Tworzenie kwerendy korzystającej z pojedynczego źródła rekordów

Używanie projektanta kwerend

Projektant kwerend zapewnia największą kontrolę nad kwerendą wybierającą. Ułatwia również tworzenie kwerendy, w której jako źródło rekordów jest używana pojedyncza tabela. Kwerenda tego typu ułatwia na przykład zestawienie składników majątku i dat ich zakupu.

Na karcie Tworzenie w grupie Kwerendy kliknij pozycję Projekt kwerendy. Zostanie uruchomiony projektant i wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Na wstążce zostanie również wyświetlona karta Projektowanie.

W oknie dialogowym wybierz źródło rekordów. Możesz użyć kombinacji tabel i kwerend — wybrany element zostanie wyświetlony w górnej sekcji projektanta.

W źródle rekordów kliknij dwukrotnie pola, które chcesz uwzględnić w zestawie rekordów (wynikach). Wybrane elementy zostaną wyświetlone w dolnej sekcji projektanta.

Po zakończeniu dodawania pól przejdź do karty Projektowanie i w grupie Wyniki kliknij pozycję Uruchom.

Zestaw rekordów zostanie wyświetlony jako arkusz danych. Projektanta będzie można użyć podczas sesji ćwiczeń na końcu tego kursu.

Temat 4 z 9

Poprzedni | Następny

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×