Tworzenie podpisu i dołączanie go do wiadomości wychodzących

Wizytówka elektroniczna Dla wiadomości e-mail można utworzyć spersonalizowane podpisy składające się z tekstu, obrazów, wizytówka elektroniczna, logo, a nawet obrazu podpisu odręcznego.Można utworzyć dowolną liczbę podpisów. Program Microsoft Office Outlook można skonfigurować tak, aby automatycznie dodawał podpis do wiadomości wychodzących. Podpis można również dodawać ręcznie, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie podpisu

Krok 2. Wstawianie podpisu w wiadomości

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu

Tworzenie podpisu

 1. Menu podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

 2. Na karcie Podpis e-mail kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę podpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Edytuj podpis wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

  Tworzenie nowego podpisu

 5. Aby sformatować tekst, zaznacz go i określ odpowiednie opcje, używając przycisków stylu i formatowania.

  Uwagi   

  Więcej informacji o różnych formatach wiadomości

  Program Microsoft Office Outlook 2007 obsługuje trzy formaty wiadomości:

  • Zwykły tekst     Ten format jest obsługiwany przez wszystkie programy poczty e-mail. Można tak ustawić program Outlook, aby otrzymywane wiadomości były otwierane tylko w postaci zwykłego tekstu. Zwykły tekst nie obsługuje pogrubienia, kursywy, kolorowych czcionek ani innego formatowania tekstu. Ten format nie obsługuje także obrazów wyświetlanych bezpośrednio w treści wiadomości, chociaż można je dołączać w postaci załączników.

  • Tekst sformatowany (RTF)     Formatu RTF można używać do wysyłania wiadomości w obrębie organizacji korzystającej z serwera Microsoft Exchange. Firma Microsoft zaleca jednak korzystanie z formatu HTML. Format RTF obsługuje formatowanie tekstu, w tym punktory, wyrównanie i obiekty połączone. Jeśli wiadomość jest wysyłana do adresata internetowego, domyślnie program Outlook automatycznie konwertuje wiadomości w formacie RTF na format HTML, co zapewnia zachowanie formatowania wiadomości i odbieranie załączników. Program Outlook automatycznie formatuje także wezwania na spotkania i zlecenia zadań oraz wiadomości z przyciskami głosowania, aby zapewnić przesyłanie tych elementów w nienaruszonym stanie przez Internet do innych użytkowników programu Outlook, niezależnie od formatu domyślnego wiadomości.

  • HTML     To jest domyślny format wiadomości w programie Outlook. Jest to także najlepszy format, gdy tworzona wiadomość ma być podobna do tradycyjnych dokumentów z różnymi czcionkami, kolorami i listami punktowanymi. Domyślnie po wybraniu dowolnej opcji umożliwiającej formatowanie (HTML lub RTF) wiadomość jest wysyłana w formacie HTML. Jeśli używa się formatu HTML, można mieć pewność, że adresat wiadomości zobaczy wiadomość w takiej formie, w jakiej zostanie wysłana.

   Uwaga   Przy odpowiadaniu na wiadomość program Outlook zachowuje format oryginalnej wiadomości. Jednak po zaznaczeniu opcji Czytaj całą standardową pocztę jako zwykły tekst program Outlook formatuje odpowiedzi jako zwykły tekst. Można także kliknąć pasek informacyjny, zmienić format wiadomości na HTML lub RTF, a następnie wysłać odpowiedź. Jeśli format wiadomości zostanie zmieniony, odpowiedź zostanie sformatowana zgodnie z nowym formatem wyświetlania.

   Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania formatów wiadomości, zobacz artykuł Zmienianie formatu wiadomości na zwykły tekst, HTML lub tekst sformatowany RTF.

 6. Aby oprócz tekstu dodać inne elementy, umieść kursor w miejscu, w którym ma się pojawić element, i wykonaj dowolne z następujących czynności:

Opcje

Czynność

Uwagi

Aby dodać wizytówkę elektroniczną

Kliknij przycisk Wizytówka, a następnie kliknij kontakt na liście Zachowany jako. Następnie kliknij przycisk OK.

Dodanie wizytówki do podpisu umożliwia dołączenie określonych informacji kontaktowych w szybki i wyróżniający sposób.

Aby dodać hiperłącze

Kliknij przycisk Wstaw hiperłącze, odszukaj hiperłącze, zaznacz je kliknięciem, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby dodać obraz

Kliknij przycisk Obraz, odszukaj obraz, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij przycisk OK.

Typowe formaty plików obrazów to: bmp, gif, jpg i png.

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania obrazu podpisu odręcznego, zobacz artykuły:

 1. Po zakończeniu tworzenia podpisu kliknij przycisk OK.

  Uwaga   Nowo utworzony lub zmodyfikowany podpis nie pojawi się w obecnie otwartej wiadomości; należy go wstawić ręcznie w wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Krok 2. Wstawianie podpisu w wiadomości”.

Początek strony

Krok 2. Wstawianie podpisu w wiadomości

Podpis może być automatycznie dodawany do wszystkich wiadomości wychodzących. W razie potrzeby podpis można też wstawiać ręcznie.

Uwaga   Do wiadomości e-mail można wstawić tylko jeden podpis; dodanie wielu podpisów jest niemożliwe. Jeśli w podpisie ma się znaleźć więcej informacji, należy utworzyć odpowiedni podpis, a następnie zapisać go pod nową nazwą.

 • Automatyczne wstawianie podpisu

  1. Menu podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

  2. W obszarze Wybierz podpis domyślny na liście Konto e-mail kliknij konto, z którym ma zostać skojarzony podpis.

  3. Na liście Nowe wiadomości wybierz odpowiedni podpis.

   Dołączanie podpisu do nowych wiadomości

  4. Aby ustawić dołączanie podpisu do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej, wybierz podpis z listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym przypadku wybierz pozycję brak.

  5. Kliknij przycisk OK.

 • Ręczne wstawianie podpisu

  1. Wstawianie podpisu W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie wybierz odpowiedni podpis.

Początek strony

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu dla wszystkich nowych wiadomości

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu dla wiadomości będących odpowiedziami lub przesyłanych dalej

Usuwanie podpisu z pojedynczej wiadomości

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu dla wszystkich nowych wiadomości

 1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

  Uwaga   Dostęp do opcji podpisu znajdujących się na karcie Wiadomość można również uzyskać po kliknięciu przycisku Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej w otwartej wiadomości.

 2. Na karcie Podpis e-mail w obszarze Wybierz podpis domyślny z listy Nowe wiadomości wybierz pozycję brak.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Aby usunąć podpis z obecnie otwartej wiadomości, należy usunąć go ręcznie. Aby to zrobić, zaznacz podpis i naciśnij klawisz DELETE.

  Podpis nie pojawi się w żadnych nowych wiadomościach, które zostaną następnie otwarte.

Wyłączanie automatycznego dołączania podpisu dla wiadomości będących odpowiedziami lub przesyłanych dalej

 1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij polecenie Podpisy.

  Uwaga   Dostęp do opcji podpisu znajdujących się na karcie Wiadomość można również uzyskać po kliknięciu przycisku Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej w otwartej wiadomości.

 2. Na karcie Podpis e-mail w obszarze Wybierz podpis domyślny z listy Odpowiedzi/wiadomości przesyłane dalej wybierz pozycję brak.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Aby usunąć podpis z obecnie otwartej wiadomości, należy usunąć go ręcznie. Aby to zrobić, zaznacz podpis i naciśnij klawisz DELETE.

  Podpis nie pojawi się w żadnych nowych wiadomościach, które zostaną następnie otwarte.

Usuwanie podpisu automatycznego z pojedynczej wiadomości

 • W treści wiadomości zaznacz podpis, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język