Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć własne skróty klawiaturowe w Office dla komputerów Mac, wykonując kroki w tym artykule.

Możesz utworzyć niestandardowe skróty klawiaturowe w programie Excel lub Word dla komputerów Mac samej aplikacji. Aby utworzyć niestandardowe skróty klawiaturowe w programie PowerPoint, Outlook lub aplikacji OneNote dla komputerów Mac, możesz użyć wbudowanej funkcji w systemie Mac OS X.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę zakładki.

 3. Na liście polecenia kliknij polecenie, które chcesz przypisać skrót klawiaturowy.

  Skróty klawiaturowe, które są aktualnie przypisane do wybranego polecenia pojawi się w polu Bieżące klawisze.

  Porada: Jeśli wolisz użyć innego skrótu klawiaturowego, dodaj nowy skrót do listy i używaj go zamiast istniejących skrótów.

 4. W oknie dialogowym Nowy skrót klawiaturowy naciśnij kombinację klawiszy obejmującą co najmniej jeden klawisz modyfikujący ( COMMAND , CONTROL, opcja, SHIFT) i dodatkowy klawisz, taka jak COMMAND + F11.

  Jeśli wpiszesz skrót klawiaturowy, który jest już przypisany, akcja przypisana do tego skrótu zostanie wyświetlona w obszarze Aktualnie przypisany do.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

Możesz usunąć skróty klawiaturowe, których został utworzony, ale nie można usunąć domyślne skróty klawiaturowe dla programu Excel.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę zakładki.

 3. Na liście polecenia kliknij polecenie, które chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 4. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Jeśli przycisk Usuń są wyświetlane wygaszonych, a następnie wybrany skrót klawiaturowy jest skrót klawiaturowy domyślne i dlatego nie można usunąć.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Aby przywrócić stan pierwotny skrótów klawiaturowych, kliknij pozycję Resetuj wszystko.

 1. W menu Apple kliknij pozycję Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty > Skróty programów.

 2. Kliknij znak +, aby dodać skrót klawiaturowy.

  Niestandardowy skrót klawiaturowy pakietu Office 2016 dla komputerów Mac
 3. W menu aplikacja kliknij aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook ) ma zostać utworzony skrót do klawiatury.

 4. Wprowadź Tytuł menu i Skrót klawiaturowy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Przykład niestandardowego skrótu klawiaturowego pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

  Porada: Jeśli nie masz pewności, jaka jest nazwa menu dla konkretnego polecenia, kliknij pozycję Pomoc w tej aplikacji i wyszukaj odpowiednie polecenie. W ten sposób poznasz dokładną nazwę menu.

Ważne: Utworzenie skrótu klawiaturowego ułatwia szybkie wykonywanie zadania. Jeśli jednak skrót klawiaturowy powoduje konflikt z domyślnym skrótem klawiaturowym systemu Mac OS X, nie będzie działał do momentu wyłączenia tego skrótu klawiaturowego systemu Mac OS X.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę menu.

 3. Na liście Polecenia kliknij zadanie, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do wybranego zadania, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze.

  Porada: Jeśli wolisz użyć innego skrótu klawiaturowego, dodaj nowy skrót do listy i używaj go zamiast istniejących skrótów.

 4. W polu Naciśnij nowy skrót klawiaturowy wprowadź kombinację klawiszy obejmującą co najmniej jeden klawisz modyfikujący ( COMMAND , CONTROL, OPCJA, SHIFT) i dodatkowy klawisz, na przykład COMMAND + OPCJA + F11.

  Jeśli wpiszesz skrót klawiaturowy, który jest już przypisany, akcja przypisana do tego skrótu zostanie wyświetlona w obszarze Aktualnie przypisany do.

 5. Kliknij pozycję Przypisz.

  Uwaga: Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

Możesz usunąć dodane przez siebie skróty klawiaturowe, ale nie domyślne skróty klawiaturowe programu Excel.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę menu.

 3. Na liście Polecenia kliknij zadanie z przypisanym skrótem klawiaturowym, który chcesz usunąć.

 4. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Możesz utworzyć skrót klawiaturowy dla symbolu, na przykład dla symbolu telefonu z czcionki Zapf Dingbats ( Symbol telefonu z czcionki Zapf Dingbats ). Możesz na przykład przypisać do wstawiania symbolu telefonu skrót klawiaturowy COMMAND + OPCJA + SHIFT + T.

 1. W menu Wstaw kliknij pozycję Symbol.

 2. Kliknij kartę zawierającą symbol lub znak specjalny, który chcesz wstawić.

  Jeśli jest to konieczne, w menu podręcznym Czcionka wybierz czcionkę.

 3. Kliknij wybrany symbol lub znak.

 4. Kliknij pozycję Skrót klawiaturowy.

 5. W polu Naciśnij nowy skrót klawiaturowy wprowadź kombinację klawiszy obejmującą co najmniej jeden klawisz modyfikujący ( COMMAND , CONTROL, OPCJA, SHIFT) i dodatkowy klawisz, na przykład COMMAND + OPCJA + F11.

  Jeśli wpiszesz skrót klawiaturowy, który jest już przypisany, akcja przypisana do tego skrótu zostanie wyświetlona w obszarze Aktualnie przypisany do.

 6. Kliknij pozycję Przypisz.

  Uwaga: Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

 1. W menu Wstaw kliknij pozycję Symbol.

 2. Kliknij symbol lub znak z przypisanym skrótem klawiaturowym, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij pozycję Skrót klawiaturowy.

 4. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Aby przywrócić stan pierwotny skrótów klawiaturowych, kliknij pozycję Resetuj wszystko, a po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

  Skróty klawiaturowe dla zadań zostaną zresetowane.

Aby używać skrótu klawiaturowego identycznego z domyślnym skrótem klawiaturowym systemu Mac OS X, najpierw wyłącz ten skrót klawiaturowy w systemu Mac OS X.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura, a następnie kliknij kartę Skróty klawiaturowe.

 3. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, który chcesz wyłączyć.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Ważne: Utworzenie skrótu klawiaturowego ułatwia szybkie wykonywanie zadania. Jeśli jednak skrót klawiaturowy powoduje konflikt z domyślnym skrótem klawiaturowym systemu Mac OS X, nie będzie działał do momentu wyłączenia tego skrótu klawiaturowego systemu Mac OS X.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę menu.

 3. Na liście obok listy Kategorie kliknij zadanie, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do wybranego zadania, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze.

  Porada: Jeśli wolisz użyć innego skrótu klawiaturowego, dodaj nowy skrót do listy i używaj go zamiast istniejących skrótów.

 4. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wprowadź kombinację klawiszy obejmującą co najmniej jeden klawisz modyfikujący ( COMMAND , CONTROL, OPCJA, SHIFT) i dodatkowy klawisz, na przykład COMMAND + F11.

  Jeśli wpiszesz skrót klawiaturowy, który jest już przypisany, akcja przypisana do tego skrótu zostanie wyświetlona w obszarze Aktualnie przypisany do.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

Możesz usunąć dodane przez siebie skróty klawiaturowe, ale nie domyślne skróty klawiaturowe programu Excel.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Na liście Kategorie kliknij nazwę menu.

 3. Na liście obok listy Kategorie kliknij zadanie mające przypisany skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

 4. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj klawiaturę.

 2. Aby przywrócić stan pierwotny skrótów klawiaturowych, kliknij pozycję Resetuj wszystko.

Aby używać skrótu klawiaturowego identycznego z domyślnym skrótem klawiaturowym systemu Mac OS X, najpierw wyłącz ten skrót klawiaturowy w systemu Mac OS X.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura, a następnie kliknij kartę Skróty klawiaturowe.

 3. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, który chcesz wyłączyć.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura  Przycisk preferencji klawiatury .

 3. Na karcie Skróty klawiaturowe kliknij pozycję Skróty programów, a następnie kliknij przycisk Dodaj Przycisk dodawania skrótu klawiaturowego .

 4. W menu podręcznym Program kliknij pozycję Inne > Microsoft Office 2011, a następnie pozycję Microsoft PowerPoint.

 5. W polu Tytuł menu wpisz nazwę polecenia, które chcesz dodać.

  Na przykład aby utworzyć skrót klawiaturowy dla polecenia Akapit w menu Format, wpisz w polu wyraz Akapit.

 6. W polu Skrót klawiaturowy wprowadź kombinację klawiszy obejmującą co najmniej jeden klawisz modyfikujący ( COMMAND , CONTROL, OPCJA, SHIFT) i dodatkowy klawisz, na przykład COMMAND + OPCJA + F11, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

Możesz usunąć dodane przez siebie skróty klawiaturowe, ale nie domyślne skróty klawiaturowe programu Excel.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura  Przycisk preferencji klawiatury .

 3. Na karcie Skróty klawiaturowe kliknij pozycję Skróty programów.

 4. Kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń   Przycisk usuwania skrótu klawiaturowego .

Aby używać skrótu klawiaturowego identycznego z domyślnym skrótem klawiaturowym systemu Mac OS X, najpierw wyłącz ten skrót klawiaturowy w systemu Mac OS X.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura, a następnie kliknij kartę Skróty klawiaturowe.

 3. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, który chcesz wyłączyć.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×