Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Outlook 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, szybko tworzyć listy punktowane i numerowane o różnych stylach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas pisania wiadomości w programie Outlook naciśnij klawisze Alt+H, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu stylu punktora, naciśnij klawisz U.

  • Aby otworzyć menu stylu numeracji, naciśnij klawisz N.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Koło”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie utworzony pierwszy element listy, a fokus znajdzie się na nim.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. W Narratorze usłyszysz: „Nowy wiersz”. W czytniku JAWS usłyszysz tylko „Enter”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listę w obrębie listy, na przykład w formie punktorów podrzędnych w liście punktowanej lub numeracji konspektowej w liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, I.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, O.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu stylu punktora, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz U.

  • Aby otworzyć menu stylu numeracji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz N.

 3. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Okrąg”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Styl wszystkich elementów listy pierwszego poziomu zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, szybko tworzyć listy punktowane i numerowane o różnych stylach.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Na początku nowego wiersza redagowanej wiadomości w programie Outlook wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć tworzenie listy punktowanej, wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem w postaci koła.

  • Aby rozpocząć tworzenie listy numerowanej, wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem liczbowym.

 2. Wpisz tekst elementu listy.

 3. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. Usłyszysz: „Nowy wiersz”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listę w obrębie listy, na przykład w formie punktorów podrzędnych w liście punktowanej lub numeracji konspektowej w liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zwiększ wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zmniejsz wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nowy styl punktorów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Punktory, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

  • Aby wybrać nowy styl numeracji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Numerowanie, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

Menu zostanie zamknięte, a fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×