Tworzenie nowego konta w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft SharePoint Workspace jest otwierany Kreator konfiguracji konta i pojawia się ekran powitalny. Procedura wykonywana w kreatorze zależy od tego, czy użytkownik ma dostęp do kodu konfiguracji konta. Nawet jeśli nie ma takiego dostępu, może utworzyć konto za pomocą adresu e-mail. To konto nie będzie jednak podlegać zasadom zarządzania, które mogą być wymagane w danym miejscu pracy. Należy pamiętać, że do konta utworzonego za pomocą adresu e-mail kod konfiguracji konta można z łatwością dodać w terminie późniejszym.

W tym artykule

Tworzenie nowego konta za pomocą adresu e-mail

Tworzenie nowego konta za pomocą kodu konfiguracji konta

Dodawanie kodu konfiguracji konta do konta

Tworzenie nowego konta za pomocą adresu e-mail

Korzystanie z adresu e-mail do tworzenia konta jest zalecane tylko w przypadku braku dostępu do kodu konfiguracji konta.

 1. Jeśli jest konieczne otwarcie Kreatora konfiguracji konta, kliknij ikonę SharePoint Workspace na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Nowe konto.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto , a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zamiast tworzenia nowego konta chcesz korzystać z konta już istniejącego na innym komputerze, kliknij pozycję Użyj istniejącego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie konta na innym komputerze.

 3. Kliknij przycisk Utwórz konto za pomocą adresu e-mail.

 4. Wprowadź nazwę konta i prawidłowy adres e-mail.

  Wprowadzana nazwa jest tożsamością kontaktu (nazwą wyświetlaną), na podstawie której użytkownik jest rozpoznawany. Nazwę tę można zmienić później w preferencjach konta.

  Uwaga : W nazwie konta nie można używać następujących znaków: {}=/;

  Wprowadzany adres e-mail będzie wyświetlany jako łącze na wizytówce.

 5. Stanowczo zaleca się zaznaczenie opcji Zezwól na odzyskanie konta później (włączona domyślnie). Włączenie tej opcji umożliwi programowi SharePoint Workspace automatyczne dopasowanie poświadczeń logowania konta w przypadku zmiany przez administratora poświadczeń logowania systemu Windows. Jeśli ta opcja będzie wyłączona, a poświadczenia systemu Windows zostaną zmienione, uzyskanie dostępu do konta może się okazać niemożliwe.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Tworzenie nowego konta za pomocą kodu konfiguracji konta

Kod konfiguracji konta jest zwykle przekazywany przez administratora w miejscu pracy w wiadomości e-mail. Jeśli program SharePoint Workspace będzie używany w miejscu pracy, a kod konfiguracji konta nie został jeszcze otrzymany, przed utworzeniem konta należy zwrócić się w tej sprawie do administratora.

Przed rozpoczęciem należy znaleźć kod konfiguracji konta i skopiować go do Schowka.

 1. Jeśli jest konieczne otwarcie Kreatora konfiguracji konta, kliknij ikonę SharePoint Workspace na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Nowe konto.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto , a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Utwórz konto za pomocą kodu konfiguracji konta.

 4. W polu Kod konfiguracji konta wklej kod skopiowany do Schowka.

 5. W razie potrzeby wprowadź adres serwera konfiguracji konta w polu Serwer konfiguracji konta.

  W większości miejsc pracy adres serwera konfiguracji konta jest już wprowadzony. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dodawanie kodu konfiguracji konta do konta

Jeśli konto zostało utworzone za pomocą adresu e-mail, a następnie otrzymano kod konfiguracji konta, można go użyć, aby konto podlegało zasadom zarządzania. Przed rozpoczęciem należy znaleźć kod konfiguracji konta i skopiować go do Schowka.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie na karcie Informacje, w obszarze Zarządzaj ustawieniami konta kliknij pozycję Konfiguruj konto.

 2. W polu Kod konfiguracji konta wklej kod skopiowany do Schowka.

 3. W razie potrzeby wprowadź adres serwera konfiguracji konta w polu Serwer konfiguracji konta.

  W większości miejsc pracy adres serwera konfiguracji konta jest już wprowadzony. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×