Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zaoszczędzić czas podczas tworzenia listy SharePoint, importując istniejącego pliku arkusza kalkulacyjnego. Po utworzeniu listy z arkusza kalkulacyjnego, jego nagłówki stają się kolumn na liście, a pozostałe dane są importowane jako elementy listy. Importowanie arkusza kalkulacyjnego jest również umożliwia tworzenie listy bez kolumnę tytuł domyślny.

Ważne: 

 • Importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą 32-bitowej wersji programu Internet Explorer 10 lub 11. Importowanie arkusza kalkulacyjnego zależy od ActiveX. Po zaimportowaniu listy możesz pracować z listy w dowolnym SharePoint obsługiwane przeglądarki.

 • Inną metodą przenoszenie danych do SharePoint jest Eksportowanie tabeli bezpośrednio z programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Eksportowanie tabeli programu Excel w programie SharePoint.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat SharePoint obsługiwanych przeglądarek zobacz Planowanie obsługi przeglądarki w programie SharePoint Server

Ważne: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że prawidłowy arkusz kalkulacyjny, którego chcesz zaimportować jest nieprawidłowy lub nie zawiera danych, należy dodać witrynę SharePoint, które mogą Cię do listy zaufanych witryn na karcie Zabezpieczenia w Opcje internetowe programu Internet Explorer.

Zaktualizowane 25 kwietnia 2017 dzięki klientów opinii.

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego w usłudze SharePoint Online i w programie SharePoint w wersji 2016 i 2013

 1. W witrynie, do której chcesz dodać listę opartą na arkuszu kalkulacyjnym, przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 2. W polu Znajdź aplikację wpisz frazę „arkusz kalkulacyjny”, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania Ikona lupy pola wyszukiwania .

  Pole znajdowania aplikacji z wpisaną frazą Arkusz kalkulacyjny i wyróżnionym przyciskiem wyszukiwania
 3. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Importowanie arkusza kalkulacyjnego.

  Wyróżniona aplikacja Importowanie arkusza kalkulacyjnego w oknie dialogowym nowych aplikacji
 4. Na stronie aplikacji Nowa wpisz nazwę listy w polu Nazwa.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

  Okno dialogowe nowej aplikacji z wypełnioną nazwą i lokalizacją pliku oraz wyróżnionym przyciskiem importowania
 5. Opcjonalnie wypełnij pole Opis.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Opis listy można zmienić w dowolnym momencie przy użyciu ustawień listy.

 6. Skorzystaj z opcji Przeglądaj lub wpisz lokalizację arkusza kalkulacyjnego w polu Lokalizacja pliku. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij pozycję Importuj.

  Arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w programie Excel i zostanie wyświetlone okno Importowanie do listy programu Windows SharePoint Services.

 7. W oknie Importowanie do listy programu Windows SharePoint Services wybierz pozycję Zakres tabeli, Zakres komórek lub Nazwany zakres. Jeśli chcesz zaznaczyć zakres ręcznie, wybierz pozycję Zakres komórek, a następnie kliknij pozycję Zaznacz zakres. W arkuszu kalkulacyjnym kliknij lewą górną komórkę, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i zaznacz prawą dolną komórkę zakresu, który chcesz zaznaczyć.

  Arkusz kalkulacyjny programu Excel z wyróżnionym zakresem

  Odpowiedni zakres zostanie wyświetlony w polu Zaznacz zakres. Kliknij przycisk Importuj.

  Okno dialogowe Importowanie do arkusza kalkulacyjnego z wyróżnionym przyciskiem Importuj

  Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego sprawdź, czy do kolumn listy zostały zaimportowane odpowiednie dane. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, otwórz listę, kliknij kartę Lista lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

 8. Dane arkusza kalkulacyjnego zostaną wyświetlone na liście w programie SharePoint.

  Lista w usłudze SharePoint Online

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego w programie SharePoint 2010 lub SharePoint 2007

 1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga:  Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. W programie SharePoint 2010 w obszarze Wszystkie kategorie kliknij pozycję Puste i niestandardowe, kliknij pozycję Importuj arkusz kalkulacyjny, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  W programie SharePoint 2007 w obszarze Listy niestandardowe kliknij pozycję Importuj arkusz kalkulacyjny, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Okno dialogowe Utwórz z wyróżnionymi przyciskami Importuj arkusz kalkulacyjny i Utwórz
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Pole Nazwa jest wymagane.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić w dowolnym momencie, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis listy. Pole Opis jest opcjonalne.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Opis listy można zmienić.

  Okno dialogowe tworzenia importowania arkusza kalkulacyjnego z wyróżnionym przyciskiem Importuj
 5. Skorzystaj z opcji Przeglądaj lub w polu Lokalizacja pliku wpisz lokalizację arkusza kalkulacyjnego, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Importuj.

 6. W oknie dialogowym Importowanie do listy programu Windows SharePoint Services wybierz Typ zakresu. W polu Zaznacz zakres określ zakres arkusza kalkulacyjnego, który ma zostać użyty do utworzenia listy.

  Importowanie do listy programu SharePoint

  Uwaga:  W zależności od posiadanego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych może być dostępna opcja zaznaczenia odpowiedniego zakresu komórek bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Aby w oknie dialogowym Importowanie do listy programu Windows SharePoint Services można było wybrać zakres tabeli lub nazwany zakres, muszą one zostać wcześniej zdefiniowane w arkuszu kalkulacyjnym.

 7. Kliknij przycisk Importuj.

Zaimportowana lista

Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego sprawdź, czy do kolumn listy zostały zaimportowane odpowiednie dane. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, otwórz listę, kliknij kartę Lista lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

Typy kolumn listy są uzależnione od rodzaju danych zawartych w kolumnach arkusza kalkulacyjnego. Na przykład kolumna w arkuszu kalkulacyjnym zawierająca daty jest zazwyczaj kolumną dat na liście programu SharePoint. Poniższy obraz zawiera listę programu SharePoint utworzoną przez zaimportowanie arkusza kalkulacyjnego przedstawionego na poprzednim obrazie.

Wszystkie wersje programu SharePoint umożliwiają importowanie danych arkusza kalkulacyjnego, jednak sposób importowania różni się nieco między poszczególnymi wersjami. W tym artykule w przykładach użyto arkusza programu Excel, ale inny zgodny arkusz kalkulacyjny też będzie odpowiedni. Jeśli natywny format pliku Twojego programu do arkuszy kalkulacyjnych nie jest obsługiwany, wyeksportuj dane do formatu pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i przeprowadź importowanie, używając tego pliku.

Linki i tematy dotyczące dostosowywania i dodawania zaimportowanych list do strony lub witryny znajdują się w artykule Wprowadzenie do list.

Uwaga: Zazwyczaj w witrynie programu SharePoint kolumny są konfigurowane na podstawie typu danych, które zawierają. Jednak po zaimportowaniu listy należy sprawdzić kolumny i dane, aby upewnić się, że wszystko zostało zaimportowane zgodnie z oczekiwaniami. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie tylko wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, otwórz listę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy w menu Ustawienia.

Początek strony

Dodawanie witryny do strefy Zaufane witryny

 • Otwórz program Internet Explorer, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 • Wybierz kartę Zabezpieczenia, kliknij ikonę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk witryny.

 • Korzystania z witryny mają być wyświetlane w Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy: pól, kliknij przycisk Dodaj.

 • Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×