Tworzenie lub aktualizowanie obszarów roboczych spotkań albo łączenie się z nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego obszaru roboczego spotkania

Łącze do istniejącego obszaru roboczego spotkania

Aktualizowanie zarówno wezwanie na spotkanie i obszar roboczy spotkania

Usuwanie łącza do obszaru roboczego spotkania z wezwania na spotkanie

Usuwanie obszaru roboczego spotkania

Tworzenie nowego obszaru roboczego spotkania

 1. W nowym lub istniejącym wezwaniu na spotkanie na karcie Spotkanie w grupie Uczestnicy kliknij przycisk Obszar roboczy spotkania.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, dodaj do wezwania na spotkanie następujące informacje:

  • W polu Do wprowadź nazwiska osób, które chcesz zaprosić, lub dodaj nazwę listy dystrybucyjnej. Po wysłaniu wezwania nazwiska zaproszonych osób będą automatycznie wyświetlane na liście Uczestnicy w obszarze roboczym.

  • W polu Temat wpisz tytuł spotkania. Ten tytuł będzie automatycznie wyświetlany u góry obszaru roboczego i używany jako nazwa witryny w adresie obszaru roboczego.

  • Określ datę, godzinę i lokalizację spotkania. Te informacje będą automatycznie wyświetlane pod tytułem obszaru roboczego.

   Uwaga: Jeśli ma to być cykl spotkań, na karcie Spotkanie w grupie Opcje kliknij przycisk Cykl, a następnie uzupełnij informacje o serii.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Konfigurowanie obszaru roboczego po raz pierwszy   

   Jeżeli wcześniej nie tworzono nowego obszaru roboczego spotkania ani nie łączono się z istniejącym obszarem, należy określić lokalizację (serwer) obszaru roboczego, a następnie wybrać odpowiedni język i szablon.

   1. W okienku zadań Obszar roboczy spotkania kliknij przycisk Zmień ustawienia.

    Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych ustawień, kliknij przycisk Więcej informacji u dołu okienka zadań.

   2. W kroku 1 w okienku zadań wybierz lokalizację obszaru roboczego.

   3. W kroku 2 w okienku zadań zaznacz opcję Utwórz nowy obszar roboczy, a następnie wybierz język i typ szablonu. Te ustawienia staną się domyślnymi ustawieniami obszarów roboczych, które będą tworzone w przyszłości.

   4. Po uzupełnieniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań.

   5. Kliknij przycisk Utwórz.

    Uwaga: Po kliknięciu przycisku Utwórz obszar roboczy zostanie utworzony w określonej przez użytkownika lokalizacji. Aby w przypadku danego obszaru roboczego korzystać z innej lokalizacji lub innego szablonu, należy utworzyć inny obszar roboczy z odpowiednimi ustawieniami. Obszar roboczy, który nie będzie używany, powinien zostać usunięty.

  • Konfigurowanie dodatkowych obszarów roboczych   

   Jeśli wcześniej utworzono obszar roboczy spotkania lub połączenie z nim, te ustawienia lokalizacji i szablonu są obecnie ustawieniami domyślnymi i pojawiają się w pierwszym okienku zadań. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby użyć domyślnych ustawień nowego obszaru roboczego, w okienku zadań kliknij przycisk Utwórz.

   2. Aby zmienić ustawienia domyślne, w okienku zadań kliknij przycisk Zmień ustawienia, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. Po uzupełnieniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

   3. Aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić obszar roboczy, w okienku zadań kliknij przycisk Przejdź do obszaru roboczego. Można także kliknąć łącze dodane do treści wezwania na spotkanie. W dowolnej chwili można dodać informacje lub dostosować obszar roboczy.

 4. Aby ukończyć wezwanie na spotkanie, przełącz się ponownie do programu Microsoft Office Outlook 2007, naciskając klawisze ALT+TAB.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać wezwanie na spotkanie i zaprosić inne osoby na spotkanie i do obszaru roboczego, kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli dane wezwanie na spotkanie było wysyłane wcześniej, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia lub łączenia się z obszarem roboczym spotkania, zapoznaj się z Pomocą w obszarze roboczym spotkania.

Początek strony

Łączenie się z istniejącym obszarem roboczym spotkania

Uwaga: Nie można łączyć się z istniejącym obszarem roboczym spotkania, który zawiera wydarzenia cykliczne.

 1. W nowym lub istniejącym wezwaniu na spotkanie na karcie Spotkanie w grupie Uczestnicy kliknij przycisk Obszar roboczy spotkania.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, dodaj do wezwania na spotkanie następujące informacje:

  1. W polu Do wprowadź nazwiska osób, które chcesz zaprosić, lub dodaj nazwę listy dystrybucyjnej. Po wysłaniu wezwania nazwiska zaproszonych osób będą automatycznie wyświetlane na liście Uczestnicy w obszarze roboczym.

  2. W polu Temat wpisz tytuł spotkania. Ten tytuł będzie automatycznie wyświetlany u góry obszaru roboczego i używany jako nazwa witryny w adresie obszaru roboczego.

  3. Określ datę, godzinę i lokalizację spotkania. Te informacje będą automatycznie wyświetlane pod tytułem obszaru roboczego.

   Jeśli ma to być cykl spotkań, na karcie Spotkanie w grupie Opcje kliknij przycisk Cykl, a następnie uzupełnij informacje o serii.

  4. Kliknij tekst w polu Porada u dołu okienka zadań.

  5. W kroku 1 w okienku zadań wybierz lokalizację obszaru roboczego, do którego chcesz utworzyć łącze.

  6. W kroku 2 w okienku zadań zaznacz opcję Połącz z istniejącym obszarem roboczym, a następnie wybierz odpowiedni obszar roboczy. Aby zweryfikować poprawność wybranego obszaru roboczego, kliknij przycisk Wyświetl obszar roboczy.

  7. Po uzupełnieniu ustawień kliknij przycisk OK, aby wrócić do pierwszego okienka zadań.

  8. Kliknij przycisk Połącz.

 3. Aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić obszar roboczy, w okienku zadań kliknij przycisk Przejdź do obszaru roboczego. Można także kliknąć łącze dodane do treści wezwania na spotkanie. W dowolnej chwili można dodać informacje lub dostosować obszar roboczy.

 4. Aby ukończyć wezwanie na spotkanie, przełącz się ponownie do programu Office Outlook 2007, naciskając klawisze ALT+TAB.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wysłać wezwanie na spotkanie i zaprosić inne osoby na spotkanie i do obszaru roboczego, kliknij przycisk Wyślij. Jeżeli dane wezwanie na spotkanie było wysyłane wcześniej, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

  2. Aby zapisać wezwanie na spotkanie bez jego wysyłania, na karcie Termin w grupie Opcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Do obszaru roboczego nie zostaną wysłane informacje o uczestnikach, a jedynie pozostałe szczegóły dotyczące spotkania (temat, tytuł, data, godzina i lokalizacja).

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia obszaru roboczego spotkania lub łączenia się z nim z witryny programu Windows SharePoint Services 3.0, zobacz Pomoc w obszarze roboczym spotkania.

Początek strony

Aktualizowanie wezwania na spotkanie oraz obszaru roboczego spotkania

W wezwaniu na spotkanie można aktualizować dane dotyczące uczestników, lokalizacji, daty lub godziny spotkania. Program Outlook wyśle aktualizacje do obszaru roboczego. Zmiany innych informacji w obszarze roboczym spotkania muszą być wykonywane z poziomu obszaru roboczego.

 1. Otwórz wezwanie na spotkanie zawierające łącze do obszaru roboczego.

 2. Zmień informacje w dowolnym z następujących pól: Do, Lokalizacja, Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia.

 3. Aby wysłać wszystkie aktualizacje do obszaru roboczego i uczestników, kliknij przycisk Wyślij aktualizację.

Uwaga: 

 • Jeśli po zaktualizowaniu wezwania na spotkanie użytkownik kliknie przycisk Zapisz i zamknij, zaktualizowane informacje nie zostaną wysłane do obszaru roboczego spotkania. Aby je wysłać, należy kliknąć przycisk Wyślij aktualizację.

 • Aby uzyskać informacje o zmianie innych danych w obszarze roboczym, zobacz Pomoc w obszarze roboczym.

Początek strony

Usuwanie łącza do obszaru roboczego spotkania z wezwania na spotkanie

Aby z wezwania na spotkanie usunąć łącze do obszaru roboczego oraz tekst, który jest dodawany automatycznie, należy je usunąć z treści wezwania. Po usunięciu łącza obszar roboczy nie będzie aktualizowany zmianami wprowadzonymi w wezwaniu na spotkanie. Usunięcie łącza nie usuwa obszaru roboczego. Później można dodać łącze do obszaru roboczego do tego samego lub innego wezwania na spotkanie. Obszar roboczy, który nie będzie już używany, można także usunąć.

Uwaga: Jeśli wezwanie na spotkanie dotyczy serii spotkań cyklicznych, nie można usunąć łącza dla tylko jednego spotkania w serii — można usunąć jedynie łącze dla całej serii. Po jego usunięciu nie można jednak ponowne wstawić łącza do tego obszaru roboczego w żadnych wezwaniach na spotkanie. W oryginalnej serii spotkań cyklicznych można natomiast wstawić łącze do innego obszaru roboczego.

 • W okienku zadań Obszar roboczy spotkania kliknij przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie łącza z treści wiadomości.

Aby usunąć obszar roboczy, przejdź do obszaru roboczego i zapoznaj się z tematem Pomocy dotyczącym usuwania witryn.

Początek strony

Usuwanie obszaru roboczego spotkania

Nie można usunąć obszaru roboczego spotkania z poziomu programu Office Outlook 2007. Witrynę można usunąć z poziomu obszaru roboczego lub z poziomu nadrzędnej witryny sieci Web, w której dany obszar roboczy jest podwitryną.

Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu witryny, zobacz Pomoc w obszarze roboczym.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×