Tworzenie kopii zapasowych danych przed przełączeniem usługi Office 365 plany dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik będzie można przełączyć do innej subskrypcji, która ma mniej usług związanych z danymi lub użytkownik odchodzi z organizacji, można pobrać kopię swoich danych, który jest przechowywany w Office 365 przed przełączania do nowej subskrypcji.

W tym artykule:

Jak zapisać kopię informacji o Outlook

Jeśli użytkownicy mają Microsoft Outlook, mogą pobrać poczty e-mail, kalendarza, zadań i kontaktów do Plik danych programu Outlook (pst) przed ich plan jest przełączyć.

Eksportowanie informacji o Outlook 2013 do Plik danych programu Outlook (pst)

Uwaga : Przed rozpoczęciem konta, które chcesz wyeksportować informacje Outlook z już przygotowana w klasycznej wersji programu Outlook. Aby dowiedzieć się, jak dodać konto do Outlook 2013 zobacz Dodawanie konta e-mail.

 1. W Outlook 2013, kliknij pozycję plik > Otwórz i Eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Polecenie Importuj/Eksportuj w widoku Backstage

 2. Kliknij pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Opcja eksportowania do pliku w Kreatorze importu i eksportu

 3. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz konto, które chcesz wyeksportować, klikając jej nazwę lub adres, takiej jak anne@contoso.come-mail. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie elementy na Twoim koncie, w tym Poczta, kalendarz, kontakty, zadania i notatki, upewnij się, że jest zaznaczone pole Uwzględnij podfoldery.

  Uwaga : Możesz eksportować tylko jedno konto naraz. Jeśli chcesz wyeksportować kilka kont, po wykonaniu eksportowania jednego konta powtórz kroki od 1 do 4.

  Okno dialogowe Eksportowanie pliku danych programu Outlook z zaznaczonym pierwszym folderem i zaznaczoną opcją Uwzględnij podfoldery

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, aby zapisać Plik danych programu Outlook (pst) i wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga : Jeśli wykorzystano eksportu przed, zostaną wyświetlone poprzedniego folderu lokalizację i nazwę pliku. Wpisz inną nazwę pliku, przed kliknięciem przycisku OK.

 7. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego Plik danych programu Outlook (pst) w obszarze Opcje Określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Outlook rozpocznie proces eksportowania, natychmiast, chyba że jest tworzony nowy Plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik chroniony hasłem.

  • Jeśli tworzysz Plik danych programu Outlook (pst) opcjonalne hasła można chronić plik. Gdy pojawi się okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli eksportujesz dane do istniejącego Plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Uzyskiwanie dostępu do informacji Outlook

Później jest tworzony plik PST, użytkownicy mogą używać Outlook wykonaj jedną z następujących czynności:

Scalanie informacji z pliku PST w innym kontem e-mail

Wykonaj poniższą procedurę, aby korespondencji seryjnej poczty e-mail, kalendarza, zadań i kontaktów, które są przechowywane w pliku PST do innego konta e-mail.

Uwaga : Aby można było zaimportować informacje Outlook, musi już po wyeksportowaniu informacji Outlook z konta e-mail do pliku pst. Jeśli jeszcze nie jeszcze to zrobione, zobacz Informacje eksportu programu Outlook 2013 do pliku danych programu Outlook w tym artykule.

 1. W Outlook 2013, kliknij pozycję plik > Otwórz i Eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Zostanie uruchomiony Kreator importu i eksportu.

 2. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

 3. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Przejdź do pliku pst, który chcesz zaimportować.

 5. W obszarze Opcje wybierz, jak chcesz postępować z duplikatami.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli hasło zostało przydzielone do Plik danych programu Outlook (pst), wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów. Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Po kliknięciu przycisku ZakończOutlook zaimportuje zawartość pliku pst < nazwa_pliku > w magazynie danych lokalnych Outlook na Twoim komputerze. Po dane zostały skopiowane do magazynu danych lokalnych, Outlook zostanie przekazany dane do skrzynki pocztowej. Jeśli masz dużą ilością danych w skrzynce pocztowej, może to potrwać godzin. Upewnij się, że nie zamknąć Outlook i upewnij się, że masz połączenie z tym kontem docelowego podczas przekazywania się dzieje.

Porada : Jeśli chcesz zaimportować lub przywrócić tylko kilka elementów z Plik danych programu Outlook (pst), otwórz plik danych programu Outlook, a następnie w okienko nawigacji, przeciągnij elementy z folderów plik danych programu Outlook do istniejących folderów Outlook.

Otwórz plik PST, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail

Jeśli chcesz po prostu dostęp do wiadomości e-mail, możesz otworzyć pliku PST. Zawartość wiadomości e-mail w pliku PST będzie wyświetlana w lewym okienku nawigacji w Outlook. W tym miejscu możesz Otwórz wiadomość e-mail lub przeciągnij ją do istniejących folderów Outlook.

Uwaga : W poniższej procedurze przyjęto, że masz Outlook 2013. Jeśli masz starszej wersji programu Outlook, wykonaj czynności podane w artykule Otwieranie, zmienianie lub zamykanie plików danych programu Outlook .

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie kliknij pozycję Otwórz plik danych programu Outlook.

  Otwieranie pliku danych programu Outlook

  Plik PST pojawia się w lewym nawigacji w Outlook.

Jak zapisywać pliki przechowywane w OneDrive dla Firm

Przed przełączany do innej subskrypcji, użytkownicy mogą uzyskać kopię plików, które same przechowują w OneDrive dla Firm kopiując pliki do innej lokalizacji, takiej jak folder na dysku twardym komputera lub udziału plików w sieci organizacji.

Część 1: Uzyskiwanie dostępu do dokumentów OneDrive dla Firm użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. W lewym dolnym okienku nawigacji rozwiń pozycję Administrator i wybierz pozycję SharePoint.

  Rozwijanie pozycji Administrator w celu wyświetlenia dostępnych centrów administracyjnych

 4. Wybierz pozycję Profile użytkownika.

 5. Wybierz pozycję Zarządzaj profilami użytkowników.

 6. Wyszukaj nazwę byłego pracownika (użyj jego aliasu lub imienia i nazwiska).

 7. Wybierz menu rozwijane obok jego nazwy i wybierz pozycję Zarządzaj właścicielami zbiorów witryn.

  Zarządzanie witryną osobistą

 8. W polu Administratorzy zbioru witryn dodaj swoją nazwę, nazwę administratora (zobacz przykład poniżej) lub nazwę przyszłego pracownika (jeśli ją znasz).

  Dodawanie siebie do administratorów zbioru witryn

 9. Przewiń w dół i wybierz przycisk OK.

Część 2: Kopiowanie użytkownika OneDrive dla Firm dokumenty w lokalizacji udostępnionej

 1. W obszarze Zarządzanie profilami użytkowników po zaznaczeniu nazwy użytkownika wybierz ponownie menu rozwijane i wybierz pozycję Zarządzanie witryną osobistą.

  Zarządzanie właścicielami zbiorów witryn

  Uwaga : Jest to skrót do witryny OneDrive dla Firm. Alternatywnie możesz wprowadzić: Nazwa https://<company_name>-my.sharepoint.com/personal/<employee>_<company > _onmicrosoft_com.

 2. Wybierz pozycję Dokumenty w lewym okienku nawigacji.

  Wybierz pozycję dokumenty w witrynie osobistej

 3. Powinien zostać wyświetlony dokumenty OneDrive dla Firm użytkownika.

  Zobacz OneDrive dla dokumentów biznesowych

 4. Z tego miejsca skopiuj je do własnej OneDrive dla Firm lub do lokalizacji wspólnej, takiej jak Witryna zespołu.

Istnieje kilka sposobów skopiować pliki w Office 365. Zobacz skopiować pliki przy użyciu Otwórz w Eksploratorze lub Synchronizowanie usługi OneDrive dla firm plików lokalnie, a następnie przekaż pliki do usługi OneDrive dla Firm lub witryny zespołu.

Jak zapisać informacje Yammer

Administratorzy można wyeksportować wszystkie wiadomości, notatki, pliki, tematy, użytkowników i grup w pliku zip. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Eksportowanie danych. Deweloperzy mogą używać Interfejsu API usługi Yammer to także zrobić.

Jak zapisać informacje SharePoint

Jeśli użytkownik jest przełączony z subskrypcji, która ma SharePoint Online na inny, który nie ma, Kafelek witryny nie jest już pojawią się w menu ich Office 365.

Kafelek Witryny zapewniający dostęp do witryn programu SharePoint w usłudze Office 365 dla firm.

Jednak jak nowej subskrypcji znajduje się w obrębie tej samej organizacji, który jest zamienił, użytkownicy nadal będą mieli dostęp do witryny zespołu SharePoint. Ich można przeglądać i aktualizować notesów, dokumentów, zadań i kalendarze przy użyciu bezpośredniego adresu URL do witryny zespołu.

Porada : Zaleca się, że użytkownicy przejdź do witryny zespołu, zanim przełączania swoją subskrypcję i Zapisz adres URL jako ulubionych lub zakładek w przeglądarce.

Domyślnie adres URL witryny sieci Web zespołu jest w tym formularzu:

https://<orgDomain>/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

gdzie < orgDomain > jest adresem URL organizacji.

Na przykład jeśli domeny organizacji jest contoso.onmicrosoft.com, bezpośredni adres URL witryny zespołu będzie https://contoso.onmicrosoft.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx.

Oczywiście użytkownicy mogą również pobrać SharePoint Online dokumentów z witryny zespołu SharePoint do ich komputera lokalnego lub do innej lokalizacji w dowolnym momencie.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jako administrator usługi Office 365 dla firm, masz bezpłatny dostęp do naszych kompetentnych agentów pomocy technicznej, którzy zapewniają wsparcie dotyczące przedsprzedaży, kont i rozliczeń oraz pomagają rozwiązywać problemy techniczne. Możesz też kontaktować się z pomocą techniczną w imieniu użytkowników usługi Office 365 w Twojej organizacji.

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Uwaga : W przypadku używania usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet w Chinach skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w firmie 21Vianet.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×