Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie informacji służbowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zestaw informacji służbowych to odpowiednio dostosowane grupy informacji dotyczących osoby lub organizacji, które można szybko wstawić w odpowiednim miejscu publikacji, takiej jak wizytówka czy ulotka.

Zestaw może zawierać składniki, takie jak imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby, nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, dewiza lub motto oraz logo. Można utworzyć dowolną liczbę takich zestawów.

W nowej publikacji są umieszczane dane z ostatnio używanego zestawu informacji służbowych. Jeśli żaden taki zestaw nie został utworzony, wstawiane jest nazwisko użytkownika oraz nazwa firmy, które zostały podane przy instalacji pakietu Microsoft Office 2007.

W tym artykule

Tworzenie zestawu informacji służbowych

Zmień informacje w zestawu informacji służbowych

Usuwanie informacji służbowych z publikacji

Tworzenie zestawu informacji służbowych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz typ publikacji, a następnie na liście Informacje służbowe w okienku zadań Dostosowywanie kliknij pozycję Utwórz nowy.

  • W menu Edycja kliknij polecenie Informacje służbowe.

   Jeśli utworzono już inny zestaw informacji służbowych, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć kolejny zestaw.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych wpisz odpowiednie informacje służbowe, a następnie dodaj logo.

  Uwagi : 

  • Jeśli informacje służbowe zostały dodane do otwartej publikacji przed otwarciem okna dialogowego Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych, to pojawią się w tym oknie dialogowym.

  • Jeśli logo zostało usunięte z zestawu informacji służbowych dla jednej z publikacji utworzonych wcześniej za pomocą programu Microsoft Office Publisher 2007, zamiast przycisków Zmień i Usuń pojawi się przycisk Dodaj.

 3. W polu Nazwa zestawu informacji służbowych wpisz nazwę tworzonego zestawu informacji służbowych.

Początek strony

Zmienianie informacji w zestawie informacji służbowych

 1. W menu Edycja kliknij polecenie Informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowych kliknij zestaw, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie informacji służbowych wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację, aby odświeżyć otwartą publikację.

  Uwagi : 

  • Informacje służbowe można również edytować, klikając przycisk tagu inteligentnego Obraz przycisku dla elementów informacji służbowych, takie jak nazwa firmy lub adres, a następnie klikając polecenie Edytuj informacje służbowe. (Przycisk tagu inteligentnego pojawia się po wskazaniu tekstu albo kliknięciu logo.)

  • Jeśli użytkownik wprowadzi zmiany w informacjach służbowych bezpośrednio w otwartej publikacji, a następnie otworzy okno dialogowe Informacje służbowe i kliknie przycisk Aktualizuj publikację, bieżący zestaw informacji służbowych zastąpi zmiany wprowadzone w publikacji.

Stosowanie w publikacji innego zestawu informacji służbowych

 1. W menu Edycja kliknij polecenie Informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowych kliknij zestaw informacji biznesowych, który chcesz zastosować w otwartej publikacji.

 3. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację.

  Uwaga : Aby zastosować zmiany, które zostały wprowadzone w oknie dialogowym Edytowanie informacji służbowych, należy kliknąć przycisk Aktualizuj publikację w oknie dialogowym Informacje służbowe. Aby zastosować te zmiany w publikacjach, które zostały utworzone wcześniej, należy otworzyć każdą z nich z osobna i kliknąć przycisk Aktualizuj publikację.

Początek strony

Usuwanie informacji służbowych z publikacji

Z otwartej publikacji można ręcznie usunąć określone wystąpienia informacji służbowych. Inna możliwość to usunięcie określonych informacji z zestawu informacji służbowych, co spowoduje usunięcie wszystkich wystąpień tych informacji z otwartej publikacji i wszystkich innych publikacji, które zostaną następnie zaktualizowane.

Ręczne usuwanie wystąpienia informacji służbowych z otwartej publikacji

Zaznacz w publikacji dowolną informację służbową — na przykład jeden wiersz adresu firmy — po czym naciśnij klawisz DELETE.

Wszystkie inne wystąpienia usuwanej informacji służbowej pozostaną bez zmian, zarówno w otwartej publikacji, jak i we wszystkich pozostałych publikacjach.

Uwaga : Jeśli na przykład zostanie usunięte jedno wystąpienie wiersza adresu, który pojawia się trzykrotnie w otwartej publikacji, pozostałe dwa wystąpienia będą nadal widoczne.

Usuwanie składników informacji z zestawu informacji służbowych

 1. W menu Edycja kliknij polecenie Informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowych kliknij zestaw, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie informacji służbowych usuń tekst lub logo, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację, aby odświeżyć otwartą publikację.

  Uwagi : 

  • Kiedy dowolny składnik informacji zostanie usunięty z zestawu informacji służbowych, nowe publikacje utworzone za pomocą programu Publisher po wprowadzeniu tej zmiany nie będą zawierać składnika, która został usunięty.

  • Po usunięciu składnika informacji z zestawu informacji służbowych zostaje on usunięty jedynie z otwartej publikacji. Aby usunąć go z innych istniejących publikacji, należy otworzyć każdą z nich z osobna i kliknąć przycisk Aktualizuj publikację.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×