Tworzenie nowego notesu udostępnionego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sporządzanie notatek w grupie jest procesem współpracy. W przeciwieństwie do innych programy blokujące "" Edytowanie plików przez jedna osoba naraz Microsoft Office OneNote 2007 umożliwia wielu użytkownikom dostęp do udostępnionych zestawu notatek w tym samym czasie. Synchronizuje automatycznie wszystkich zmian w notesie, dzięki czemu Notes jest zawsze aktualne.

W programie OneNote jest również przechowywana oddzielna kopia offline notatek na komputerze każdego użytkownika. Dzięki temu uczestnicy mogą edytować notatki lokalnie nawet wtedy, gdy nie są połączeni z siecią. Przy następnym połączeniu z notesem udostępnionym program OneNote automatycznie scala ich zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez inne osoby.

Skonfigurowanie notesu udostępnionego jest proste. Kreator nowego notesu przeprowadzi Cię przez kolejne etapy tworzenia notesu udostępnionego w lokalizacji sieciowej, do którego będziesz mieć dostęp Ty i pozostali członkowie zespołu. Możesz także utworzyć notes w udziale plików na komputerze.

Tworzenie nowego notesu udostępnionego

 1. W menu Plik wskaż pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Notes.

 2. W Kreatorze nowego notesu wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa wprowadź nazwę notesu udostępnionego (na przykład Tygodniowe raporty o stanie zespołu lub Notatki uczestników zajęć z filozofii).

  • Opcjonalnie wybierz kolor okładki notesu, która będzie wyświetlana jako ikona na pasku nawigacyjnym Notesy.

  • Opcjonalnie na liście Z szablonu wybierz domyślny szablon, który ma być używany dla stron w notesie udostępnionym.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W obszarze Kto będzie korzystać z tego notesu? kliknij opcję Ten notes będzie udostępniony wielu osobom, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij na serwerze, jeśli Ty i osoby, które będą korzystać z notesu udostępnionego macie uprawnienie dostępu i zmiany plików w sieciowym udziale plików lub na serwerze.

   Uwaga : Być może konieczne będzie skontaktowanie się z administratorem sieci w celu otrzymania uprawnień dostępu do udziału plików na serwerze.

  • Kliknij w folderze udostępnionym na tym komputerze utworzyć udziału plików na komputerze, które będą mieli dostęp do innych osób. Musisz zalogować się jako Administrator na komputerze w celu utworzenia folderu udostępnionego na dysku twardym.

   Uwaga : Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy Twój komputer jest dostępny w sieci przez większość czasu. Jeśli często przełączasz komputer do trybu offline lub zabierasz go ze sobą w podróż, lepszym rozwiązaniem jest utworzenie notesu udostępnionego w sieciowym udziale plików.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz odpowiednie położenie nowego notesu udostępnionego. Zalecamy następujące lokalizacje:

  • Wewnętrzny lub publiczny udział plików w sieci komputerowej Twojej firmy lub szkoły.

  • Folder udostępniony na komputerze, do którego masz uprawnienia administratora.

  • Biblioteka dokumentów w witrynie sieci Web programu Microsoft Windows SharePoint Services.

  • Dysk USB (Universal Serial Bus) o dużej pojemności.

   Zalecamy, aby nie używać notesów udostępnionych połączeniu z innymi metodami udostępniania plików i folderów oraz technologiami synchronizacji.

 7. W polu Lokalizacja zweryfikuj sugerowaną lokalizację notesu udostępnionego.

  Uwaga : Nazwa notesu wprowadzona w kroku 2 jest automatycznie dodawana do ścieżki lokalizacji.

 8. Aby zredagować wiadomość e-mail zawierającą link do lokalizacji notesu udostępnionego, zaznacz pole wyboru Utwórz wiadomość e-mail z łączem do tego notesu, którą będzie można wysłać do innych osób.

  Porada : Aby wysłać link do notesu udostępnionego, po jego utworzeniu, w menu Udostępnij kliknij pozycję Wyślij łącze do notesu udostępnionego innym użytkownikom.

 9. Kliknij pozycję Utwórz.

  Uwaga : Program OneNote utworzy notes udostępniony w lokalizacji, który został określony. W zależności od opcji wybranych w Kreatorze nowego notesu programu OneNote mogą być wyświetlane okno dialogowe i dodatkowy temat pomocy do przeprowadzenia czynności, aby ustawić uprawnienia dla innych użytkowników.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×