Tworzenie połączenia z danymi zewnętrznymi (importowanie)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania tych danych w programie Microsoft Office Excel bez wielokrotnego kopiowania tych danych, co może być czasochłonne i przyczyniać się do powstawania błędów. Gdy zostanie ustanowione połączenie z danymi zewnętrznymi, skoroszyty programu Excel będą automatycznie odświeżane (czyli aktualizowane) na podstawie oryginalnego źródła danych za każdym razem, gdy to źródło danych zostanie zaktualizowane o nowe informacje.

Ważne : Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone na komputerze. Aby połączyć dane podczas otwierania skoroszytu, należy włączyć połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub przez umieszczenie skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Istniejące połączenia.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Na liście rozwijanej Pokaż okna dialogowego Istniejące połączenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie połączenia, kliknij pozycję Wszystkie połączenia. Jest ona domyślnie wybrana.

  • Aby wyświetlić listę zawierającą tylko ostatnio używane połączenia, kliknij pozycję Połączenia w tym skoroszycie.

   Ta lista jest tworzona na podstawie już zdefiniowanych połączeń, utworzonych jako nowe połączenia w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w Kreatorze połączenia danych lub uprzednio wybranych jako połączenie w tym oknie dialogowym.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia, które są dostępne na danym komputerze, kliknij pozycję Pliki połączeń na tym komputerze.

   Ta lista jest tworzona z folderu Moje źródła danych, przechowywanego zazwyczaj w folderze Moje dokumenty.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia z pliku połączeń dostępnego w sieci, kliknij pozycję Pliki połączeń w sieci.

   Ta lista jest tworzona z programu Excel Services danych połączenia biblioteki (DCL) w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007. DCL to biblioteka dokumentów w witrynie Microsoft Office SharePoint Services 2007 zawierający kolekcję plików połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc). Zazwyczaj DCL jest skonfigurowana przez administratora witryny, który można również skonfigurować witryny programu SharePoint, aby wyświetlić pliki ODC z tym DCL w oknie dialogowym Połączenia zewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej Office SharePoint Server 2007.

 3. Porada : Jeśli odpowiednie połączenie jest niewidoczne, można je utworzyć, klikając przycisk Wyszukaj więcej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie źródła danych, a następnie klikając przycisk Nowe źródło w celu uruchomienia Kreatora połączenia danych, co z kolei umożliwi wybór odpowiedniego źródła danych dla połączenia.

 4. Uwaga : Wybranie połączenia z kategorii Pliki połączeń w sieci lub Pliki połączeń na tym komputerze spowoduje skopiowanie pliku połączenia do skoroszytu jako nowego połączenia skoroszytu, a następnie użycie go jako informacji o nowym połączeniu.

 5. Zaznacz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. W oknie dialogowym Importowanie danych w obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ważne : Sekcja Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie i jej opcje, które wymieniono na poniższej liście, nie są dostępne dla połączeń danych tekstowych, kwerend sieci Web oraz XML. W przypadku nawiązywania połączenia z tego typu danymi przejdź do kroku 5.

  • Aby utworzyć tabelę do prostego sortowania i filtrowania, kliknij pozycję Tabela.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej do sumowania dużych ilości danych przez gromadzenie i częściowe podsumowywanie danych, kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej.

  • W celu utworzenia raportu tabeli przestawnej i raportu wykresu przestawnego na potrzeby wizualnego podsumowania danych, kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego .

  • Aby przechować wybrane połączenie w skoroszycie w celu późniejszego użycia, kliknij pozycję Utwórz tylko połączenie.

   Opcja Utwórz tylko połączenie służy do przechowywania wybranego połączenia w skoroszycie w celu późniejszego użycia. Jeśli na przykład użytkownik łączy się ze źródłem danych modułu przetwarzania analitycznego online (OLAP) i zamierza przekonwertować komórki tabeli przestawnej na formuły arkusza, używając polecenia Konwertuj na formuły (na karcie Opcje w grupie Narzędzia należy kliknąć pozycję Narzędzia OLAP), może użyć tej opcji, ponieważ nie ma potrzeby zapisywania raportu tabeli przestawnej.

 7. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie wpisz adres pierwszej komórki zakresu komórek, w którym ma zostać umieszczony raport tabeli przestawnej.

   Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 8. Aby umieścić raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 9. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia, klikając przycisk Właściwości, wprowadzając zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia, Zakres danych zewnętrznych lub Właściwości mapy XML, a następnie klikając przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×