Tworzenie lub usuwanie biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typowa biblioteka Biblioteki programu SharePoint znajduje się w witrynie, w której można utworzyć, przechowywania, aktualizowanie i Współpracuj nad plikami z członkami zespołu. Każdy typ biblioteki — strona dokumentów, obrazów, formularzy i typu wiki — Wyświetla listę plików i kluczowe informacje o plikach, takie jak kto był ostatniej osoby, aby zmodyfikować plik, który ułatwia użytkownikom współpraca za pomocą plików. Po zakończeniu z biblioteką, można zarchiwizować pliki, Usuń nieużywane bibliotekę i zaoszczędzić miejsce na dysku.

Uwaga: Aby utworzyć lub usunąć bibliotekę, trzeba mieć uprawnienia do tworzenia list.

Co chcesz zrobić?

Informacje na temat bibliotek

Tworzenie biblioteki

Usuwanie biblioteki

Następne kroki

Informacje na temat bibliotek

W bibliotece programu SharePoint można tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, formularze i innego typu pliki oraz zarządzać nimi. Niektóre biblioteki są tworzone w trakcie tworzenia nowej witryny, tak jak biblioteka Dokumenty udostępnione w witrynie zespołu. Można dostosowywać te biblioteki do własnych potrzeb lub tworzyć własne dodatkowe biblioteki. Każdy typ biblioteki ma określony cel, a niektóre z nich mają inne zestawy zachowań i funkcji.

Biblioteka dokumentów    W przypadku wielu typów plików, w tym dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, należy używać biblioteki dokumentów. W bibliotece dokumentów można także przechowywać innego rodzaju pliki, chociaż niektóre z nich są blokowane ze względów bezpieczeństwa. Podczas pracy z programami, które nie są blokowane, można tworzyć te pliki z poziomu biblioteki. Na przykład dział marketingu może mieć własną bibliotekę dokumentów z materiałami do planowania, aktualnościami i publikacjami.

Biblioteka obrazów    Do udostępniania zbiorów obrazów lub grafik cyfrowych służy biblioteka obrazów. Chociaż obrazy można przechowywać także w innych bibliotekach programu SharePoint, biblioteki obrazów mają kilka zalet. Korzystając z biblioteki obrazów, można na przykład wyświetlać zdjęcia w postaci pokazu slajdów, pobierać je na komputer oraz edytować w zgodnych programach graficznych, takich jak program Microsoft Paint. Warto rozważyć utworzenie biblioteki obrazów w celu przechowywania zdjęć z wydarzeń związanych z pracą zespołu lub premier produktów. Ponadto można tworzyć łącza do obrazów w bibliotece z innych miejsc w witrynie, takich jak strony typu wiki czy blogi.

Biblioteka formularzy    Do zarządzania grupą formularzy firmowych opartych na języku XML należy użyć biblioteki formularzy. W bibliotece formularzy można na przykład przechowywać raporty z wydatków. Skonfigurowanie biblioteki formularzy wymaga użycia edytora XML lub programu do projektowania w języku XML, takiego jak program Microsoft InfoPath. Wypełniany formularz jest po prostu plikiem xml, który zawiera dane (i tylko dane) wprowadzone w formularzu, takie jak data i kwota wydatku. Wszystkie inne elementy składające się na raport z wydatków pochodzą z szablonu formularza. Gdy wszystkie osoby wypełnią formularze, dane formularzy można scalić lub wyeksportować do analizy.

Biblioteka stron typu wiki    Aby utworzyć zbiór stron typu wiki połączone, należy użyć biblioteki stron typu wiki. Witryny typu wiki umożliwia gromadzenie rutynową informacji w formacie, który ułatwia tworzenie i modyfikowanie wielu osobom. Można również dodać stron typu wiki, które zawierają obrazy, tabele, hiperłącza i łącza wewnętrzne do biblioteki. Na przykład jeśli zespół tworzy witryny typu wiki w projekcie, witryny mogą zawierać porady i wskazówki w szeregu strony połączone ze sobą.

Uwaga: W zależności od witryny i konfiguracji program SharePoint Foundation 2010 automatycznie tworzy dodatkowe biblioteki systemowe, takie jak biblioteka stylów, biblioteka elementów zawartości witryny i biblioteka stron witryny. Jednakże tych konkretnych bibliotek nie można tworzyć za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

Początek strony

Tworzenie biblioteki

Uwaga: Procedura tworzenia biblioteki w witrynie obszaru roboczego spotkania jest inna niż procedura przedstawiona poniżej. W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do dodatkowych informacji na temat tworzenia i dostosowywania witryny obszaru roboczego spotkania.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. W obszarze Biblioteki kliknij żądany typ biblioteki, na przykład Biblioteka dokumentów lub Biblioteka obrazów.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Jest to pole wymagane.
  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

 5. W polu Opis wpisz opis informujący o przeznaczeniu biblioteki. To pole jest opcjonalne.
  Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, pod nazwą biblioteki. Jeśli planuje się umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą e-mail, można dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli łatwo go znaleźć.

 6. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Tak w sekcji Nawigacja.

 7. Niektóre biblioteki obsługują integrację przychodzącej poczty e-mail. Jeśli sekcja Przychodząca poczta e-mail jest widoczna, oznacza to, że administrator włączył funkcję odbierania zawartości nadsyłanej w wiadomościach e-mail. Aby użytkownicy mogli dodawać pliki do biblioteki przez wysyłanie ich w formie załączników do wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak. Następnie w polu Adres e-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany w przypadku tej biblioteki.

  W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do dodatkowych informacji na temat konfigurowania ustawień poczty e-mail dla biblioteki.

 8. Aby przy każdym ewidencjonowaniu pliku w bibliotece była tworzona wersja, w sekcji Historia wersji dokumentów lub Historia wersji obrazów kliknij pozycję Tak.

  Później można będzie zdecydować, czy ma zostać zapisana zarówno wersja główna, jak i pomocnicza, oraz ile wersji ma być śledzonych.

 9. W przypadku niektórych bibliotek może być dostępna sekcja Szablon dokumentu, w której są wymieniane domyślne programy do tworzenia nowych plików. Na liście rozwijanej w sekcji Szablon dokumentu kliknij typ pliku domyślnego, który ma być używany jako szablon plików tworzonych w bibliotece.

  Uwaga: Jeśli typy zawartości są włączone, szablon domyślny jest określony przez typ zawartości. Jeśli włączono wiele typów zawartości, można wybierać spośród różnych domyślnych typów plików podczas tworzenia nowych plików. W tym przypadku domyślne typy plików są określone przez typy zawartości zamiast sekcji szablon dokumentu podczas tworzenia biblioteki.

 10. Kliknij pozycję Tworzenie.

Początek strony

Usuwanie biblioteki

Ważne: Usunięcie biblioteki powoduje również usunięcie dokumentów, metadanych dotyczących dokumentów, historii wersji, ustawień biblioteki i określonych poziomów uprawnień powiązanych z biblioteką. Przed usunięciem biblioteki należy się upewnić, że nikt jej nie używa i że nikt nie będzie potrzebował usuwanych dokumentów. Należy także dobrze się zapoznać z zasadami i procesami związanymi z usuwaniem bibliotek, które obowiązują w organizacji, ponieważ uprawnienia do usuwania bibliotek mogą być ograniczone.

 1. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij menu Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji bibliotek kliknij nazwę biblioteki.

Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla biblioteki obrazów, w menu Ustawienia Menu Ustawienia kliknij pozycję < typ Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

  • W przypadku innych bibliotek w obszarze Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka, a następnie w grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Usuń tę bibliotekę <typ biblioteki>.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK, jeśli na pewno chcesz usunąć bibliotekę.

Porada: W zależności od konfiguracji witryny przypadkowo usunietą bibliotekę można odzyskać, korzystając z Kosza. W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do dodatkowych informacji na temat korzystania z Kosza.

Początek strony

Dalsze kroki

Po utworzeniu biblioteki może zajść potrzeba uzyskania większej ilości informacji na następujące tematy:

 • Organizowanie bibliotek

 • Zarządzanie bibliotekami z wieloma elementami

 • Dodawanie, otwieranie i edytowanie plików w bibliotece

 • Zarządzanie ustawieniami i uprawnieniami biblioteki

 • Kontrolowanie wersji plików i procedury ewidencjonowania oraz wyewidencjonowywania

 • Konfigurowanie szablonów bibliotek i dodawanie typów zawartości

 • Praca z kolumnami i widokami

 • Używanie przepływów pracy

Aby uzyskać więcej informacji na temat dalszych kroków, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×