Tworzenie nowego konta w programie SharePoint Workspace 2010

Po uruchomieniu programu Microsoft SharePoint Workspace po raz pierwszy zostaje otwarty Kreator konfiguracji konta i jest wyświetlany ekran powitalny. Procedura wykonywana w kreatorze zależy od tego, czy masz dostęp do kodu konfiguracji konta. Jeśli go nie masz, nadal możesz utworzyć konto za pomocą adresu e-mail. To konto nie będzie jednak podlegać zasadom zarządzania, które mogą być wymagane w danym miejscu pracy. Do konta utworzonego za pomocą adresu e-mail można później łatwo zastosować kod konfiguracji konta.

W tym artykule

Tworzenie nowego konta za pomocą adresu e-mail

Tworzenie nowego konta za pomocą kodu konfiguracji konta

Dodawanie kodu konfiguracji konta do konta

Tworzenie nowego konta za pomocą adresu e-mail

Korzystanie z adresu e-mail do tworzenia konta jest zalecane tylko w przypadku braku dostępu do kodu konfiguracji konta.

 1. Jeśli musisz otworzyć okno Kreator konfiguracji konta, kliknij ikonę SharePoint Workspace na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Nowe konto.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zamiast tworzyć nowe konto chcesz korzystać z konta istniejącego na innym komputerze, kliknij pozycję Użyj istniejącego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie konta na innym komputerze.

 3. Kliknij pozycję Utwórz konto za pomocą adresu e-mail.

 4. Wprowadź nazwę konta i prawidłowy adres e-mail.

  Wprowadzana nazwa jest tożsamością kontaktu (nazwą wyświetlaną), na podstawie której inni będą Cię rozpoznawać. Nazwę tę można zmienić później w preferencjach konta.

  Uwaga    W nazwie konta nie można używać następujących znaków: {} = /;

  Wprowadzany adres e-mail będzie wyświetlany jako łącze na wizytówce.

 5. Stanowczo zaleca się zaznaczenie pozycji Zezwalaj na odzyskanie konta później (domyślnie jest włączona). Włączenie tej opcji umożliwi programowi SharePoint Workspace automatyczne dopasowanie poświadczeń logowania konta w przypadku zmiany przez administratora poświadczeń logowania systemu Windows. Jeśli ta opcja będzie wyłączona, a poświadczenia systemu Windows zostaną zmienione, uzyskanie dostępu do konta może się okazać niemożliwe.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Tworzenie nowego konta za pomocą kodu konfiguracji konta

Kod konfiguracji konta jest zwykle przekazywany w wiadomości e-mail przez administratora w miejscu pracy. Jeśli będziesz korzystać z programu SharePoint Workspace w miejscu pracy, a nie masz jeszcze kodu konfiguracji konta, przed utworzeniem konta zwróć się w tej sprawie do administratora.

Przed rozpoczęciem znajdź kod konfiguracji konta i skopiuj go do Schowka.

 1. Jeśli musisz otworzyć okno Kreator konfiguracji konta, kliknij ikonę SharePoint Workspace na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Nowe konto.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Utwórz konto za pomocą kodu konfiguracji konta.

 4. W polu Kod konfiguracji konta wklej kod skopiowany do Schowka.

 5. W razie potrzeby w polu Serwer konfiguracji konta wprowadź adres serwera konfiguracji konta.

  W większości miejsc pracy adres serwera konfiguracji konta jest już wprowadzony. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dodawanie kodu konfiguracji konta do konta

Jeśli konto zostało utworzone za pomocą adresu e-mail, a następnie otrzymano kod konfiguracji konta, można go użyć, aby konto podlegało zasadom zarządzania. Przed rozpoczęciem znajdź kod konfiguracji konta i skopiuj go do Schowka.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie na karcie Informacje w obszarze Zarządzaj ustawieniami konta kliknij pozycję Konfiguruj konto.

 2. W polu Kod konfiguracji konta wklej kod skopiowany do Schowka.

 3. W razie potrzeby w polu Serwer konfiguracji konta wprowadź adres serwera konfiguracji konta.

  W większości miejsc pracy adres serwera konfiguracji konta jest już wprowadzony. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dotyczy: SharePoint Workspace 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język