Tworzenie kwerendy monitującej o wprowadzenie informacji

Używanie kryteriów w kwerendzie

Typ kwerendy utworzonej w poprzedniej sekcji umożliwia zwracanie dużych ilości danych. Typowym sposobem ograniczenia liczby zwracanych danych jest użycie parametru. W uproszczeniu parametry powodują, że kwerenda monituje o wprowadzenie pewnych informacji przed uruchomieniem. Aby na przykład wyświetlić tylko rekordy z określonego przedziału dat, można dodać parametry, dzięki którym kwerenda będzie monitować o podanie daty początkowej i końcowej, a w wyniku zostaną zwrócone tylko rekordy przypadające między tymi datami.

Innymi słowy parametry są rodzajem filtru wbudowywanego w kwerendę.

  1. Otwórz kwerendę w widoku projektu i wprowadź parametr w wierszu Kryteria pola, które chcesz filtrować. Możesz na przykład użyć kryteriów pokazanych na ilustracji — będzie taka możliwość podczas sesji ćwiczeń.

  2. Po uruchomieniu kwerendy wybrane kryterium spowoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie daty początkowej, potem daty końcowej, a następnie kwerenda zwróci tylko te rekordy, które przypadają między podanymi datami.

Kryteria mogą być skomplikowane, więc dalsze informacje na temat ich używania można uzyskać, korzystając z linków dostępnych w dokumencie Podręczna karta informacyjna.

Temat 5 z 9

Wstecz | Dalej

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×