować przed uruchomieniem prezentacji lub podczas prezentacji, uwzględniając komentarze odbiorców. Jeśli narracja nie ma dotyczyć całej prezentacji, można zarejestrować osobne dźwięki lub komentarze dla wybranych slajdów lub obiektów.

Uwaga: Przygotuj się do rozpoczęcia rejestrowania chronometrażu prezentacji natychmiast po wykonaniu pierwszego kroku tej procedury.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij przycisk Próba tempa.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Próba, a w polu Czas slajdu rozpocznie się rejestrowanie chronometrażu prezentacji.

  Okno dialogowe Próba
  Pasek narzędzi Próba

  1 Następny (przejście do następnego slajdu)

  2 Wstrzymaj

  objaśnienie 3 Czas slajdu

  objaśnienie 4 Powtórz

  5 Całkowity czas prezentacji

 2. Podczas rejestrowania czasu prezentacji na pasku narzędzi Próba wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Aby przejść do następnego slajdu, kliknij przycisk Następny.

  • Aby tymczasowo wstrzymać rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby po wstrzymaniu wznowić rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby ustawić dokładny czas trwania prezentacji slajdu, wpisz czas trwania w polu Czas slajdu.

  • Aby ponownie uruchomić rejestrację czasu dla bieżącego slajdu, kliknij przycisk Powtórz.

 3. Po ustaleniu czasu dla ostatniego slajdu w oknie komunikatu zostanie wyświetlony całkowity czas prezentacji oraz monit o wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Aby zachować zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Tak.

  • Aby odrzucić zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Nie.

   Slajdy zostaną wyświetlone w widoku sortowania slajdów wraz z chronometrażami.

Konfigurowanie prezentacji w celu uruchomienia jej w kiosku umożliwia określenie, czy kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu będzie powodować przełączenie slajdu. Aby na przykład prezentacja była przeglądana z określoną prędkością, skonfiguruj automatyczny chronometraż, a następnie skonfiguruj prezentację do uruchamiania w kiosku. Aby udostępnić użytkownikom większą kontrolę, możesz dodać do slajdów funkcję nawigacji, na przykład hiperlinki lub przyciski akcji.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu kliknij pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

Ważne: Jeśli prezentacja jest konfigurowana do uruchamiania w kiosku, pamiętaj, aby również użyć automatycznych chronometraży lub hiperlinków nawigacyjnych. W przeciwnym wypadku prezentacja automatyczna wyświetli jedynie pierwszy slajd.

Zobacz też

Office 2016

Aby skonfigurować prezentację PowerPoint automatycznego uruchamiania, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym mogą slajdów jest dostępna dla osoby oglądające, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Uwaga: Wybranie tej opcji automatycznie zaznacza w pętli ciągłej do "Esc" pole wyboru i powoduje, że podczas pokazu slajdów do uruchamiania w pętli.

  Pokaż opcje tekstu

Jeśli chcesz pokazu automatycznego uruchamiania w kiosku, można kontrolować, kiedy i jak przechodzić między slajdami. Aby to zrobić, możesz zastosować to samo przejście do wszystkich slajdów w prezentacji i Ustaw przejścia do automatyczne przechodzenie po określonym przedziale czasu.

 1. Na karcie przejścia kliknij przejście, które chcesz.

  Opcje na karcie przejścia

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż przejście, a następnie kliknij Strzałka w dół Więcej .

 2. Wykonaj poniższe czynności, na karcie przejścia:

  • Aby ustawić ilość czasu, wyświetlanym każdego slajdu, wybierz po i wprowadź liczbę sekund, które mają.

  • Aby ustawić czas trwania każdego przejścia między slajdami, wprowadź czas w polu czas trwania.

  • Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

  Ustawienia przejść slajdów

Subskrybenci Office 365 można wyeksportować prezentacji jako pliku filmu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie prezentacji jako pliku filmu .

Pakiet Office 2011

Aby skonfigurować prezentację PowerPoint automatycznego uruchamiania, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij przycisk Przygotuj pokaz.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym mogą slajdów jest dostępna dla osoby oglądające, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Uwaga: Wybranie tej opcji automatycznie zaznacza w pętli ciągłej do "Esc" pole wyboru i powoduje, że podczas pokazu slajdów do uruchamiania w pętli.

  Pokaż opcje tekstu

Jeśli chcesz pokazu automatycznego uruchamiania w kiosku, można kontrolować, kiedy i jak przechodzić między slajdami. Aby to zrobić, możesz zastosować to samo przejście do wszystkich slajdów w prezentacji i Ustaw przejścia do automatyczne przechodzenie po określonym przedziale czasu.

 1. Na karcie przejścia kliknij przejście, które chcesz, takich jak wyciąć, zanikanie, czyszczenie lub Podziel.

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż przejście, a następnie kliknij strzałkę w dół poniżej galerii przejścia.

 2. Wykonaj poniższe czynności, na karcie przejścia:

  • Aby ustawić ilość czasu, wyświetlanym każdego slajdu, wybierz po i wprowadź liczbę sekund, które mają.

  • Aby ustawić czas trwania każdego przejścia między slajdami, wprowadź czas w polu czas trwania.

  • W obszarze Zastosuj do kliknij opcję Wszystkie slajdy.

Subskrybenci Office 365 można wyeksportować prezentacji jako pliku filmu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie prezentacji jako pliku filmu .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×