Tworzenie lub wybieranie nowej bazy danych dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pierwszej instalacji Business Contact Manager dla programu Outlook bazy danych nie został utworzony, można utworzyć nową bazę danych lub wybrać inny istniejące.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych.

 3. Kliknij pozycję Utwórz lub wybierz bazę danych.

 4. W kreatorze Tworzenie lub Wybieranie bazy danych kliknij jedną z następujących czynności:

  Nawiązywanie połączenia z lokalną bazą danych

  Kliknij tę opcję, aby połączyć się z istniejącą bazą danych.

  1. Wybierz bazę danych z listy.

  2. Kliknij pozycję Połącz.

  Połącz ze zdalną bazą danych

  Kliknij tę opcję, aby użyć bazy danych, w której znajduje się na innym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie się z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager.

  Uwaga : Zanim będzie można połączyć się z bazą danych na innym komputerze, właściciel bazy danych komputera zdalnego musi udzielić użytkownikowi uprawnień do połączenia. Użytkownik musi również uzyskać dostęp do komputera zdalnego.

  Tworzenie nowej lokalnej bazy danych

  Kliknij tę opcję, aby skonfigurować nową bazę danych.

  1. Nazwa bazy danych jest tworzone automatycznie dla nowej bazy danych lub można wpisz inną nazwę.

   Uwaga : Nie można ponownie użyć nazwy bazy danych, które poprzednio istnieją na komputerze.

  2. Kliknij przycisk Utwórz.

Gdzie jest bazy danych dodatku Business Contact Manager?

Nazwa bazy danych dodatku Business Contact Manager jest nazwą, używany przez właściciela bazy danych, gdy dana osoba utworzyła bazę danych. Baza danych dodatku Business Contact Manager jest bazie danych programu SQL Server, więc baza danych ma dwa składniki, główną bazę danych i plik dziennika bazy danych.

Pliki bazy danych znajdują się w następującym folderze:

Windows XP

W systemie Windows XP pliki dziennika i baza danych dodatku Business Contact Manager są przechowywane w następujący sposób:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych, a nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Uwaga : Należy wyświetlić ukryte pliki i foldery, aby wyświetlić pliki w ścieżce. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery zobacz Pomoc i obsługa techniczna.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych, a nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Windows Vista i Windows 7

W systemie Windows Vista i Windows 7 pliki dziennika i baza danych dodatku Business Contact Manager są przechowywane w następujący sposób:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych, a nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Uwaga : Należy wyświetlić ukryte pliki i foldery, aby wyświetlić pliki w ścieżce. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery zobacz Pomoc i obsługa techniczna.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych, a nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×