Tworzenie papeterii dla wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Papeteria i motywy to zestawy ujednoliconych elementów projektu i schematów kolorów. Są w nich określone czcionki, punktory, kolor tła, linie poziome, obrazy oraz inne elementy projektu, które będą zawarte w wychodzących wiadomościach e-mail.

Program Microsoft Outlook 2010 zawiera dużej liczby papeterii. Możesz również projektować papeterii niestandardowej. Na przykład możesz umieścić logo firmy lub projektu, która jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi stylu Twojej organizacji.

Aby utworzyć niestandardową papeterię, wykonaj następujące czynności:

  1. Utworzenie nowej wiadomości

Po zakończeniu tych czynności można odrzucić wiadomość.

  1. Dostosowywanie wiadomości przy użyciu czcionek, punktorów, koloru tła, linii poziomych, obrazów i innych elementów projektu, które chcesz uwzględnić.

  2. W oknie wiadomości kliknij kartę Plik.

  3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

  4. W Zapisz jako pasku okna dialogowego adres wprowadź %appdata%\microsoft\stationery, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Okno dialogowe Zapisywanie jako ze ścieżką do katalogu papeterii na pasku adresu

Zostanie otwarty folder Papeteria.

  1. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę nowej papeterii.

  2. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję HTML.

  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania papeterii do wiadomości zobacz Stosowanie papeterii, tła lub motywów do wiadomości e-mail.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×