Tworzenie listy rozwijanej z zakresu komórek

Aby ułatwić wprowadzanie danych lub ograniczyć wpisy do ściśle określonych elementów, można utworzyć listę rozwijaną odpowiednich wpisów, skompilowaną z komórek znajdujących się w innych miejscach skoroszytu. W komórce, dla której zostanie utworzona lista rozwijana, będzie wyświetlana strzałka. Aby wprowadzić dane do komórki, należy kliknąć tę strzałkę, a następnie kliknąć odpowiedni wpis.

Do tworzenia listy rozwijanej z zakresu komórek należy używać polecenia Poprawność danych w grupie Narzędzia danych na karcie Dane.

 1. Aby utworzyć listę prawidłowych wpisów listy rozwijanej, wprowadź wpisy w jednym wierszu lub kolumnie bez pustych komórek.

 

A

1

Sprzedaż

2

Finanse

3

Badania i rozwój

4

Systemy informacyjne zarządzania

 1. Uwaga   Dane można posortować w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane na liście rozwijanej.

 2. Aby użyć innego arkusza, wpisz do niego listę, a następnie zdefiniuj nazwa listy.

  Jak zdefiniować nazwę

  1. Zaznacz komórkę, zakres komórek albo zaznaczenie nieprzylegające, którym chcesz nadać nazwę.

  2. Kliknij pole Nazwa na lewym końcu pasek formuły.

   Pole Nazwa

  3. Wpisz nazwę komórek, na przykład WłaściweDziały.

  4. Naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga   Nie można nadać nazwy komórce podczas zmieniania jej zawartości.

 3. Zaznacz komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 4. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych.

 5. Kliknij kartę Ustawienia.

 6. W polu Zezwalaj kliknij opcję Lista.

 7. Aby określić lokalizację listy prawidłowych wpisów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli lista znajduje się w bieżącym arkuszu, wprowadź odwołanie do niej w polu Źródło.

  2. Jeśli lista znajduje się w innym arkuszu, wprowadź nazwę, którą zdefiniowano dla listy, w polu Źródło.

   W obu przypadkach upewnij się, że odwołanie lub nazwa są poprzedzone znakiem równości (=). Wpisz na przykład =WłaściweDziały.

 8. Upewnij się, że pole wyboru Rozwinięcia w komórce jest zaznaczone.

 9. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste, aby określić, czy komórka może pozostać pusta.

 10. Opcjonalnie wyświetl komunikat wejściowy przy kliknięciu komórki.

  Jak wyświetlić komunikat wejściowy

  1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

  2. Upewnij się, że pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki jest zaznaczone.

  3. Wpisz tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

 11. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  Jak określić sposób reakcji na nieprawidłowe dane

  1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych jest zaznaczone.

  2. W polu Styl wybierz jedną z następujących opcji:

   • Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

   • Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

   • Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

  3. Wpisz tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

   Uwaga   Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł ani treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

  Uwagi   

  • Szerokość listy rozwijanej zależy od szerokości komórki z formułą sprawdzania poprawności danych. Może być konieczne dostosowanie szerokości tej komórki, aby uniknąć obcinania prawidłowych wpisów, których szerokość jest większa niż szerokość listy rozwijanej.

  • Maksymalna liczba wpisów na liście rozwijanej wynosi 32 767.

  • Jeśli lista służąca do sprawdzania poprawności znajduje się w innym arkuszu i chcesz uniemożliwić użytkownikom wyświetlanie jej i zmienianie, możesz ukryć ten arkusz lub włączyć jego ochronę.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język