Tworzenie listy rozwijanej

Możesz zwiększyć wydajność korzystania z arkusza, umieszczając w komórkach listy rozwijane, z których użytkownicy mogą wybrać odpowiedź tak lub nie, datę z kalendarza lub pozycję z innej utworzonej przez Ciebie listy. Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby zobaczyć, jak się to robi.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Przykładowa lista rozwijana w programie Excel

 1. Przejdź do nowego arkusza i wprowadź pozycje, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej. Pozycje powinny znajdować się w pojedynczej kolumnie lub wierszu bez pustych komórek, na przykład w taki sposób:

  Tworzenie listy pozycji listy rozwijanej w jednej kolumnie lub wierszu w programie Excel

  Porada:  Na tym etapie warto posortować dane w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane na liście rozwijanej.

 2. Zaznacz wszystkie pozycje, a następnie kliknij pozycję Definiuj nazwę.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy pozycji, na przykład WłaściweDziały, a następnie kliknij przycisk OK. Upewnij się, że nazwa nie zawiera spacji. Nazwa nie zostanie wyświetlona na liście, ale trzeba ją utworzyć, aby można było połączyć dane z listą rozwijaną.

  Wpisywanie nazwy pozycji listy rozwijanej w programie Excel

 4. W arkuszu kliknij komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 5. Kliknij pozycję Dane > Sprawdzanie poprawności danych.

  Sprawdź poprawność listy rozwijanej, klikając pozycję Dane > Sprawdzanie poprawności danych w programie Excel

  Porady: Nie można kliknąć pozycji Sprawdzanie poprawności danych? Oto kilka możliwych przyczyn tego problemu.

  • List rozwijanych nie można dodawać do tabel, które są połączone z witryną programu SharePoint. Odłącz tabelę lub usuń formatowanie tabeli, a następnie ponownie wykonaj czynności w kroku 5.

  • Arkusz może być chroniony lub udostępniany. Wyłącz ochronę lub zatrzymaj udostępnianie arkusza, a następnie ponownie wykonaj czynności w kroku 5.

 6. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj kliknij pozycję Lista.

 7. W polu Źródło wprowadź znak równości (=), a następnie bezpośrednio nazwę, którą nadano liście w kroku 3. Na przykład =WłaściweDziały.

  Wybieranie ustawień tej listy rozwijanej na karcie Ustawienia w programie Excel

 8. Zaznacz pole wyboru Rozwinięcia w komórce.

 9. Aby użytkownicy mogli zostawić komórkę pustą, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste.

 10. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

 11. Jeśli chcesz, aby po kliknięciu komórki pojawiał się komunikat, zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki, a następnie wpisz tytuł i komunikat w odpowiednich polach (do 225 znaków). Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

  Wybieranie wiadomości, która ma być wyświetlana użytkownikom rozpoczynającym korzystanie z listy rozwijanej w programie Excel

 12. Kliknij kartę Alert o błędzie.

 13. Zaznacz pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych, wybierz opcję z pola Styl, a następnie wpisz tytuł i komunikat. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

  Wpisywanie wiadomości, która ma być wyświetlana, gdy lista rozwijana nie działa poprawnie w programie Excel

  Nie wiesz, którą opcję wybrać w polu Styl?

  • Aby wyświetlić komunikat, który nie uniemożliwia wprowadzania danych nieuwzględnionych na liście rozwijanej, kliknij pozycję Informacje lub Ostrzeżenie. Wybór pozycji Informacje spowoduje wyświetlenie komunikatu z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona informacji, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej , natomiast wybór pozycji Ostrzeżenie spowoduje wyświetlenie komunikatu z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona ostrzeżenia, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej .

  • Aby uniemożliwić wprowadzanie danych, które nie są uwzględnione na liście rozwijanej, kliknij pozycję Zatrzymaj.

   Uwaga: Jeśli nie zostanie dodany tytuł ani treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane w tej komórce”.

Praca z listą rozwijaną

Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład warto sprawdzić, czy komórka jest dostatecznie szeroka, aby wyświetlić wszystkie pozycje.

Jeśli lista pozycji listy rozwijanej znajduje się w innym arkuszu, a nie chcesz, aby inni użytkownicy ją widzieli lub wprowadzali w niej zmiany, możesz ukryć i zabezpieczyć ten arkusz. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony arkusza, zobacz temat Blokowanie komórek w celu ich ochrony.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić opcje listy rozwijanej, zobacz Dodawanie lub usuwanie pozycji na liście rozwijanej.

Aby usunąć listę rozwijaną, zobacz Usuwanie listy rozwijanej.

Aby obejrzeć klip wideo na temat pracy z listami rozwijanymi, zobacz Tworzenie list rozwijanych i zarządzanie nimi.

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt z wieloma przykładami sprawdzania poprawności danych przedstawionymi w tym artykule. Możesz wykonywać opisane czynności lub utworzyć własne scenariusze sprawdzania poprawności danych. Pobierz przykłady sprawdzania poprawności danych programu Excel

Zobacz też

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Klip wideo: listy rozwijane

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Tworzenie list rozwijanych (bezpłatny podgląd)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×