Tworzenie niestandardowego okienka zadań ułatwiającego użytkownikom wypełnianie formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wypełnianie złożonych formularzy może sprawiać użytkownikom kłopot. Tekst zastępczy, widoki, formatowanie warunkowe i reguły mogą ułatwić wypełnianie formularza, ale żadna z tych funkcji nie udostępnia omówienia działania formularza.

Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie i poprawne wypełnianie formularzy tworzonych na podstawie szablonu formularza, można utworzyć niestandardowe okienko zadań i dodać je do tego szablonu.

Ważne : W niestandardowych okienkach zadań nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Jeśli chcesz używać niestandardowego okienka zadań, szablon formularza musi zostać wypełnione jedynie za pomocą programu InfoPath.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Zgodność

Tworzenie niestandardowego okienka zadań

Omówienie

Niestandardowe okienko zadań to strona sieci Web wyświetlana w okienko zadań programu Microsoft Office InfoPath, gdy użytkownik wypełnia formularz.

Formularz z niestandardowym okienkiem zadań

1. Tutaj jest wyświetlana nazwa niestandardowego okienka zadań.

2. Tutaj jest wyświetlana strona sieci Web.

Można określić jedną stronę sieci Web ma zostać użyte jako domyślnego niestandardowego okienka zadań dla szablonu formularza. Jeśli chcesz, można dodać więcej stron sieci Web do szablonu formularza jako pliki zasobów i połączyć je za pomocą hiperłączy. Po wypełniany formularz, który jest oparty na szablonie formularza ich Przejdź strony sieci Web w niestandardowego okienka zadań.

Uwaga : W niestandardowym okienku zadań są renderowane tylko pliki HTML.

Porada : Zawartość niestandardowego okienka zadań można utworzyć w programie Microsoft Office Word, a następnie zapisać ją jako stronę sieci Web. Większa część formatowania programu Word zostanie zachowana.

Po utworzeniu zawartości niestandardowego okienka zadań można wykonać jedną z następujących dwóch czynności:

 • Dodawanie zawartości do szablonu formularza    Jeśli zawartość niestandardowego okienka zadań będzie aktualizowana rzadko lub wcale, należy dodać plik HTML do szablonu formularza. Pozwoli to użytkownikom na wyświetlanie niestandardowego okienka zadań nawet podczas wypełniania formularza w trybie offline.

 • Połączenie zawartości z szablonem formularza    Jeśli są planowane częste aktualizacje zawartości niestandardowego okienka zadań, plik HTML powinien być przechowywany w innej lokalizacji, co pozwoli uniknąć konieczności ponownego publikowania szablonu formularza po każdej aktualizacji jego zawartości. Plik zawartości można połączyć z szablonem formularza. Aby zaktualizować okienko zadań klienta, wystarczy wprowadzić poprawki w pliku HTML lub zamienić go na nowy plik.

  Uwaga : Lokalizacja, w której jest przechowywany plik HTML, musi być dostępna dla osób wypełniających formularze utworzone na podstawie szablonu formularza. Ponadto jeśli plik nie będzie znajdować się w tej samej domenie co szablon formularza, za każdym razem, gdy użytkownik rozpocznie wypełnianie formularza, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

 1. Planowanie zawartości.    Projektując nowy szablon formularza, warto porozmawiać z osobami, które będą wypełniać formularze tworzone na podstawie takiego szablonu, aby poznać ich potrzeby. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować zawartość niestandardowego okienka zadań. W przypadku dodawania niestandardowego okienka zadań do istniejącego szablonu formularza pomocna będzie rozmowa z osobami, które wypełniały formularze utworzone na podstawie tego szablonu formularza, a także z osobami, które korzystały z zebranych tą drogą informacji. Pozwoli to na określenie, jakiej pomocy potrzebują użytkownicy.

  Uwaga : Ogólna strategia pomocy powinna też obejmować inne elementy, takie jak tekst zastępczy. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji Zobacz też.

  Porada : Jeśli zawartość pomocy ma się znaleźć w szablonie formularza, który będzie wdrażany w dużym przedsiębiorstwie, można rozważyć zorganizowanie wywiadu grupowego (grupy fokusowej) lub przeprowadzenie ankiety, aby ustalić ogólną strategię tworzenia pomocy.

 2. Wybieranie sposobu tworzenia strony sieci Web.    Zawartość niestandardowego okienka zadań można napisać w programie Microsoft Office Word, a następnie zapisać utworzony plik jako filtrowaną stronę sieci Web. Jest to zwykły format HTML, który nie zawiera żadnych funkcji specyficznych dla pakietu Office. Można także użyć edytorów stron sieci Web, na przykład programu Microsoft Office SharePoint Designer — pod warunkiem, że gotowa strona sieci Web nie będzie zależna od plików znajdujących się w innych lokalizacjach, takich jak podfoldery. Do napisania prostych plików HTML można także użyć edytora tekstu, na przykład programu WordPad.

 3. Przygotowanie innych zasobów.    W przypadku tworzenia łącza do strony z niestandardowego okienka zadań zamiast dodawania strony do szablonu formularzy będzie konieczne zapewnienie wszystkim użytkownikom formularza dostępu do serwera sieci Web. Może też być potrzebne utworzenie specjalnego konta w celu umożliwienia innym osobom wprowadzania poprawek do niestandardowego okienka zadań.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w Microsoft Office InfoPath 2007 możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład w niestandardowych okienkach zadań, które są często używane do wyświetlania niestandardowego tekstu pomocy, są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Dodawanie pomocy do szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy rozważyć, czy chcesz dodać pomocy, na przykład przy użyciu formatowanie warunkowe powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej w inny sposób.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego okienka zadań

 1. Napisz zawartość niestandardowego okienka zadań i zapisz ją jako stronę sieci Web. W przypadku pisania treści w programie Word zapisz plik jako filtrowaną stronę sieci Web.

 2. Otwórz szablon formularza w tryb projektowania.

 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 4. W oknie dialogowym Opcje formularza w obszarze Kategoria kliknij pozycję Programowanie.

 5. Zaznacz pole wyboru Włącz niestandardowe okienko zadań.

 6. Aby dodać niestandardowe okienko zadań do szablonu formularza, co umożliwi wypełnianie formularzy w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Pliki zasobów.

  2. W oknie dialogowym Pliki zasobów kliknij przycisk Dodaj.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie pliku zlokalizuj plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  4. Powtarzaj poprzednie dwa kroki w celu dodania wszystkich wymaganych plików zasobów. W przypadku korzystania z wielu stron sieci Web pamiętaj o dodaniu ich wszystkich.

  5. Po zakończeniu dodawania plików zasobów w oknie dialogowym Pliki zasobów kliknij przycisk OK.

 7. W polu Nazwa okienka zadań wpisz nazwę niestandardowego okienka zadań. Ta nazwa będzie wyświetlana nad okienkiem zadań.

 8. W polu Lokalizacja okienka zadań wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli strona sieci Web ma zostać umieszczona na serwerze sieci Web, wprowadź adres URL tej strony.

  2. Jeśli strona sieci Web została dodana jako zasób, kliknij strzałkę, a następnie wybierz tę stronę sieci Web z listy. W przypadku większej liczby plików zasobów wybierz ten, który ma być plikiem domyślnym.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Niestandardowe okienko zadań powinno zostać wyświetlone obok formularza.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×