Tworzenie nowych dokumentów w narzędziu Dokumenty w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nowe dokumenty można tworzyć w bibliotece dokumentów w obszarze roboczym programu SharePoint lub w narzędziu Dokumenty 2010 w obszarze roboczym programu Groove.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego dokumentu w bibliotece dokumentów programu SharePoint workspace

Tworzenie nowego dokumentu w narzędziu dokumenty 2010 w obszarze roboczym programu Groove

Tworzenie nowego dokumentu w bibliotece dokumentów w obszarze roboczym programu SharePoint

Typy dokumentów, które można tworzyć w bibliotece dokumentów w obszarze roboczym programu SharePoint, odpowiadają typom wyświetlanym podczas tworzenia nowych dokumentów bezpośrednio w witrynie programu SharePoint.

  1. Kliknij folder, w którym chcesz utworzyć nowy dokument.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij jedną z dostępnych opcji, aby określić typ dokumentu, który chcesz utworzyć.

  3. Nowy dokument zostanie otwarty w aplikacji odpowiadającej jego typowi.

  4. Przeprowadź edycję odpowiednio do potrzeb, a następnie zapisz dokument (CTRL+S).

    Należy zwrócić uwagę, że w oknie dialogowym Zapisywanie jako jest wyświetlana ścieżka do folderu na serwerze programu SharePoint.

    Nowy dokument jest dodawany do biblioteki dokumentów w obszarze roboczym programu SharePoint i synchronizowany w witrynie programu SharePoint.

Tworzenie nowych dokumentów w trybie offline

Można tworzyć nowe dokumenty, gdy nie jesteś w Twojej sieci. Należy zapisać te dokumenty lokalnie do drugiej, z którymi masz połączenie. Domyślnie okna dialogowego Zapisywanie jako monituje o zapisywanie nowego dokumentu w lokalnym folderze "Dokumenty". Później po ponownym połączeniu, można dodać nowy dokument w programie SharePoint workspace.

Początek strony

Tworzenie nowego dokumentu w narzędziu Dokumenty 2010 w obszarze roboczym programu Groove

Typy dokumentów, które można tworzyć w narzędziu Dokumenty 2010 w obszarze roboczym programu Groove, odpowiadają aplikacjom zainstalowanym na komputerze. Jeśli na przykład został zainstalowany program Microsoft Word, wyświetlana jest opcja umożliwiająca utworzenie nowego dokumentu programu Word.

  1. Kliknij folder, w którym chcesz utworzyć nowy dokument.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij typ pliku, który chcesz utworzyć.

Nowy dokument pojawi się w wybranym folderze.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×