Tworzenie planu spotkania w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy domyślnych uprawnieniach każdy uczestnik obszaru roboczego, który ma rolę Uczestnik lub wyższą, może dodawać, edytować, przenosić i usuwać elementy planu.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie elementu planu

Edytowanie elementu planu

Dodawanie plików załączników do elementu planu

Przenoszenie elementów planu w obrębie listy

Dodawanie elementu planu

 1. Otwórz spotkanie do edycji.

  Jeśli spotkanie jest częścią serii spotkań cyklicznych, wybierz opcję otwarcia tylko tego wystąpienia. Nie można edytować planów całej serii spotkań cyklicznych jednocześnie.

 2. Kliknij pozycję Plan.

 3. Kliknij pozycję Nowy element.

 4. Wprowadź tytuł punktu planu.

 5. Z menu rozwijanego wybierz prezentera dla tego elementu planu.

  Menu rozwijane zawiera nazwiska wszystkich uczestników obszaru roboczego. Prezenter nie musi być jednak uczestnikiem obszaru roboczego. Można wpisać nazwisko lub wyszukać inne kontakty, klikając przycisk Znajdź.

 6. Wprowadź liczbę minut przydzieloną na ten element planu.

 7. Wpisz szczegóły dotyczące elementu planu w polu tekstowym.

 8. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Element planu zostanie wyświetlony na liście. Z elementami planu można wykonywać różne operacje — można je przenosić w górę lub w dół listy, dodawać załączniki plików do elementów planu, a także wstawiać elementy planu do notatek ze spotkania lub do elementów podsumowań.

Początek strony

Edytowanie elementu planu

 1. Kliknij dwukrotnie spotkanie, aby otworzyć je do edycji.

 2. Kliknij kartę Plan.

 3. Kliknij dwukrotnie element planu, który chcesz otworzyć do edycji.

 4. Wprowadź potrzebne zmiany.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Dodawanie plików załączników do elementu planu

Pliki załączone do elementów planu są tylko do odczytu. Inaczej mówiąc, po otwarciu i zmodyfikowaniu załącznika trzeba zapisać zaktualizowany plik na dysku jako nowy plik. Nie można zsynchronizować wprowadzonych zmian z załącznikiem oryginalnym.

 1. Otwórz element planu do edycji.

 2. Kliknij pozycję Dołącz plik, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie załączników.

 3. Zaznacz jeden lub kilka plików, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Pod okienkiem Szczegóły zostanie wyświetlone okienko Załączniki, a w nim załączone pliki. Dodatkowo element planu zostanie zaopatrzony w ikonę dokumentu, wskazującą, że element zawiera załączniki.

Początek strony

Przenoszenie elementów planu w obrębie listy

Aby przenieść element planu na liście, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×