Tworzenie nowego projektu

Podczas tworzenia nowego projektu harmonogram można utworzyć od data rozpoczęcia lub od data zakończenia. Można również zdefiniować określone właściwości pliku pomocne w zorganizowaniu projektu lub jego znalezieniu.

Tworzenie nowego projektu

Po utworzeniu nowego projektu można go zapisać lokalnie lub jako projekt organizacji w programie Project Server. Użytkownik, który chce zapisać projekt jako projekt organizacji, powinien połączyć się z programem Project Server przed utworzeniem projektu. Dla nowych projektów organizacji jest domyślnie używany utworzony dla jej potrzeb szablon globalny przedsiębiorstwa.

 1. Kliknij przycisk Nowy Obraz przycisku.

  Porada   Nowy projekt można także utworzyć, klikając polecenie Nowy w menu Plik. W okienku zadań w obszarze Nowy kliknij opcję Pusty projekt.

 2. W menu Projekt kliknij polecenie Informacje o projekcie.

 3. Aby utworzyć harmonogram projektu od daty rozpoczęcia, wpisz lub wybierz żądaną datę rozpoczęcia projektu w polu Data rozpoczęcia.

  Aby utworzyć harmonogram projektu od daty zakończenia, kliknij pozycję Data zakończenia projektu w polu Harmonogram od, a następnie wpisz lub zaznacz żądaną datę zakończenia projektu w polu Data zakończenia.

 4. Aby uwzględnić wszystkie niestandardowe pola organizacji w projekcie, przejrzyj listę pól w sekcji Niestandardowe pola organizacji, kliknij pole Wartość dla pola niestandardowego, a następnie zaznacz wartość.

  Jeśli w organizacji są zdefiniowane wymagane niestandardowe pola organizacji oznaczone gwiazdką (*) po nazwie pola, wartości w tych polach muszą być wprowadzone. Niewprowadzenie wartości w polach wymaganych uniemożliwia zapisanie projektu. Jeśli nie wiadomo, jakie wartości należy wprowadzić w poszczególnych polach niestandardowych, należy skontaktować się z menedżerem projektu lub administratorem serwera.

  Uwagi   

  • Przy konfigurowaniu nowego projektu można również użyć Przewodnika po programie Project. Łącza do dodatkowych informacji na temat Przewodnika po programie Project można znaleźć w sekcji Zobacz też.

  • Jeśli użytkownik chce poznać najpóźniejszą datę rozpoczęcia projektu, aby go ukończyć go w określonym terminie, może wybrać opcję planowania projektu od daty zakończenia. Jednak po rozpoczęciu pracy dla projektu zaleca się zmianę tego ustawienia na planowanie od daty rozpoczęcia.

  • Jeśli plany ulegną zmianie, wstępne informacje o projekcie można zmienić w dowolnym momencie po kliknięciu polecenia Informacje o projekcie w menu Projekt. Jeśli jednak dla zadań są zastosowane dane rzeczywiste, na przykład rzeczywiste daty rozpoczęcia lub zakończenia, zadania nie zostaną ponownie zaplanowane na podstawie zaktualizowanych informacji o projekcie. Ponadto jeśli dla zadań będą zastosowane ograniczenia, przeniesienie daty rozpoczęcia lub zakończenia nie musi spowodować przesunięcia wszystkich zadań z uwzględnieniem nowej daty. Łącza do dodatkowych informacji na temat przenoszenia daty rozpoczęcia projektu można znaleźć w sekcji Zobacz też.

  • Jeśli projekt zostanie zapisany lokalnie, a później użytkownik zdecyduje się zapisać go jako projekt organizacji w programie Project Server, projekt zostanie zaktualizowany opcjami szablonu globalnego organizacji. Projekt może zostać zaktualizowany dodatkowymi widokami, tabelami, polami i innymi elementami. Ponadto zostanie utracone formatowanie niespójne z szablonem globalnym organizacji. Jeśli w projekcie zostały utworzone elementy o tej samej nazwie co elementy w szablonie globalnym organizacji, zostanie wyświetlony monit o zmianę ich nazwy.

Definiowanie właściwości pliku na potrzeby projektu

W celu ułatwienia organizowania i wyszukiwania projektów istnieje możliwość wprowadzania właściwości ich plików, takich jak opisowy tytuł, temat, informacje o menedżerze projektu lub komentarze.

 1. Aby wprowadzić podstawowe właściwości pliku dla aktywnego projektu, w menu Plik kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Podsumowanie.

 2. Wpisz stosowne informacje o projekcie w polach właściwości pliku.

 3. Aby dodać niestandardowe właściwości pliku aktywnego projektu, kliknij kartę Niestandardowe.

 4. Wpisz stosowne informacje w polach Nazwa, Typ i Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga   Na potrzeby wydruków można również dodać te szczegóły projektu do nagłówek, stopka lub legendawidok albo raport projektu.

Początek strony

Dotyczy: Project 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język