Tworzenie lub modyfikowanie grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

grupa jest zbiorem użytkowników, których cechują te same wymagania dotyczące zabezpieczeń programu Microsoft Office Project Web Access. Dodając użytkowników do grup, znacznie zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na zarządzanie indywidualnymi uprawnieniami użytkowników.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj grupami.

 3. Na stronie Zarządzanie grupami kliknij pozycję Nowa grupa.

  Aby zmodyfikować grupę, kliknij nazwę grupy w kolumnie Nazwa grupy, a następnie wykonaj pozostałe kroki tej procedury.

 4. W sekcji Informacje o grupie wpisz nazwę i opis grupy.

  Porada: Aby znaleźć grupy skojarzone z usługą katalogową Active Directory, kliknij pozycję Znajdź grupę.

 5. W sekcji Użytkownicy na liście Dostępni użytkownicy zaznacz nazwy użytkowników, którzy będą należeć do tej grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby dodać wszystkich dostępnych użytkowników, kliknij przycisk Dodaj wszystko.

  Uwaga: Użytkownicy automatycznie dziedziczą uprawnienia grup, do których należą.

 6. W sekcji Kategorie na liście Dostępne kategorie wybierz kategorie, że można uzyskać dostęp do grupy, a następnie kliknij Dodaj. Kliknij przycisk Dodaj wszystko, Aby dodać wszystkie dostępne kategorie.

 7. Dla każdej kategorii na liście Wybrane kategorie zaznacz uprawnienia, które mają zostać przydzielone członkom grupy podczas dostępu do kategorii. W sekcji Globalne uprawnienia zaznacz jedno z następujących pól wyboru dla każdego uprawnienia:

  • Zezwalaj     Zaznacz to pole wyboru, aby jawnie udzielić uprawnienia dla grupy.

  • Odmów     Zaznacz to pole wyboru, aby jawnie odmówić uprawnienia dla grupy.

   Uwagi: 

   • Jeżeli nie zostanie zaznaczone ani pole Zezwalaj, ani pole Odmów, użytkownik nie będzie mieć dostępu do kategorii, dopóki dostęp nie zostanie mu jawnie przydzielony w innym miejscu, na przykład podczas procedury dodawania lub modyfikowania użytkownika.

   • W większości przypadków wystarczy ustawić uprawnienia na poziomie grupy, a nie na poziomie użytkownika. Globalne uprawnienia należy stosować w przypadku użytkowników z określonymi uprawnieniami, które nie pokrywają się z uprawnieniami grupy.

   Porada: Aby szybko ustawić uprawnienia, można użyć szablonu. W polu Ustaw uprawnienia zgodnie z szablonem zaznacz szablon zabezpieczeń, który chcesz zastosować w odniesieniu do grupy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 8. W sekcji Globalne uprawnienia zaznacz globalne uprawnienia dla grupy. Są to udzielone członkom grupy uprawnienia inne niż uprawnienia przypisane dla kategoria.

Synchronizowanie grup zabezpieczeń z usługą Active Directory

Program Office Project Web Access można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie synchronizował grupy zabezpieczeń z grupami o tej samej nazwie w usłudze Active Directory.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj grupami.

 3. Na stronie Zarządzanie grupami kliknij pozycję Opcje synchronizacji usługi Active Directory.

 4. W sekcji Planowanie zaznacz żądaną częstotliwość aktualizacji i wybierz datę oraz godzinę rozpoczęcia procesu aktualizacji.

 5. Jeżeli podczas procesu synchronizacji zostaną znalezieni użytkownicy wcześniej nieaktywni i mają zostać automatycznie uaktywnieni, zaznacz pole wyboru Automatycznie uaktywnij ponownie użytkowników, którzy są obecnie nieaktywni, jeśli w trakcie synchronizacji zostaną oni znalezieni w usłudze Active Directory.

 6. Kliknij przycisk Zapisz. Aby niezwłocznie rozpocząć synchronizację z usługą Active Directory, kliknij pozycję Zapisz i zsynchronizuj teraz.

Uwaga: Aby skojarzyć grupę z inną grupą w usłudze Active Directory, należy kliknąć żądaną grupę na stronie Zarządzanie grupami. W sekcji Informacje o grupie należy kliknąć przycisk Znajdź grupę.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×