Tworzenie nagłówka w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówka w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Twórz nagłówki w programie Word 2016 przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows. Nagłówki są bardzo ważne pod kątem ułatwień dostępu do dokumentu i jego użyteczności. Aby nagłówki prawidłowo współdziałały z ułatwieniami dostępu, należy utworzyć je przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków w programie Word 2016. Ułatwia to wymianę właściwych informacji między czytnikiem zawartości ekranu a programem Word.

Uwagi: 

W tym temacie

Ważne powody, dla których należy używać stylów nagłówków

Poniżej wymieniono niektóre z zalet, jakie daje zastosowanie wbudowanych stylów nagłówków w programie Word do nagłówków w dokumencie:

  • Czytniki zawartości ekranu rozpoznają nagłówki. Wiele czytników może wymienić listę nagłówków, dzięki czemu użytkownik może je przeglądać i używać ich do nawigacji.

  • Narzędzia do konwersji dokumentów programu Word na różne formaty, takie jak alfabet Braille’a, HTML czy PDF, rozpoznają style nagłówków i stosują do nich poprawne tagi konwersji. Oznacza to, że nagłówki dokumentu programu Word również zostaną poprawnie otagowane jako nagłówki w przekonwertowanym dokumencie.

  • Program Word dodaje nagłówki do okienka nawigacji, w którym możesz szybko przechodzić do różnych części dokumentu. Za pomocą nagłówków w okienku nawigacji możesz także analizować strukturę oraz projekt dokumentu. Aby otworzyć okienko nawigacji, naciśnij klawisze Alt+W, a następnie klawisz K.

  • Program Word umożliwia tworzenie spisu treści dokumentu, w którym za pomocą nagłówków można przechodzić do poszczególnych rozdziałów.

  • Akcje dotyczące całego dokumentu, takie jak używanie czcionek motywu czy rozpoznawanie stylów nagłówków. Aby dowiedzieć się, jak formatować nagłówki przy użyciu czcionek motywu, zobacz Zmienianie czcionki w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Stosowanie stylów nagłówków za pomocą skrótu klawiaturowego

Jeśli wiesz już, jaki styl nagłówka chcesz zastosować, możesz po prostu użyć skrótu klawiaturowego. Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe do najczęściej używanych stylów nagłówków.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie stylu Nagłówek 1

Ctrl+Alt+1

Zastosowanie stylu Nagłówek 2

Ctrl+Alt+2

Zastosowanie stylu Nagłówek 3

Ctrl+Alt+3

Zastosowanie stylu Normalny.

Ctrl+Shift+N

Stosowanie stylów nagłówków z galerii stylów

Nagłówki przekazują czytelnikom przydatne informacje na temat treści. Oddzielają różne rodzaje treści w dokumencie i pomagają czytelnikom znaleźć informacje. Dzięki nagłówkom utworzonym przy użyciu stylów nagłówków program Word może szybko utworzyć spis treści oraz zmienić strukturę i projekt dokumentu bez konieczności ręcznego zmieniania formatu poszczególnych nagłówków w całym dokumencie.

Uwaga: W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

  1. W dokumencie zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem.

  2. Naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz L, aby przejść do pola grupy Style.

  3. Aby przechodzić między stylami w polu grupy Style, naciśnij klawisz Tab. Program Word odczyta nazwę każdego stylu.

  4. Gdy usłyszysz nazwę stylu, który chcesz zastosować, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×