Tworzenie listy adresów do korespondencji seryjnej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy seryjne, a następnie kliknij polecenie Utwórz listę adresów.

 2. Przed rozpoczęciem wpisywania informacji listy można dodać do niej pola wyświetlane w oknie dialogowym Nowa lista adresów; można także usuwać te pola oraz zmieniać ich nazwy.

  Jak?

  1. W oknie dialogowym Nowa lista adresów kliknij przycisk Dostosuj kolumny. W oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać pole, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Dodawanie pola wpisz nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby usunąć pole, w obszarze Nazwy pól zaznacz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   • Aby zmienić nazwę pola, w obszarze Nazwy pól zaznacz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy pola wpisz nową nazwę w polu Na, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Powtórz te kroki dla każdego pola na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wpisz w odpowiednich polach (Tytuł, Imię, Nazwisko itp.) informacje dotyczące pierwszej pozycji.

 4. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących pierwszej pozycji kliknij przycisk Nowa pozycja.

 5. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż dodasz wszystkie pozycje.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów w polu Nazwa pliku wpisz nazwę listy adresów.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować na liście adresowej, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Microsoft Publisher wyszukuje źródła danych.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×