Tworzenie osi czasu w programie Project

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oś czasu może być przydatna, jeśli chcesz przedstawić ogólne informacje o projekcie. Jest to profesjonalnie wyglądająca migawka kluczowych zadań i punktów kontrolnych, która będzie pasować do każdego spotkania roboczego — wystarczy ją wkleić do slajdu programu PowerPoint lub dokumentu programu Word, wydrukować lub wysłać szefowi pocztą e-mail.

Porada : Oś czasu jest domyślnie włączona. Znajduje się nad widokiem bieżącym.

Te instrukcje są specyficzne dla programu Microsoft Project 2016.

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Oś czasu.

  Pole wyboru oś czasu w programie Project

 2. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do osi czasu. Zrób tak w przypadku każdego zadania czy punktu kontrolnego, który chcesz dodać.

  Porada : Jeśli korzystasz z Project 2016 w ramach subskrypcji usługi Project Online, można nadać osi czasu nazwę! Kliknij widok osi czasu, a następnie kliknij pozycję Formatowanie > Pasek etykiety.

W Project 2016 możesz utworzyć drugą pasku osi czasu, aby wyświetlić wielu osi czasu, a następnie można zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia dla każdej osi czasu.

Wiele osi czasu z niestandardowymi datami rozpoczęcia i zakończenia

Aby dodać inny pasku osi czasu

 1. Kliknij widok osi czasu, a następnie kliknij polecenie Formatuj > Pasku osi czasu.

  Pasek osi czasu

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu i wybierz Zakres dat, aby wybrać niestandardowego rozpoczęcia i daty zakończenia.

  Zakres dat

Możesz użyć osi czasu jako-, lub możesz zmienić rozmieszczenie zadań w dowolny sposób, dodać tekst, a nawet zmienić ich kolory, aby je wyróżnić.

Przed:

Podstawowa oś czasu w programie Project

Po:

Sformatowana oś czasu w programie Project

Poniżej opisano, jak! Kliknij dowolne miejsce na osi czasu, a następnie kliknij pozycję Formatowanie, aby wyświetlić wszystkie opcje pozwalające poprawić wygląd osi czasu.

Karta formatowanie dla widoku osi czasu

Wprowadź niektóre objaśnienia zadania

 1. Kliknij zadanie na osi czasu.

 2. Kliknij pozycję Formatowanie > Wyświetl jako objaśnienie. Zadanie wskazuje teraz na oś czasu z góry lub z dołu.

 3. Przeciągnij zadanie do wybranego miejsca.

 4. Kliknij objaśnienie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl jako pasek, aby przybrało z powrotem formę paska.

Wyświetl jako objaśnienie przycisk w programie Project

Przenoszenie zadań do rozdzielania wierszy

Przeciągnij zadania w górę lub w dół osi czasu, aby pojawiały się w różnych wierszach lub przeciąganie zadań między różnych osi czasu.

Przeciąganie zadań między wierszami i osi czasu

Zmienianie paska, tła i kolorów czcionek

Kliknij zadanie, które chcesz zmienić na osi czasu. Aby wybrać kilku zadań jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i kliknij każdą z nich.

 1. Kliknij przycisk Kolor tła (kubełek z farbą) i wybierz żądany kolor.

 2. Zmień wygląd zadania za pomocą innych opcji w grupie Czcionka. Działa to tak samo, jak w innych programach pakietu Office.

  Uwaga : Nie chcesz, aby wyświetlić cieniowanie postępu zadania? Jeśli korzystasz z Project 2016 w ramach subskrypcji usługi Project Online, możesz kliknąć pozycję Format > Format daty > Informacje o postępie zadań, aby włączyć tę funkcję.

Grupy Czcionka dla osi czasu w programie Project

Zmienianie formatu daty

Kliknij dowolne miejsce na osi czasu, kliknij pozycję Formatowanie > Format daty, a następnie wybierz odpowiedni format. Na tej liście można także zupełnie wyłączyć daty na osi czasu.

Format daty dla osi czasu przycisku i menu w programie Project

Porada : Po wklejeniu osi czasu do programu Word, PowerPoint, Outlook, Excel lub programu Visio, możesz uzyskać jeszcze bardziej Zaawansowane opcje formatowania. Możesz dodać odbicia, efekty 3-w, gradienty i nie tylko do osi czasu.

Oś czasu projektu sformatowane w programie PowerPoint

Poniższe instrukcje dotyczą specyficzne dla programu Microsoft Project 2013 i 2010.

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Oś czasu.

  Pole wyboru oś czasu w programie Project

 2. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do osi czasu. Zrób tak w przypadku każdego zadania czy punktu kontrolnego, który chcesz dodać.

Ponowne rozmieszczanie zadań, Zmień kolory i więcej

Możesz użyć osi czasu jako-, lub możesz zmienić rozmieszczenie zadań w dowolny sposób, dodać tekst, a nawet zmienić ich kolory, aby je wyróżnić.

Poniżej opisano, jak! Kliknij dowolne miejsce na osi czasu, a następnie kliknij pozycję Formatowanie, aby wyświetlić wszystkie opcje pozwalające poprawić wygląd osi czasu.

Karta formatowanie dla widoku osi czasu

 1. Kliknij zadanie na osi czasu.

 2. Kliknij pozycję Formatowanie > Wyświetl jako objaśnienie. Zadanie wskazuje teraz na oś czasu z góry lub z dołu.

 3. Przeciągnij zadanie do wybranego miejsca.

 4. Kliknij objaśnienie, a następnie kliknij przycisk Wyświetl jako pasek, aby przybrało z powrotem formę paska.

Wyświetl jako objaśnienie przycisk w programie Project

Przeciągaj zadania w górę lub w dół osi czasu, aby pojawiały się w różnych wierszach.

Przeciąganie zadań między wierszami i osi czasu

Kliknij na osi czasu zadanie, które chcesz zmienić. Aby wybrać wiele zadań naraz, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij każde z nich.

 1. Kliknij przycisk Kolor tła (kubełek z farbą) i wybierz żądany kolor.

 2. Zmień wygląd zadania za pomocą innych opcji w grupie Czcionka. Działa to tak samo, jak w innych programach pakietu Office.

Grupy Czcionka dla osi czasu w programie Project

Kliknij dowolne miejsce na osi czasu, kliknij pozycję Formatowanie > Format daty, a następnie wybierz odpowiedni format. Na tej liście można także zupełnie wyłączyć daty na osi czasu.

Format daty dla osi czasu przycisku i menu w programie Project

Porada : Po wklejeniu osi czasu do programu Word, PowerPoint, Outlook, Excel lub programu Visio, możesz uzyskać jeszcze bardziej Zaawansowane opcje formatowania. Możesz dodać odbicia, efekty 3-w, gradienty i nie tylko do osi czasu.

Oś czasu projektu sformatowane w programie PowerPoint

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Udostępnianie osi czasu w programie Project

Drukowanie osi czasu w programie Project

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×