Tworzenie nowego skoroszytu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skoroszyt programu Microsoft Office Excel jest plik, który zawiera jeden lub więcej arkuszy, które służą do porządkowania informacji pokrewnych. Aby utworzyć nowy skoroszyt, możesz otworzyć pusty skoroszyt. Można również utworzyć nowy skoroszyt na istniejący skoroszyt, domyślny szablon skoroszytu lub dowolne inne szablon.

Co chcesz zrobić?

Otwórz nowy, pusty skoroszyt

Utworzyć nowy skoroszyt na podstawie istniejącego skoroszytu

Utworzyć nowy skoroszyt na podstawie szablonu

Otwieranie nowego, pustego skoroszytu

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony sprawdź, czy jest wybrana opcja Puste i niedawno używane, a następnie w obszarze Puste i niedawno używane w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Pusty skoroszyt.

  Skrót klawiaturowy Aby szybko utworzyć nowy, pusty skoroszyt, możesz także nacisnąć klawisze CTRL + N.

Porady

 • Domyślnie nowy skoroszyt zawiera trzech arkuszy, ale można zmienić liczbę arkuszy, które mają nowy skoroszyt, aby zawierał w obszarze podczas tworzenia nowych skoroszytów na karcie Popularne w oknie dialogowym Opcje programu Excel (Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , przycisk Opcje programu Excel ).

 • Arkusze można też usuwać i dodawać według potrzeb.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub usuwania arkuszy zobacz Wstawianie lub usuwanie arkusza.

Początek strony

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij łącze Nowy z istniejącego.

 3. W oknie dialogowym Nowy z istniejącego skoroszytu przejdź do dysku, folderu lub lokalizacji internetowej zawierającej skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 4. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

Początek strony

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij opcję Zainstalowane szablony lub Moje szablony.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć zainstalowanego szablonu, w obszarze Zainstalowane szablony kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć własnego szablonu, na karcie Moje szablony kliknij dwukrotnie odpowiedni szablon.

   Uwaga : Karta Moje szablony zawiera szablony, które zostały utworzone. Jeśli nie widzisz szablon, którego chcesz użyć, upewnij się, że znajduje się w odpowiednim folderze. Szablony niestandardowe są zwykle przechowywane w folderze Szablony, który jest zazwyczaj C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates w systemach Windows Vista i C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Templates w systemie Microsoft Windows XP.

Porady

 • Dodatkowe szablony skoroszytów można pobrać z witryny Microsoft Office Online. W tym celu należy w oknie dialogowym Nowy skoroszyt kliknąć konkretną kategorię szablonów w obszarze Microsoft Office Online, kliknąć odpowiedni szablon, a następnie kliknąć przycisk Pobierz.

 • Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu własnych szablonów zobacz Tworzenie i używanie szablonu programu Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×