Tworzenie lub edytowanie aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy w programie SharePoint chcesz korzystać z danych zewnętrznych, na przykład danych z innych aplikacji biznesowych lub zasobów partnera, możesz używać usług łączności biznesowej razem z bezpiecznym magazynem. Usługami łączności biznesowej i bezpiecznym magazynem możesz zarządzać bezpośrednio w centrum administracyjnym programu SharePoint. Zewnętrzne źródło danych, z którym się łączysz, jest nazywane aplikacją docelową bezpiecznego magazynu lub po prostu aplikacją docelową.

Usługi łączności biznesowej umożliwiają skonfigurowanie połączenia z aplikacją docelową, a bezpieczny magazyn pozwala na zarządzanie poświadczeniami wymaganymi przez zewnętrzne źródło danych.

W tym artykule

Opis działania usługi bezpiecznego magazynu

Tworzenie aplikacji docelowej

Edytowanie ustawień dla aplikacji docelowej

Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej

Opis działania usługi bezpiecznego magazynu

Ta usługa programu SharePoint ułatwia dostęp do danych zewnętrznych aplikacji biznesowych. Aby zrozumieć zalety usługi bezpiecznego magazynu, należy pamiętać, że nazwa użytkownika i hasło używane do uzyskiwania dostępu do zewnętrznych magazynów danych mogą różnić się od nazwy użytkownika i hasła używanego do uzyskiwania dostępu do usługi SharePoint Online. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w usłudze SharePoint Online, na której są wyświetlane informacje pochodzące z zewnętrznego systemu danych, program SharePoint musi wysłać osobne żądania, aby pobrać informacje z zewnętrznego systemu danych. W tym celu muszą zostać użyte poświadczenia znane w zewnętrznym systemie danych, aby powiodło się żądanie dostępu do zawartości. Tylko wtedy program SharePoint będzie mógł wyświetlić na stronie dane z zewnętrznego systemu danych. Z tego względu usługa bezpiecznego magazynu przechowuje poświadczenia zewnętrznego systemu danych.

Usługa bezpiecznego magazynu została zaprojektowana w celu utworzenia mapowania w tle między grupą użytkowników programu SharePoint i jednym użytkownikiem znanym w zewnętrznym systemie danych. Gdy usługa bezpiecznego magazynu jest prawidłowo skonfigurowana, występują następujące zdarzenia:

 • Użytkownik jest uwierzytelniany za pośrednictwem internetowych usług informacyjnych (technologii serwera sieci Web, na której oparte są technologie programu SharePoint) w usłudze SharePoint Online przy użyciu prawidłowych poświadczeń.

 • W usłudze SharePoint Online usługa bezpiecznego magazynu używa mapowanych poświadczeń znanych zewnętrznej aplikacji biznesowej w celu wyświetlenia potrzebnych danych zewnętrznych uwierzytelnionemu użytkownikowi.

Kolejną zaletą usługi bezpiecznego magazynu jest eliminacja monitów o uwierzytelnienie użytkowników. Gdy użytkownicy odwiedzają strony usługi SharePoint Online uzyskujące dostęp do zewnętrznych systemów danych, usługa bezpiecznego magazynu działa w tle, sprawdzając uprawnienia i przesyłając w razie potrzeby mapowane poświadczenia do danych zewnętrznych. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych z pominięciem monitu o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do aplikacji zewnętrznej.

Początek strony

Tworzenie aplikacji docelowej

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi SharePoint Online.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Bezpieczny magazyn.

 3. W grupie Zarządzanie aplikacjami docelowymi na wstążce kliknij przycisk Nowy.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę Centrum administracyjnego usługi SharePoint Online służącą do konfigurowania aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu.

 1. W sekcji Ustawienia aplikacji docelowej wprowadź wartości w następujących polach:

 2. Identyfikator aplikacji docelowej. Może być przydatna przypisać nazwę opisową. Na przykład jeśli łączysz się ze źródłem zawierającym dane pracowników, należy wprowadzić EmployeeTargetApp.

 3. Nazwa wyświetlana. W tym polu należy przyjazna nazwa aplikacji docelowej. Na przykład można użyć Danych pracowników.

 4. Kontaktowy adres e-mail. W tym polu wprowadź prawidłowy adres e-mail, na który użytkownicy będą mogli wysyłać pytania.

 5. Typ aplikacji docelowej. Domyślnie usługa SharePoint Online używa typu Ograniczone do grupy.

 6. W sekcji Pól poświadczeń wprowadź Nazwy pól i Typów pól poświadczeń, które muszą uzyskiwać dostęp do danych w aplikacji docelowej. Te pola określ, jak można mapować tożsamości w usłudze bezpiecznego magazynu. Domyślnie pola poświadczeń listy Nazwa użytkownika systemu Windows i Hasło systemu Windows z dopasowanymi typy pól (nazwa użytkownika i hasło), a określa, że hasło jest ukryte.

 7. W sekcji Administratorzy aplikacji docelowej wprowadź listę użytkowników lub kliknij przycisk Przeglądaj i wyszukaj nazwę grupy. Ta sekcja zwykle zawiera konto administratora usługi SharePoint Online lub administratora globalnego.

 8. W sekcji Członkowie wprowadź listę użytkowników lub grupy użytkowników usługi SharePoint Online potrzebujących dostępu do aplikacji docelowej. Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj i wyszukać nazwę grupy, którą chcesz zamapować na aplikację docelową.

 9. Następnie kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić konfigurację i powrócić do strony usługi bezpiecznego magazynu. Nowa aplikacja docelowa będzie widoczna na tej stronie.

Początek strony

Edytowanie ustawień dla aplikacji docelowej

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi SharePoint Online.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję Bezpieczny magazyn.

 3. Wybierz istniejącą aplikację docelową z listy aplikacji docelowych.

 4. Na wstążce kliknij przycisk Edytuj.

Uwaga: Niektóre pola na stronie Edytowanie są niedostępne. Tych elementów nie można edytować. Po utworzeniu aplikacji docelowej nie możesz zmienić wartości pól Identyfikator aplikacji docelowej, Typ aplikacji docelowej ani Pola poświadczenia.

 1. Wybierz dowolne z poniższych pól, aby edytować jego zawartość:

  • Nazwa wyświetlana

  • Kontaktowy adres e-mail

  • Administratorzy aplikacji docelowej

  • Członkowie

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie poświadczeń dla aplikacji docelowej

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi SharePoint Online.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Bezpieczny magazyn.

 3. Wybierz aplikację docelową z listy (jeśli została utworzona więcej niż jedna aplikacja).

 4. W grupie Poświadczenia na wstążce kliknij pozycję Ustaw. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu (grupa). Po ustawieniu poświadczeń możesz zamapować grupę aplikacji docelowej na jeden zestaw poświadczeń dla zewnętrznego systemu danych.

  Zrzut ekranu z oknem dialogowym „Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu”, w którym można ustawić poświadczenia logowania dla zewnętrznego źródła danych.

 5. W oknie dialogowym Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu (grupa) wprowadź odpowiednie wartości poświadczeń. Wartości wprowadzone w polach poświadczenia mają zastosowanie do zewnętrznego systemu danych.

  Uwaga: Pola Nazwa aplikacji docelowej, Identyfikator aplikacji docelowej oraz Właściciele poświadczeń określają mapowanie bezpiecznego magazynu dla aplikacji docelowej. Tych pól nie można edytować.

  Ważne: Hasło należy wpisywać uważnie. W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła nie jest wyświetlany komunikat o błędzie i można kontynuować konfigurowanie. Jednak błędy wystąpią później, podczas próby uzyskania dostępu do danych za pośrednictwem usług łączności biznesowej. Ponadto, jeśli hasło dla zewnętrznego źródła danych zostanie zaktualizowane, trzeba powrócić do tej strony, aby ręcznie zaktualizować poświadczenia, tj. hasło.

 6. Po zakończeniu wprowadzania wartości w polach poświadczenia kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×