Tworzenie kontrolki odwołującej się do kontrolki w innym formularzu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcje opisano w tym artykule nie dotyczą "Aplikacje programu Access". Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z aplikacji programu Access zapoznaj się z punktem < Wstaw łącze do tematu symbol zastępczy >

.

W tym artykule opisano sposób dodawania kontrolki pola tekstowego do formularza oraz ustawiania właściwości tego pola tekstowego w taki sposób, aby była w nim wyświetlana wartość z kontrolki w innym formularzu. Jest to przydatne w następujących sytuacjach:

 • Formularz główny zawiera podformularz z obliczeniowym polem tekstowym (na przykład sumą cen pozycji), którego wynik ma zostać wyświetlony w formularzu głównym.

 • Formularz zawiera przycisk polecenia, który służy do otwierania drugiego formularza, przy czym w polu tekstowym drugiego formularza ma być wyświetlana wartość z kontrolki w pierwszym formularzu.

Tworzenie kontrolki

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie w galerii Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

 3. W formularzu kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć pole tekstowe.

 4. Upewnij się, że zaznaczono tylko pole tekstowe. Jeśli to konieczne, kliknij inną kontrolkę, a następnie kliknij ponownie pole tekstowe.

 5. Jeśli nie został jeszcze wyświetlony arkusz właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 6. W okienku zadań Arkusz właściwości kliknij kartę Wszystkie.

 7. Ustaw właściwość Źródło kontrolki, używając następującej składni:

  = [ Formularze]! [ Nazwa formularza ]! [ Nazwa kontrolki ]

  Gdzie nazwa formularza to nazwa formularza z kontrolką, której wartość ma zostać wyświetlona, a nazwa kontrolki to nazwa tej kontrolki.

Przykład

Formularz główny nosi nazwę Zamówienia. Zawiera on podformularz o nazwie Podformularz zamówienia, w którym znajduje się kontrolka obliczeniowego pola tekstowego o nazwie SumaCzęściowaZamówienia. Aby wyświetlić wartość z kontrolki SumaCzęściowaZamówienia w formularzu głównym Zamówienia, należy dodać pole tekstowe do formularza głównego Zamówienia i określić jego właściwość Źródło kontrolki w następujący sposób:

= [ Formularze]! [Orders Podformularza ]! [ SumaCzęściowaZamówienia ]

Powrót do początku dokumentu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×