Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej w programie Word

Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej w programie Word

Jeśli nie masz listy adresowej jako źródła nazwisk i adresów dla korespondencji seryjnej, możesz ją utworzyć w programie Word.

Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej

 1. Otwórz program Word i wybierz pozycję Plik > Nowy > Pusty dokument.

 2. Wybierz pozycję Wybierz adresatów > Wpisz nową listę.

  Polecenie Wpisz nową listę

 3. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wpisz odpowiednie informacje dotyczące adresatów w poszczególnych kolumnach.

  Porady: 

  • Aby przejść z jednej kolumny do następnej, użyj klawisza Tab.

  • Aby przejść do następnego wiersza w tabeli, użyj klawisza Tab.

  • Aby utworzyć nowy wiersz w tabeli, wybierz pozycję Nowa pozycja lub naciśnij klawisze ALT+N.

  • Aby zmienić kolejność kolumn, wybierz pozycję Dostosuj kolumny, wybierz nazwę pola, a następnie użyj przycisku Przenieś w górę lub Przenieś w dół w celu zmiany położenia kolumny na liście. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian wybierz przycisk OK.

 4. Po zakończeniu dodawania do listy wszystkich odpowiednich osób wybierz przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Teraz, gdy lista jest gotowa, możesz wstawić pola korespondencji seryjnej w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Dodawanie własnych kolumn

Kolumny na liście adresowej to pola korespondencji seryjnej w dokumencie korespondencji seryjnej. Aby uwzględnić różnego typu informacje, możesz utworzyć nowe kolumny.

 1. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wybierz pozycję Dostosuj kolumny.

  Aby dodać kolumny niestandardowe do listy adresowej, kliknij przycisk Dostosuj kolumny.
 2. W oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów wybierz przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Dostosowywanie listy adresów
 3. W oknie dialogowym Dodawanie pola wpisz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dodawanie pól niestandardowych do listy korespondencji seryjnej w oknie dialogowym Dodawanie pola
 4. Powtórz kroki od 2 do 3 dla każdego pola, które ma zostać dodane. Po zakończeniu dodawania pól wybierz przycisk OK w oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów, aby powrócić do okna dialogowego Nowa lista adresów. Dodaj wszelkie inne dane, które chcesz uwzględnić, i po zakończeniu wybierz przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów wpisz nazwę nowego pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Gdy wszystko będzie gotowe do użycia listy w korespondencji seryjnej, po prostu kliknij pozycję Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy w nowym dokumencie korespondencji seryjnej, a następnie wybierz właśnie zapisaną listę.

Czy masz pytanie dotyczące funkcji korespondencji seryjnej programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Word

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej (lub jakiejkolwiek innej funkcji) w programie Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word User Voice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Zobacz też

Korespondencja seryjna — bezpłatne 10-minutowe szkolenie wideo

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×