Tworzenie portalu społecznościowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Portal społecznościowy to katalog, który zawiera listę wszystkich witryn społeczności dostępnych w intranecie firmy. Za pośrednictwem portalu społecznościowego użytkownicy mogą wyszukiwać, odkrywać, śledzić i odwiedzać interesujące ich społeczności oraz uczestniczyć w nich.

Przykład portalu społecznościowego

Jak to działa

Portal społecznościowy działa w połączeniu z witrynami Moja witryna i z Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa. Jest to szablon witryny przedsiębiorstwa, który wymaga niewielkiej konfiguracji i konserwacji ze strony właściciela lub administratora. Po skonstruowaniu portal jest nieustannie aktualizowany o nowe społeczności i statystyki społeczności, takie jak między innymi data utworzenia, liczba członków i liczba dyskusji. To ciągłe aktualizowanie jest możliwe dzięki ścisłej integracji z usługą Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, która automatycznie przeszukuje intranet co kilka minut, a następnie indeksuje i wyświetla nowe społeczności i ich dane.

Dołączenie społeczności do portalu społecznościowego nie zależy od określonej hierarchii ani nie obsługuje tworzenia witryn społeczności poniżej zbioru witryn portalu społecznościowego. Zaleca się raczej, aby każda społeczność była sama w sobie własnym zbiorem witryn. Wyszukiwanie przeszuka wszystkie witryny społeczności oraz zbiory witryn i wykona nadzorowanie. Witryny społeczności będą wymieniane według popularności.

Aby mieć pewność, że portal społecznościowy działa zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj następujące czynności:

 1. utwórz zbiór witryn portalu społecznościowego,

 2. utwórz witryny lub zbiory witryn poszczególnych społeczności (tylko społeczności skonstruowane za pomocą szablonu Witryna społeczności zostaną dodane do portalu społecznościowego).

  Uwaga :  Nie musisz tworzyć Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa do obsługi portalu społecznościowego, ponieważ jest ono inicjowane po utworzeniu konta w usługach Office 365 i SharePoint Online.

początek strony

Tworzenie zbioru witryn portalu społecznościowego

Aby utworzyć portal społecznościowy, musisz być członkiem grupy administratorów usługi SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis poziomów uprawnień.

 1. W Centrum administracyjnym programu SharePoint na karcie wstążki Zbiory witryn w sekcji Współtworzenie kliknij pozycję Nowy> Prywatny zbiór witryn.

 2. W oknie dialogowym Nowy zbiór witryn wprowadź następujące informacje:

  • W polu Tytuł wpisz tytuł zbioru witryn.

  • W obszarze Adres publicznej witryny sieci Web wybierz z listy nazwę domeny i ścieżkę adresu URL (na przykład /sites/), a następnie wpisz nazwę adresu URL zbioru witryn portalu społecznościowego.

  • W obszarze Wybieranie szablonu, korzystając z listy rozwijanej Wybierz język, określ język zbioru witryn. Wybór właściwego języka zbioru witryn jest bardzo ważny, ponieważ raz wybranego języka nie można zmienić. W witrynach można włączyć interfejs wielojęzyczny programu SharePoint, ale podstawowy język zbioru witryn pozostanie ten sam.

  • W obszarze Wybieranie szablonu w sekcji wybierz szablon, wybierz pozycję przedsiębiorstwo > Portal Społecznościowy.

  • W obszarze Strefa czasowa wybierz standardową strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji geograficznej zbioru witryn.

  • W obszarze Administrator w polu przeznaczonym na nazwę użytkownika wpisz nazwę użytkownika administratora zbioru witryn. Możesz także użyć przycisków Sprawdź nazwy lub Przeglądaj w celu znalezienia użytkownika, który ma być administratorem zbioru witryn.

  • W obszarze Przydział magazynowania wpisz liczbę megabajtów (MB) przydzielaną zbiorowi witryn. Sprawdź wartość dostępnych megabajtów, aby mieć pewność, że jej nie przekraczasz.

  • W obszarze Przydział zasobów serwera wpisz przydział użycia dla zbioru witryn. Jeśli planujesz dostosowywanie witryny przy użyciu rozwiązań w trybie piaskownicy, upewnij się, że wielkość przydzielonych zasobów jest wystarczająca do uruchomienia kodu. Jeśli nie masz pewności, użyj wartości domyślnej.

 3. Kliknij przycisk OK. Wyświetlenie nowego zbioru witryn portalu społecznościowego na liście adresów URL może potrwać kilka minut.

Tworzenie poszczególnych społeczności

Poniżej przedstawiono podstawowe etapy tworzenia społeczności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie społeczności.

 1. W Centrum administracyjnym programu SharePoint na karcie wstążki Zbiory witryn w sekcji Współtworzenie kliknij pozycję Nowy> Prywatny zbiór witryn.

 2. W oknie dialogowym Nowy zbiór witryn wprowadź następujące informacje:

  • W polu Tytuł wpisz tytuł zbioru witryn.

  • W obszarze Adres publicznej witryny sieci Web wybierz z listy nazwę domeny i ścieżkę adresu URL (na przykład /sites/), a następnie wpisz nazwę adresu URL zbioru witryn portalu społecznościowego.

  • W obszarze Wybieranie szablonu, korzystając z listy rozwijanej Wybierz język, określ język zbioru witryn. Wybór właściwego języka zbioru witryn jest bardzo ważny, ponieważ raz wybranego języka nie można zmienić. W witrynach można włączyć interfejs wielojęzyczny programu SharePoint, ale podstawowy język zbioru witryn pozostanie ten sam.

  • W obszarze Wybieranie szablonu w sekcji wybierz szablon, wybierz pozycję Współpraca > Witryna społeczności.

  • W obszarze Strefa czasowa wybierz standardową strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji geograficznej zbioru witryn.

  • W obszarze Administrator w polu przeznaczonym na nazwę użytkownika wpisz nazwę użytkownika administratora zbioru witryn. Możesz także użyć przycisków Sprawdź nazwy lub Przeglądaj w celu znalezienia użytkownika, który ma być administratorem zbioru witryn.

  • W obszarze Przydział magazynowania wpisz liczbę megabajtów (MB) przydzielaną zbiorowi witryn. Sprawdź wartość dostępnych megabajtów, aby mieć pewność, że jej nie przekraczasz.

  • W obszarze Przydział zasobów serwera wpisz przydział użycia dla zbioru witryn. Jeśli planujesz dostosowywanie witryny przy użyciu rozwiązań w trybie piaskownicy, upewnij się, że wielkość przydzielonych zasobów jest wystarczająca do uruchomienia kodu. Jeśli nie masz pewności, użyj wartości domyślnej.

 3. Kliknij przycisk OK. Wyświetlenie nowego zbioru witryn społeczności na liście adresów URL może potrwać kilka minut.

początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×