Tworzenie nagłówków lub stopek w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówków lub stopek w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, oraz klawiatury możesz tworzyć na wszystkich stronach dokumentu programu Word 2016 nagłówki i stopki zawierające standardowe informacje, na przykład numery stron, tytuł dokumentu, nazwę firmy, autora i datę.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie nagłówka lub stopki

Dodawanie nagłówków i stopek jest często używaną funkcją programu Word, dlatego ta funkcja znajduje się na osobnym pasku narzędzi.

 1. Aby dodać nagłówek do dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz H w celu otwarcia menu Nagłówek ze wstążki. Narrator nie informuje o nazwie tego menu.

  Aby dodać stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz O w celu otwarcia menu Stopka ze wstążki. Narrator nie informuje o nazwie tego menu.

  Fokus znajdzie się na menu, w którym znajduje się lista układów nagłówka lub stopki.

 2. Za pomocą klawisza Tab lub klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście układów. Aby wybrać odpowiednią pozycję, naciśnij klawisz Enter.

  Wybrany układ zostanie otwarty w obszarze nagłówka i stopki w dokumencie. Fokus znajdzie się na pierwszym tekście do edycji w wybranym układzie. Edycja treści dokumentu będzie możliwa dopiero po zamknięciu wstążki Narzędzia nagłówków i stopek.

 3. Aby przenieść fokus na obszar tekstu do edycji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz tekst symbolu zastępczego, na przykład „Tytuł dokumentu” lub „Wpisz tutaj”.

 4. Wpisz odpowiedni tekst.

 5. Aby przejść do następnego obszaru tekstu do edycji (jeśli istnieje), naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C, aby zamknąć nagłówek i przejść do treści dokumentu.

Edytowanie nagłówka lub stopki

Do nagłówka lub stopki możesz dodać dowolny tekst, na przykład numery stron lub daty. Do nagłówka lub stopki możesz również dodać obraz, na przykład logo firmy.

 1. Aby otworzyć i edytować nagłówek, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie H, E.

  Aby otworzyć i edytować stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie O, E.

  Fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce i zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu edycji zamknij nagłówek lub stopkę, naciskając klawisze Alt+J, a następnie klawisz C. Fokus znajdzie się na treści dokumentu.

Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki

W programie Word 2016 możesz wybrać różne położenia i formaty numerów stron, które są dostępne jako elementy menu wstążki Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Aby otworzyć nagłówek w celu jego edycji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E.

  Aby otworzyć stopkę w celu jej edycji, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz E.

  Zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek, a fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce.

 2. Aby wstawić numer strony, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisze N+U w celu otwarcia menu Numer strony.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście dostępnych położeń numeru strony (na górze strony, u dołu strony itd.). Aby wybrać odpowiednie położenie, naciśnij klawisz Enter lub klawisz Spacja.

  Wybranie dowolnego elementu położenia na stronie spowoduje otwarcie dodatkowego menu, z poziomu którego można wybrać dodatkowe opcje dla danego położenia. Za pomocą klawisza Strzałka w dół przeglądaj opcje i wybierz odpowiednią.

 4. Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C, aby zamknąć wstążkę Narzędzia nagłówków i stopek i przenieść fokus na treść dokumentu.

Dodawanie daty do nagłówka lub stopki

 1. Aby otworzyć nagłówek w celu jego edycji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E.

  Aby otworzyć stopkę w celu jej edycji, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz E.

  Zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek, a fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce.

 2. Aby wstawić datę, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz D w celu otwarcia okna dialogowego Data i godzina.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście dostępnych formatów dat i godzin, które można dodać do nagłówka lub stopki. Po znalezieniu odpowiedniego formatu użyj klawisza Tab, aby zaznaczyć ten format i przejść do innych opcji w oknie dialogowym.

 4. Po wybraniu pola listy rozwijanej Język naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejrzeć zainstalowane języki. Użyj klawisza Tab, aby wybrać język i przejść do następnej opcji.

 5. Jeśli chcesz ustawić opcje daty i języka jako domyślne, naciśnij klawisz Enter.

 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie zaakceptuj wybrane opcje, naciskając klawisz Enter.

 7. Aby zamknąć nagłówek lub stopkę i powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C.

Wybieranie opcji z paska narzędzi Narzędzia nagłówków i stopek

Na wstążce Narzędzia nagłówków i stopek znajduje się wiele opcji umożliwiających dostosowanie nagłówka.

 1. Aby otworzyć wstążkę Narzędzia nagłówków i stopek, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie H, E.

 2. Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+J.

 3. Za pomocą klawisza Tab możesz przechodzić między poleceniami na wstążce Narzędzia nagłówków i stopek.

 4. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz Enter.

 5. Po zakończeniu edycji zamknij nagłówek lub stopkę oraz wstążkę, naciskając klawisze Alt+J, a następnie klawisz C.

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. Aby usunąć nagłówek z dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz H w celu otwarcia menu Nagłówek na karcie Wstawianie.

  Aby usunąć stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz O w celu otwarcia menu Stopka na karcie Wstawianie.

 2. Aby zamknąć nagłówek lub stopkę, naciśnij klawisz R, a następnie naciśnij klawisz ESC w celu powrotu do treści dokumentu.

Zobacz też

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, oraz klawiatury możesz tworzyć na wszystkich stronach dokumentu programu Word dla komputerów Mac nagłówki i stopki zawierające standardowe informacje, na przykład numery stron, tytuł dokumentu, nazwę firmy, autora i datę.

Uwagi : 

W tym temacie

Tworzenie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie programu Word naciskaj klawisz F6 do momentu przejścia na kartę. Jeśli nie udało Ci się przejść na kartę Wstawianie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Wstawianie, karta, 2 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek, przycisk menu” lub „Stopka, przycisk menu”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do listy układów nagłówków lub stopek.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, aby poruszać się między opcjami. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać opcję.

  Wybrany układ zostanie otwarty w obszarze nagłówka lub stopki w dokumencie. Fokus pozostaje na wstążce.

 5. Aby przejść do dokumentu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Fokus zostanie przeniesiony do wstawionego nagłówka lub stopki.

 6. Wpisz tekst nagłówka lub stopki.

 7. Aby przejść do następnego obszaru tekstu do edycji (jeśli istnieje), naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

Edytowanie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie programu Word naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby przejść do nagłówka lub stopki.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, na przykład za pomocą klawiszy Shift+Command+klawisze strzałek, a następnie wpisz nowy tekst nagłówka lub stopki.

 3. Aby przejść do następnego nagłówka lub stopki, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż do następnego elementu. Funkcja VoiceOver poinformuje o Twojej lokalizacji.

Dodawanie daty do nagłówka lub stopki

 1. W dokumencie programu Word naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aby przejść do nagłówka lub stopki.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+I, aby otworzyć okno Wybór elementów. Wpisz data i godzina. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Data i godzina”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Data i godzina zawierające dostępne opcje formatu. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy, a następnie klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby otworzyć listę.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby poruszać się między opcjami na liście. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „OK, przycisk domyślny”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Data zostanie dodana do nagłówka lub stopki. Fokus pozostanie na wstążce nagłówka i stopki. Aby zatrzymać interakcję ze wstążką, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

Dostosowywanie nagłówków i stopek

Na karcie Nagłówek i stopka znajduje się wiele opcji umożliwiających dostosowanie nagłówka lub stopki.

 1. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu, a następnie naciśnij klawisz V, aby przejść do menu Widok.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć nagłówek i stopkę do edycji.

 4. Aby przejść do karty Nagłówek i stopka, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka, zaznaczone, karta”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do wstążki.

  Pierwszym elementem na wstążce jest Nagłówek. Aby poruszać się między kolejnymi elementami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 5. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Aby po zakończeniu zamknąć kartę oraz nagłówek i stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+I w celu otwarcia okna Wybór elementów. Wpisz zamknij nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Zamknij nagłówek i stopkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

  Nagłówek, stopka oraz karta Nagłówek i stopka zostaną zamknięte, a fokus przeniesie się do treści dokumentu.

Usuwanie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie programu Word naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu, a następnie naciśnij klawisz V, aby przejść do menu Widok.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć nagłówek i stopkę do edycji.

 4. Aby przejść do karty Nagłówek i stopka, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka, zaznaczone, karta”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do wstążki.

  Pierwszym elementem na wstążce jest Nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek, przycisk menu”. Aby przejść do pozycji Stopka, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Usuń nagłówek” lub „Usuń stopkę”.

 6. Aby usunąć nagłówek lub stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Nagłówek lub stopka zostaną usunięte z dokumentu.

  Aby zamknąć kartę oraz nagłówek i stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+I w celu otwarcia okna Wybór elementów. Wpisz zamknij nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Zamknij nagłówek i stopkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×