Tworzenie makra uruchamianego podczas otwierania bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby przy każdym uruchomieniu bazy danych był wykonywany określony zestaw akcji, należy utworzyć makro AutoExec. Można na przykład sprawić, by podczas uruchamiania bazy danych następowało automatyczne zmaksymalizowanie okna aplikacji, zablokowanie okienko nawigacji i otwarcie określonego raportu.

Makro AutoExec jest po prostu makro o nazwie AutoExec. Po uruchomieniu bazy danych programu Access uruchamia makro AutoExec przed uruchomieniem innych makra lub kod języka VBA.

Uwaga :  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access, czyli baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Tworzenie makra AutoExec

Jeśli zostały już utworzone makro zawierające akcje, które ma zostać wykonana po uruchomieniu bazy danych, po prostu zmienić nazwę makra AutoExeci będzie działać przy następnym otwarciu bazy danych. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć makro:

  1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk makro.

    Obraz Wstążki

  2. Z listy rozwijanej u góry Konstruktora makr wybierz akcję, którą chcesz wykonać. Jeśli trzeba, wpisz odpowiednie wartości w polach argumentów.

    • Jeśli nie możesz znaleźć akcję, którą chcesz, na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie upewnij się, że jest wybrana pozycja Pokaż wszystkie akcje. Można je rozwinąć listę akcji, które są dostępne, ale lista będzie zawierać niektóre akcje, które będą tylko zaufane Uruchom udzielenie bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

  3. Powtórz krok 2 dla każdej dodatkowej akcji, która ma zostać wykonana.

  4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz AutoExec.

  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Konstruktora makr. Nowe makro będzie od tej pory uruchamiane przy każdym otwarciu bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

UWAGI:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×