Tworzenie lub modyfikowanie kategorii

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kategorie w Microsoft Office Project Web Access umożliwia zarządzanie użytkownikami i grupa dostępu do programu project i informacje o zasobie za pośrednictwem wyznaczonych zestaw widoków.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj kategoriami.

 3. Na stronie Zarządzanie kategoriami kliknij pozycję Nowa kategoria.

  Aby zmodyfikować istniejącą kategorię, kliknij nazwę kategorii w kolumnie Nazwa kategorii, a następnie wykonaj pozostałe kroki tej procedury.

 4. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę kategorii i jej opis.

 5. W sekcji Użytkownicy i grupy kliknij nazwy użytkowników i grup, które mają zostać przypisane do kategorii, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk Dodaj wszystko, aby dodać wszystkich dostępnych użytkowników i dostępne grupy do kategorii.

  Uwaga: Chociaż jest możliwe udzielanie uprawnień pojedynczym użytkownikom, jeśli to możliwe, zaleca się udzielanie uprawnień użytkownikom za pośrednictwem grup.

 6. W sekcji Projekty określ użytkowników i grupy uprawnionych do przeglądania projektów w tej kategorii. Przeglądanie projektów przez użytkowników i grupy, którzy mają do nich dostęp, można umożliwić na trzy sposoby:

  • Wszystkie projekty     Jeżeli wszyscy użytkownicy i wszystkie grupy w tej kategorii mają widzieć wszystkie projekty, zaznacz opcję Wszystkie bieżące i przyszłe projekty w bazie danych programu Project Server.

  • Wybrane projekty     Jeżeli wszyscy użytkownicy i wszystkie grupy w tej kategorii mają mieć uprawnienia do wyświetlania tylko wybranych projektów, zaznacz opcję Tylko projekty wymienione poniżej. Kliknij projekty wyszczególnione w tabeli po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Projekty zostaną przeniesione do tabeli po prawej stronie, zawierającej projekty, które mogą przeglądać użytkownicy i grupy w tej kategorii.

  • Projekty, z którymi użytkownik jest skojarzony     W obszarze Zastosuj powyższe uprawnienia zabezpieczeń programu Project do wszystkich projektów, gdzie zaznacz pole wyboru najlepiej odpowiadające relacji między użytkownikiem a projektem, co umożliwi wyświetlanie projektu w danej kategorii.

 7. W sekcji Zasoby określ użytkowników i grupy z uprawnieniami do przeglądania informacji o zasobach w tej kategorii. Są trzy metody przeglądania informacji o zasobach przez mających do nich dostęp użytkowników i grupy:

  • Wszystkie zasoby    Jeżeli chcesz umożliwić wszystkim użytkownikom i grupom w tej kategorii wyświetlanie informacji o wszystkich zasobach, zaznacz opcję Wszystkie bieżące i przyszłe projekty w bazie danych programu Project Server.

  • Zaznaczone zasoby    Jeżeli chcesz umożliwić wszystkim użytkownikom i grupom w tej kategorii wyświetlanie określonych zasobów, zaznacz opcję Tylko wskazane zasoby. Kliknij zasoby wyszczególnione w tabeli po lewej stronie, a następnie kliknij pozycję Dodaj. Zasoby zostaną przeniesione do tabeli po prawej stronie, zawierającej zasoby, które mogą być przeglądane przez użytkowników i grupy w tej kategorii.

  • Zasoby, z którymi są skojarzeni użytkownicy i grupy w tej kategorii    W obszarze Zastosuj powyższe uprawnienia zabezpieczeń zasobów do wszystkich zasobów, gdzie zaznacz pole wyboru najlepiej odpowiadające relacji między użytkownikiem lub grupą i zasobem, co umożliwi wyświetlanie informacji o zasobach w tej kategorii.

 8. W sekcji Widoki — dodawanie do kategorii określ — przez zaznaczenie pola wyboru obok nazw widoków — jakie widoki mogą wyświetlać użytkownicy i grupy w tej kategorii.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Dlaczego nie można wykonać kilka czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×