Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Notes programu OneNote i strona projektu Contoso z listą zadań do wykonania i wykresem słupkowym przedstawiającym miesięczne wydatki.

Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć Twoje notatki, jeśli utworzysz notesy programu OneNote, pamiętając o ułatwieniach dostępu.

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote 2016 z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak obiekty clipart, grafiki SmartArt i kształty.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach.

Dodaj tekst alternatywny opisujący obraz dla osób, które nie mogą go zobaczyć. Tekst powinien być krótki, ale powinien zawierać opisy najważniejszych cech obrazu.

Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Nadaj wszystkim sekcjom notesu unikatowe nazwy i usuń puste sekcje.

Czytniki zawartości ekranu odczytują karty sekcji, które dostarczają informacji na temat zawartości notesu i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości notesu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw kart sekcji

Usuwanie kart sekcji

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Aby tego uniknąć, używaj też innych sposobów przekazywania informacji, takich jak kształt lub etykieta. Na przykład zamiast zielonego i czerwonego cieniowania, rozważ zastosowanie zielonego znacznika wyboru do oznaczenia sukcesu i czerwonego znaku X do oznaczenia niepowodzenia.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom niedowidzącym rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją odbierają tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć nierównych odstępów między wyrazami, które mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Czytnik zawartości ekranu rozpoznaje wbudowane style nagłówków jako nagłówki i może informować o nich słuchacza. Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu umożliwia również użytkownikom nawigowanie według nagłówków. Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote.

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, potrzebują nagłówków, które ułatwiają im strukturyzowanie informacji i dzielenie ich na mniejsze fragmenty łatwiejsze do przetworzenia.

Aby ułatwić nawigowanie, organizuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2.

Użyj nagłówków, aby podzielić zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie nagłówków kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości. Przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu także identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, elementy graficzne, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz tytuł i opis w odpowiednich polach. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny w programie OneNote z przykładowym tekstem w polach Tytuł i Opis.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Dodaj opisowy tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. W menu Wstawianie kliknij pozycję Link na wstążce.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Uwaga : Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Dodaj adres URL hiperlinku w polu Adres.

  Uwaga : Możesz skopiować i wkleić adres bądź zlokalizować stronę docelową lub plik za pomocą przycisków Przeglądaj sieć Web lub Przeglądaj w poszukiwaniu pliku w programie OneNote.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe wstawiania linków w programie OneNote. Zawiera dwa pola do wypełnienia: Tekst do wyświetlenia i Adres.
 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazw kart sekcji

Opisowe i dokładne tytuły kart sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe z zaznaczoną opcją Zmień nazwę.

Usuwanie kart sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane karty sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe usuwania sekcji
 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać duży rozmiar czcionki i czcionkę bezszeryfową. W celu wyróżnienia tekstu możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół obok ikony Kolor czcionki i kliknij pozycję Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Kolor czcionki w menu Narzędzia główne.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu na potrzeby czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują fragmentu tekstu, w którym użyto dużej, pogrubionej czcionki, jako nagłówka, o ile nie zastosowano stylów wbudowanych.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. W menu Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie stylu nagłówka z menu Narzędzia główne.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Punktory.

 3. Aby zmienić styl punktorów, kliknij strzałkę w dół obok ikony Punktory.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie elementu listy punktowanej w menu Narzędzia główne.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Uwaga : Dodaj kropkę lub przecinek na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Jeśli jest to możliwe, używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Numerowanie.

 3. Aby zmienić styl numeracji, kliknij strzałkę w dół obok ikony Numerowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Lista numerowana w menu Narzędzia główne.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Aby poprawić czytelność, zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz fragment tekstu do zmodyfikowania.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Wyrównanie akapitu.

 3. Kliknij pozycję Opcje odstępów akapitu i wpisz wartość odstępu, której chcesz używać.

  Uwaga : W przypadku wartości odstępów akapitu w programie OneNote stosowana jest inna logika niż na przykład w programie Word. W programie OneNote należy wprowadzić całkowitą liczbę oznaczającą (w punktach) zarówno bieżący rozmiar czcionki, jak i jej zamierzonej interlinii. Aby na przykład ustawić podwójny odstęp dla czcionki Calibri w rozmiarze 11, w polu Odstęp między wierszami co najmniej wpisz 27.

 4. Zrzut ekranu przedstawiający opcję Odstępy akapitu w menu Narzędzia główne.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodaj nagłówki do tabeli, aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu śledzenie kolumn i wierszy.

Do wszystkich tabel tworzonych w programie OneNote jest automatycznie dodawany wiersz nagłówka. Można usunąć/dodać właściwość wiersza nagłówka za pomocą aplikacji klasycznej OneNote dla systemu Windows. Jeśli używasz notesu z wyłączoną właściwością wiersza nagłówka, możesz rozwiązać ten problem za pomocą aplikacji klasycznej dla systemu Windows.

 1. Umieść kursor w obrębie pierwszego wiersza tabeli.

 2. W menu Narzędzia tabel kliknij pozycję Wstaw powyżej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony wiersz w tabeli i wybierz pozycję Tabela. Sprawdź, czy opcja Wiersz nagłówka jest zaznaczona.

 4. Wróć do tabeli i wpisz nagłówki kolumn.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote dla komputerów Mac z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak obiekty clipart, grafiki SmartArt i kształty.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz i jego przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Nadaj wszystkim sekcjom notesu unikatowe nazwy i usuń puste sekcje.

Czytniki zawartości ekranu odczytują karty sekcji, które dostarczają informacji na temat zawartości notesu i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości notesu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw kart sekcji

Usuwanie kart sekcji

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Aby tego uniknąć, używaj też innych sposobów przekazywania informacji, takich jak pogrubienie lub większa czcionka. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby czytelnik wiedział, że dany tekst jest linkiem, nawet jeśli nie widzi jego koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie nagłówków kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, elementy graficzne, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz tytuł i opis w odpowiednich polach. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Okno dialogowe tekstu alternatywnego w systemie Mac Sierra.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Dodaj opisowy tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. W menu Wstawianie kliknij pozycję Link na wstążce.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Uwaga : Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Dodaj adres URL hiperlinku w polu Adres. Możesz skopiować i wkleić adres z oryginalnej lokalizacji.

  Okno dialogowe hiperlinku na komputerze Mac.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazw kart sekcji

Opisowe i dokładne tytuły kart sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę.

  Menu kontekstowe sekcji z wyróżnionym poleceniem Zmień nazwę sekcji.

Usuwanie kart sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane karty sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń sekcję.

  Menu kontekstowe sekcji na komputerze Mac z wyróżnionym poleceniem Usuń sekcję.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać duży rozmiar czcionki i czcionkę bezszeryfową. W celu wyróżnienia tekstu możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół obok ikony Kolor czcionki i kliknij pozycję Automatycznie.

  Menu rozwijane koloru czcionki w programie OneNote dla komputerów Mac.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu na potrzeby czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują fragmentu tekstu, w którym użyto dużej, pogrubionej czcionki, jako nagłówka, o ile nie zastosowano stylów wbudowanych.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. W menu Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Menu stylu nagłówka w programie OneNote dla komputerów Mac.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Punktory.

 3. Aby zmienić styl punktorów, kliknij strzałkę w dół obok ikony Punktory.

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Menu rozwijane listy punktowanej na komputerze Mac.

  Uwaga : Dodaj kropkę lub przecinek na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Jeśli jest to możliwe, używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Numerowanie.

 3. Aby zmienić styl numeracji, kliknij strzałkę w dół obok ikony Numerowanie.

  Menu rozwijane listy numerowanej na komputerze Mac.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Aby poprawić czytelność, zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz fragment tekstu do zmodyfikowania.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Wyrównanie akapitu.

 3. Kliknij opcję wyrównania, której chcesz użyć.

  Menu rozwijane wyrównania akapitu na komputerze Mac.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Uwaga : W tym temacie założono, że używasz telefonu iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote dla systemu iOS, które są łatwo dostępne dla wszystkich.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak obiekty clipart, grafiki SmartArt i kształty.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz i jego przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Nadaj wszystkim sekcjom notesu unikatowe nazwy i usuń puste sekcje.

Czytniki zawartości ekranu odczytują karty sekcji, które dostarczają informacji na temat zawartości notesu i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości notesu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw kart sekcji

Usuwanie kart sekcji

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Używaj też innych sposobów przekazywania informacji, takich jak pogrubienie. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby czytelnik wiedział, że dany tekst jest linkiem, nawet jeśli nie widzi jego koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Unikaj nadmiernego używania różnych stylów formatowania tekstu.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Korzystaj wbudowanych narzędzi do formatowania.

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote dla systemu iOS.

Podziel zawarte w notatkach informacje na małe, logiczne fragmenty. Użyj list punktowanych dla elementów, które nie muszą znajdować się w określonej kolejności. W przypadku elementów, których kolejność jest istotna, zastosuj listy uporządkowane.

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, elementy graficzne, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj obraz w notesie, a następnie w menu kontekstowym szybko przesuń w lewo i naciśnij pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

  Uwaga : Należy wypełnić zarówno pole TYTUŁ, jak i OPIS, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Okno dialogowe tekstu alternatywnego na telefonie iPhone.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote dla systemu iOS.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Dodaj hiperlink do opisowego fragmentu tekstu, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na pasku menu szybko przesuń w lewo i naciśnij przycisk wstawiania linku.

  Przycisk linku na pasku menu telefonu iPhone.
 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu WYŚWIETLANIE. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Uwaga : Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Wpisz adres URL hiperlinku w polu ADRES.

  Uwaga : Adres możesz także skopiować i wkleić.

 5. Naciśnij pozycję Gotowe.

  Okno dialogowe hiperlinku na telefonie iPhone.

Zmienianie nazw kart sekcji

Opisowe i dokładne tytuły kart sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie naciśnij i przytrzymaj kartę sekcji, której nazwę chcesz zmienić, a następnie na pasku menu naciśnij przycisk zmiany nazwy.

  Przycisk zmiany nazwy sekcji na pasku menu telefonu iPhone.

 2. Wpisz nową nazwę i naciśnij pozycję Gotowe.

Usuwanie kart sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane karty sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie naciśnij i przytrzymaj kartę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku menu naciśnij przycisk usuwania.

  Przycisk usuwania sekcji na pasku menu telefonu iPhone.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia naciśnij pozycję Usuń.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

Stosowanie formatowania tekstu

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Na pasku menu możesz na przykład wybrać czcionkę z pogrubieniem lub kursywą albo podkreślenie w celu uwydatnienia tekstu. Naciśnij opcję, którą chcesz wybrać.

  Przycisk tekstu pogrubionego na pasku menu telefonu iPhone.

Zmienianie typu i rozmiaru czcionki

 1. W widoku Notesy naciśnij ikonę ustawień.

  Przycisk ustawień w widoku notesów na telefonie iPhone.
 2. Na stronie Ustawienia naciśnij pozycję Edytowanie i wyświetlanie.

 3. Wybierz większy rozmiar czcionki i bezszeryfowy typ czcionki.

  Opcje zmiany typu i rozmiaru czcionki w ustawieniach na telefonie iPhone.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel ciągły tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigację.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Na pasku menu naciśnij przycisk listy punktowanej.

  Przycisk listy punktowanej na pasku menu telefonu iPhone.

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Uwaga : Dodaj kropkę lub przecinek na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Na pasku menu naciśnij przycisk numerowania.

  Przycisk listy uporządkowanej na pasku menu telefonu iPhone.

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć dużych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz fragment tekstu do zmodyfikowania.

 2. Na pasku menu naciśnij przycisk wyrównania do lewej.

  Przycisk wyrównania do lewej na pasku menu telefonu iPhone.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote dla systemu Windows 10, które są łatwo dostępne dla wszystkich.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak obiekty clipart, grafiki SmartArt i kształty.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz i jego przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Nadaj wszystkim sekcjom notesu unikatowe nazwy i usuń puste sekcje.

Czytniki zawartości ekranu odczytują karty sekcji, które dostarczają informacji na temat zawartości notesu i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości notesu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw kart sekcji

Usuwanie kart sekcji

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Używaj też innych sposobów przekazywania informacji, takich jak pogrubienie. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby czytelnik wiedział, że dany tekst jest linkiem, nawet jeśli nie widzi jego koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Unikaj nadmiernego używania różnych stylów formatowania tekstu.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Korzystaj wbudowanych narzędzi do formatowania.

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote.

Podziel zawarte w notatkach informacje na małe, logiczne fragmenty. Użyj list punktowanych dla elementów, które nie muszą znajdować się w określonej kolejności. W przypadku elementów, których kolejność jest istotna, zastosuj listy uporządkowane.

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, elementy graficzne, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie, a następnie kliknij pozycję Obraz > Tekst alternatywny.

 2. Wpisz tytuł i opis w odpowiednich polach. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Po zakończeniu kliknij pozycję Gotowe.

  Uwaga : Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny umożliwiające dodanie tekstu alternatywnego w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Dodaj hiperlink do opisowego fragmentu tekstu, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. W menu Wstawianie kliknij pozycję Link na wstążce.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Uwaga : Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Wpisz adres URL hiperlinku w polu Adres.

  Uwaga : Adres możesz także skopiować i wkleić.

 5. Kliknij przycisk Wstaw.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe umożliwiające dodanie linku hipertekstowego w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Zmienianie nazw kart sekcji

Opisowe i dokładne tytuły kart sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę sekcji.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe umożliwiające zmianę nazwy karty sekcji w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 2. Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie kart sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane karty sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń sekcję.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe usuwania karty sekcji w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij pozycję Usuń sekcję.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać duży rozmiar czcionki i czcionkę bezszeryfową. W celu wyróżnienia tekstu możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie.

  Przyciski formatowania tekstu na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel ciągły tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigację.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Lista punktowana.

  Wybrany przycisk Lista punktowana na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Uwaga : Dodaj kropkę lub przecinek na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Numerowanie i wybierz styl.

  Przyciski list numerowanych na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak obiekty clipart, grafiki SmartArt i kształty.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz i jego przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Nadaj wszystkim sekcjom notesu unikatowe nazwy i usuń puste sekcje.

Czytniki zawartości ekranu odczytują karty sekcji, które dostarczają informacji na temat zawartości notesu i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości notesu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw kart sekcji

Usuwanie kart sekcji

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Aby tego uniknąć, używaj też innych sposobów przekazywania informacji, takich jak pogrubienie lub większa czcionka. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby czytelnik wiedział, że dany tekst jest linkiem, nawet jeśli nie widzi jego koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote Online.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie nagłówków kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, elementy graficzne, obiekty clipart czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

 2. Wpisz opis w odpowiednim polu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe tekstu alternatywnego w aplikacji OneNote Online.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote Online.

Dodawanie opisowego tekstu hiperlinku

Dodaj opisowy tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. W menu Wstawianie kliknij pozycję Link na wstążce.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Uwaga : Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Dodaj adres URL hiperlinku w polu Adres.

  Okno dialogowe hiperlinku w aplikacji OneNote Online.

 5. Kliknij przycisk Wstaw.

Zmienianie nazw kart sekcji

Opisowe i dokładne tytuły kart sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę.

  Opcja zmiany nazwy sekcji w aplikacji OneNote Online.

Usuwanie kart sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane karty sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń.

  Opcja menu usuwania sekcji w aplikacji OneNote Online.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać duży rozmiar czcionki i czcionkę bezszeryfową. W celu wyróżnienia tekstu możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół obok ikony Kolor czcionki i kliknij pozycję Automatycznie.

  Opcje menu koloru czcionki w aplikacji OneNote Online.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu na potrzeby czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują fragmentu tekstu, w którym użyto dużej, pogrubionej czcionki, jako nagłówka, o ile nie zastosowano stylów wbudowanych.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. W menu Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Opcje stylów nagłówków w aplikacji OneNote Online.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Punktory.

 3. Aby zmienić styl punktorów, kliknij strzałkę w dół obok ikony Punktory.

  Menu listy punktowanej w aplikacji OneNote Online.

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Uwaga : Dodaj kropkę lub przecinek na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Jeśli jest to możliwe, używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Numerowanie.

 3. Aby zmienić styl numeracji, kliknij strzałkę w dół obok ikony Numerowanie.

  Opcje menu listy numerowanej w aplikacji OneNote Online.

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Aby poprawić czytelność, zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz fragment tekstu do zmodyfikowania.

 2. W menu Narzędzia główne kliknij ikonę Wyrównanie akapitu.

 3. Wybierz odpowiednią opcję.

  Opcje menu wyrównania akapitu w aplikacji OneNote Online.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×